Etoys Inbox: ReleaseBuilderSqueakland-tfel.2.mcz

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Etoys Inbox: ReleaseBuilderSqueakland-tfel.2.mcz

commits-2
Tim Felgentreff uploaded a new version of ReleaseBuilderSqueakland to project Etoys Inbox:
http://source.squeak.org/etoysinbox/ReleaseBuilderSqueakland-tfel.2.mcz

==================== Summary ====================

Name: ReleaseBuilderSqueakland-tfel.2
Author: tfel
Time: 28 July 2016, 3:31:55.605874 pm
UUID: 5b4de5f5-1c67-5346-8ba9-10b48937dca5
Ancestors: ReleaseBuilderSqueakland-tfel.1

add the default etoys form dictionary as class methods

=============== Diff against ReleaseBuilderSqueakland-tfel.1 ===============

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>loadDefaultForms (in category 'preparing') -----
+ loadDefaultForms
+
+ (self class organization listAtCategoryNamed: 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') do: [:sym |
+ self perform: sym].!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage1 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage1
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 100@30 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5dzKZxJnEgdnEmf5wmf5Z/kLZ/lnEmcSZ/nCZ/ln+Qtn+WcSZxJn+cJn+Wf5C2f5ZxJnEmf5
+ wmf5Z/kLZ/lnEmcSZ/nCZ/ln+Qtn+WcSZxJn+cJn+Wf5C2f5ZxJnEmf5wmf5Z/kLZ/lnEmcS
+ Z/mOZ/ln+Qtn+T5vFOU+by5n+Wf5C2f5ZxJnEmf5jmf5Z/kLZ/kAAQABIUgeZ/ln+Qtn+VdV
+ StJn+Qpn+Wf5C2f5ZxJnEmf5jmf5Z/kLW5YEIQABOi4eZ/ln+Qtn+RkGBCFK0gpn+Wf5C2f5
+ ZxJnEmf5jmf5Z/kLZ/lCsD5vW5YeZ/ln+S9n+RkGAAFK8mf5X5dXVWf5Z/lnEmcSZ/ln+Wf5
+ RrEhSGf5Z/lTND5PMexXVQ5n+Wf5E08TSvJK0ld1Z/ln+S3LOi4SZ/ln+Qdn+THsFmf5Z/kP
+ Z/lPEzHsLcsx7DouDmf5Z/lvTxNK8i3LPm9n+Wf5Z/lK8kKwZ/lK0jHsLctn+Wf5RrE6Lmf5
+ Z/ln+UaxOi5n+VdVPm8tyzHsMexfl2f5Z/ln+UryDIMEIRCkDIMAAQQhTxNn+WcSZxJn+Wf5
+ Z/kAAQQBLcsMYwABAAEAAQhiCmf5Z/kHW5YpqgoAAQABH0axStIAARkGZ/ln+VM0CGI+b2f5
+ Z/ln+T5vAAESZ/ln+Qtn+UKQFOUAAQoAAQABD0rSZ/ln+Wf5UxQQpAoAAQABKxTFZ/lTNAAB
+ BEEU5QABAAEAAWf5UzQAAQAgZ/ln+V+XAAEEASFoAAEKAAEAAQsMg2f5Z/kEQQoAAQABFwAB
+ BEElaWf5Z/lnEmcSZ/ln+Wf5CgQhAAE7EMQlaQQhAAFK8mf5Z/lXdQQhBCEQpDHsHScEIQyD
+ SvIAAQhiZ/ln+SWJBCEhSGf5Z/ln+QyDBCEOZ/ln+Wtn+VdVDIMAAQRBGOYx7DHsSvJK0mf5
+ Z/ln+UryAAEEIRCkMewtyxCkAAFn+Wf5BCEAAQQhCGItqy3LZ/lK0gQhACBn+Wf5StIEIQAB
+ BCEEISVpLcstqwABBCFPE2f5Lcsx7AABBCFn+Qpn+Wf5T2f5ZxJnEmf5Z/ln+QABBCEhaEry
+ Z/ln+QABAAFK0mf5Z/kQpAQhNi1n+Wf5V1UAAQABZ/kAAQAgZ/lXVQABAAEEIWf5Z/lK0gAB
+ AAEOZ/ln+SNn+RkGAAEhSFdVZ/ln+VM0RtFXVWf5Z/lblgQhAAElaQ5n+Wf5C2f5AAEEIT5v
+ Cmf5Z/kvSvIAAQQhZ/ln+UryAAEEITHsW5Zn+Wf5Z/kEQQABUzRn+Wf5Z/kAAQABZ/kKZ/ln
+ +RNn+WcSZxJn+Wf5V1UEIQAgCmf5Z/k3BCEAAUryZ/k+bwQhJYln+Wf5Pm8EIQQhGQZn+QAB
+ BCFn+SmKAAEEIQAgUzRn+RkGAAEdBw5n+Wf5I2f5AAEAIFuWV3UpqgRBAAEEIQAgSvJn+Tou
+ BCEZBmf5Dmf5Z/kLZ/kEIQAgZ/kKZ/ln+RNK0gQhACBn+Wf5StIEIQAgCmf5Z/kXZ/kAAQQh
+ Z/ln+Wf5Z/kAAQQhZ/kKZ/ln+RNn+WcSZxJn+Wf5Pm8AAQAgCmf5Z/k3AAEAIFuWZ/kZBgAB
+ JWktywxjAAEEISmqZ/ln+QABAAFXVQABCEIZBgABQrBXVQABBCFK0g5n+Wf5B2f5AAEKAAEA
+ ARcAARTlEKQAARkGZ/kMgwABUxRn+Q5n+Wf5C1dVAAEAIGf5Cmf5Z/kTSvIAAQAgZ/ln+Ury
+ AAEAIApn+Wf5F0KwAAEZBmf5Z/ln+Wf5AAEUxWf5Cmf5Z/kjZ/lnEmcSZ/ln+THsBCEIYmf5
+ Z/ln+U8TBCEAIGf5V1UKAAEEIScdJz5vTxNn+Wf5Z/kZBgQhIUgEITouPm8AAR0HLasEIRkG
+ Z/kOZ/ln+R9n+T5vBCEAAQyDNi1fl2f5Pm8AARTlUzQAAQQhCmf5Z/kTZ/kliRDEZ/lK0gQh
+ DINn+Qpn+Wf5L0rSBCEZBmf5Z/k+bwQhACBn+Wf5Z/lblgyDAAE+b2f5Z/ln+UryAAEdB2f5
+ Cmf5Z/lDZ/lnEmcSZ/ln+THsAAEZBmf5Z/ln+UryAAEAIGf5StIAAQRBSvJn+Wf5Z/lflymq
+ FMVn+RkGAAEAAQhCZ/lK0goAAQABB0ryZ/kaZ/ln+RNn+V+XFOUAAT5vStIAAQAgCmf5Z/kT
+ RrEAAQyDZ/lK8gABGQZn+Qpn+Wf5H0ryAAEZBmf5Z/kx7AABBCFn+Wf5W5YY5gABGQYKZ/ln
+ +VtK0gABGQZn+UKQPm9blmf5Z/lnEmcSZ/ln+THsBCEZBmf5Z/ln+UrSBCEUxWf5SvIAAQhi
+ Z/ln+Wf5UzQEIQQhCEJn+RkGBCEAAUaxZ/lflwABBCEAAR0HEmf5Z/k3RrEIYjouZ/ln+Wf5
+ SvIQpAQhEMRfl1d1AAEEAVdVZ/lbljHsAAEEIT5vZ/lK0gQhGQZn+Qpn+Wf5H0rSBCEZBmf5
+ Z/kx7AQhDINK8krSFMUAAQyDW5YKZ/ln+VtK8gABFMUpqgQhAAFGsWf5Z/lnEmcSZ/ln+SWJ
+ AAEty2f5Z/ln+TouAAEliWf5W5YAAQABEKQU5QRBAAEAARjmV1Vn+SWJAAEIYmf5Z/ln+SWJ
+ AAEMg1uWEmf5Z/kfKaoAAQABDGMU5RjmAAEEIR0nX5dn+Wf5EMQAAQoAAQABEwRBNi1n+Wf5
+ LcsAAUaxZ/kKZ/ln+Q8hSAABRrFn+Wf5MewKAAEAAQsAASmqW5Zn+Qpn+Wf5WzYtAAEAAQAB
+ AAE6Lmf5Z/ln+WcSZxJn+Wf5QrAx7FuWZ/ln+Wf5TxMx7ErSZ/ln+UKwBEEAAQQhACAty0rS
+ Z/ln+Wf5StIY5kKwZ/ln+Wf5TxMEQS2rZ/kSZ/ln+RNn+T5PIUgAAQQhEKQliVdVCmf5Z/kb
+ TxMMgwABBCEAICFIStJn+Wf5Z/lK0jYNDmf5Z/kbMewhSFdVZ/ln+THsBCEQpBjmHSdTNGf5
+ Dmf5Z/kbUzQU5RjmHSdTNGf5Z/ln+Wf5ZxJnEmf5lmf5Z/kLZ/kZBgABSvImZ/ln+Qtn+WcS
+ ZxJn+ZZn+Wf5C2f5GQYEIUrSJmf5Z/kLZ/lnEmcSZ/mWZ/ln+Qtn+RkGAAFK8iZn+Wf5C2f5
+ ZxJnEmf5lmf5Z/kLZ/kZBgQhStImZ/ln+Qtn+WcSZxJn+ZZn+Wf5C2f5BEEMg1+XJmf5Z/kL
+ Z/lnEmcSZ/mWZ/ln+Qtn+R0nOi5n+SZn+Wf5B2f5ZxLKZxJnEg==' readStream) contents) atKey: #newScript!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage10 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage10
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/RP9/QAA/f39AQEBAQH9/f0BCf0b/f0B/f39/f39
+ /QAA/f39/QH9/f0B/QEBEf0b/f0AAP39/f0B/f39Af39Af39/QEBAf39Cv39Af0TAQEAAP39
+ /f0B/f39Af39AQr9/QH9F/0BAf39AQEB/f0AAP39/f0BAQEBCv39/QEHAQEB/Qr9/QH9E/39
+ AAD9/f39Af39/f39/QES/f0B/RP9/QAA/f39/QH9/f39/f0BEv39Af0b/f0AAP39/QEBAf39
+ /f0BAQH9/QEBAf0BCv0BAQEH/QEAAB39B/39AAAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/Qf9
+ /QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/Q/9/QAA/f39AQEBAQEK/f0B/Q39F/39AAD9/f0B/QH9Af39
+ /f39AQH9Df0P/f0AAP39/f39Af39Cv39Af07/f0BAQH9/f0BAQH9/f0AAP39/f39Af39/QEB
+ /f39Af39Af39/QH9Af39Af39/QAA/f39/f0B/f0K/f0B/Rv9AQEBAQH9/QH9/f39/QAA/f39
+ /f0B/f0K/f0B/Rv9Af39/f39/f0B/f39/QAA/f39/f0B/f0K/f0B/Rv9Af39/QH9Af39Af39
+ /QAA/f39/QEBAf0K/QEBARP9/QEBAf39AQEB/f39/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAA=' readStream) contents) atKey: #ColorTilesOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage100 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage100
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 15@15 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DwqqqqqoB6qAAKgKqiIiKA+oIiIooiIiKKIqqigKoqqqKA+oqqioqiqiqKqACqgKqqqqqA==' readStream) contents) atKey: #PickerHand!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage101 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage101
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 11@6 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #MenuTriangle!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage102 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage102
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 6@6 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'ISEAHhMhHhMhHhMhHhMhISEA' readStream) contents) atKey: #TickingPicOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage103 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage103
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 52@29 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XkR5hfm3dPMs7KisaGHk4iJi5WlqbfX5R3mH+bdz8nGw66urpSflKGTh4eHh4aGeHhwipip
+ 1uYV5ifm5t7PycbDw8KUh29lVFRJSD9IP1RdVGZueIZ5eG5ui6jX5uYR5ifdzsvHx66JZj8/
+ PzM5PkREUERQRERFRj5IP1JTZm54bmRwmLkN5i/m5t7S1NDNe1M/MzI+T213hYWEkYSEdmxi
+ bGxjW09QRkhSVGV4bmRmjtbm5gnmL+bc2eDQe0czLkRtkp2dnZ2dnZ2sq52rnZGRhIR2bGJa
+ W0NGUlRleG5daKnmCeYT1eLhpFMuM0+SrKysrKysqw29L72rkYRsWkFCUVRdbnhTUo7l5ubm
+ 5ubm29zajDEuQ56+v76svb29vb2rq729Db0rvZ12Wjw9UlRmeGVTfd/m5ubm1eXbci0ubb7A
+ v6y9vb29vb2rBym9vQ29M729vatsPC9FZm54XEl/5ubm3OXefS0zd7/Bvr29nau9vb29QQEp
+ q729vb29q729vQm94bu9nUEmRGZueFJHmebf3OanMCttv8GsvTUKBQcWbL0TBQEHCCm9nSII
+ BxNavb1OTmIYEBhivb2rQSJFeXllP1XX1eTbXitDvsGsvYQBCkEsAQidLAUBAgIsvRMBBQ0C
+ Ak69DQECAQEBAmy9vassHm6Gh0c+j9nhtjkzd76svb1iAQo8WkFsq70FAUGrq2IBAWK9GAEI
+ qxgBDSkiAQEdvb29dhY+lJRdM2rR1JYuOYWdvb29qxEBAQECGKt2AQFavb08AQGRvR0BAWwi
+ ASa9vQIBE729vasWJMLCcDNAxcZ7MjN2kb29vb2RLxsRBwE1dgEBbGw1TgEFvb0sAQFsJgEi
+ vasFARa9vb29FhnIx3oxM6+thzM+Y3a9vb12CBGRqyYBLHYBAWIYAZEKARspEwEIvSIBES8p
+ AQE1vb29qxAh0M1oLjujk4hHP0JOq729vRsBAQEBCISrEAECAiK9WgcBAQEIWr0iAQEBAQEY
+ q729vVoCTeLUUi5XtXiGVD8+L069vb29YiwpNZ29vataTmy9vb2RNSk8kb29IgEFQS9Ovb29
+ vZEND7zdpjEugt57eHhSSDcpTr29vRW9I70iAQW9vb29vb2REwN15txVKjS65qlubm5TUzYi
+ PJG9Fb0nvR0BAau9vb29YhAEWd7dfS0ugubm5pdkZm5dVDgbIlqrvb29Eb0nvVopLL29vYQm
+ BQxr3uSNMC5h5ebm5t9+XWV4ZWZSJxYdQYS9Fb0nq2IiBwYou+PZfC0uWN7m5ubm5uWOVF1u
+ bm5mRiMUFiI8bJGrDb1HnYROJhAFCSWQ2OC0Xi4uYd7m5ubm5ubm5qhnU11ubm5uXC4cERAR
+ GCIsNUFaTk5BPC8mGBAIBQkaTKTQzcp7Oi4zj+YJ5i/m5rqAUlJUbnh5eHhmPi4fFxINCwoK
+ CggICw4VIDtxsMXHxrBxMy4zYbnm5g3mJ7h+U0hTZW54eYaTh3BweGVlVGVnepSUwsTExMSh
+ elM6LjNhnBHmJ+bmuo9pSEdIXGVueIaHk4igk5OflJ+Uk4d4VEczMTNLgbnm5hXmH+W5mXNW
+ Pz8/R0dIUlNTU1NSRz8zMzMzSmCDqt8d5hfeuZuPdGBXSkA/Mz9KS190gpqq3hHm' readStream) contents) atKey: #StopPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage104 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage104
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 56@39 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5ETjomv9a/0TAAEAAWv9a/0AAQABAAFr/WJr/Wv9D2v9AAEAAWv9a/0AAWZr/Wv9H2v9AAEA
+ AWv9a/0AAWv9a/1r/QABAAEAAWv9a/0OAAEAAQtr/QABAAFr/UJr/Wv9Dmv9AAETa/1r/QAB
+ a/1r/Wv9AAFr/Qpr/QABC2v9a/1r/QABRmv9a/0Oa/0AAQdr/Wv9CgABAAELAAFr/Wv9a/0O
+ AAFr/UZr/Wv9F2v9AAFr/Wv9AAEAAWv9a/0AAWv9Dmv9a/0OAAFr/UZr/Wv9I2v9AAFr/Wv9
+ AAEAAWv9a/0AAWv9a/1r/QABa/1r/Wv9Cmv9AAFKa/1r/RsAAQABAAFr/Wv9AAFr/Wv9a/0A
+ AQABAAEKa/1r/Qpr/QAB46pr/Wv9B2v9AAEKAAEAAQtr/Wv9AAEAASZr/Wv9E2v9AAEAAWv9
+ a/1r/QABa/0Oa/1r/Qtr/QABAAFr/Qpr/Wv9BwABAAEOa/1r/RMAAWv9a/1r/QABa/1r/QAB
+ Jmv9a/0LAAFr/Wv9AAEaa/1r/QcAAWv9Cmv9a/0Ha/0AAQ5r/Wv9OwABa/1r/Wv9AAFr/Wv9
+ AAFr/Wv9a/0AAQABAAFr/Wv9a/0AAQABAAFr/QABAAEAAWv9AAEAAQABCmv9a/0nAAFr/Wv9
+ a/0AAQABAAFr/Wv9a/0AAWv9a/1r/Wv9AAEAAQABDmv9a/1nAAFr/Wv9a/0AAWv9a/0AAWv9
+ a/0AAWv9a/1r/QABa/1r/Wv9AAFr/Wv9a/0AAWv9a/1r/QABa/1r/Wv9a/0AAQABa/1r/QAB
+ a/1r/Wv9AAFr/Wv9AAFr/Wv9a/0AAWv9a/0AAQ5r/Wv9CgABAAEfa/1r/Wv9AAFr/Wv9a/0A
+ AQABAAEAAWv9a/1r/Qpr/QABCmv9a/0HAAFr/Qpr/Wv9CwABa/1r/QABCgABAAEXa/1r/QAB
+ a/1r/QABa/1r/Wv9AAEOa/1r/QcAAWv9Cmv9a/0ba/0AAWv9a/0AAWv9a/1r/QABa/1r/Wv9
+ Cmv9AAEKa/1r/QcAAWv9Cmv9a/0LAAFr/Wv9AAEOa/1r/RMAAWv9a/0AAWv9a/1r/QABDmv9
+ a/0HAAFr/Qpr/Wv9F2v9AAFr/Wv9AAFr/Wv9a/0AAWv9Cmv9a/0HAAFr/Qpr/Wv9BwABa/0K
+ a/1r/ScAAWv9a/0AAWv9a/1r/QABa/1r/QABa/1r/Wv9AAFr/Wv9AAEKa/1r/Qtr/QABAAEA
+ AQpr/Wv9FwABAAEAAWv9a/0AAQABAAFr/QABCmv9a/0/AAFr/Wv9a/1r/QABAAEAAWv9a/1r
+ /QABAAEAAWv9a/0AAQABAAFr/Wv9AAEAAQABa/1r/Wv9AAEAAQABMmv9a/0Ha/0AAW5r/Wv9
+ B2v9AAHidmv9a/0=' readStream) contents) atKey: #NewPlayfield!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage105 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage105
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6f/o/mg/a//o/WgAqAAoA9gA2AAYA/Q/t//0A/QA9//0/7QA9AAY/5g/mAAoAag/a//o/mg
+ /af/oV+g' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Menu'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage106 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage106
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 41@52 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5ERxABZFAEUAB0UAAAA1AAcAAEUAHkUARQAxAAcAAEUAIkUARQAHRQAAAC0AFkUARQAHUMBF
+ ABJFAEUAKQAHAABFABJFAEUAD2hAeCB4IHggeCBQwA5FAEUAB0UAAAAlABJFAEUAB0UAaEAO
+ eCB4IAdQwEUADkUARQAhAAcAAEUAEkUARQAHRQB4IA54IHggB1yARQAORQBFAAdFAAAAHQAH
+ AABFABJFAEUAB0UAeCAOeCB4IAdcgEUAEkUARQAdABZFAEUAB0UAaEAOeCB4IBZFAEUAGQAr
+ AABFAEUARQBFADTnFNcE3wTfFNc050UARQBFAFyAeCB4IHggXIBFABZFAEUAGQAPAABFAEUA
+ RQA05wTfCgTfBN8HFNdFAApFAEUAB1DARQAaRQBFABkACwAARQBFAEUADgTfBN8HBN8U1yZF
+ AEUAGQALRQBFAEUANOcOBN8E3wcE3xTXJkUARQAZAApFAEUABxTXBN8KBN8E3wcE3yTvJkUA
+ RQAZAApFAEUABzTnFNcKBN8E3wcU10UAIkUARQAHRQAAABUABwAARQAORQBFAAs05yTvJO80
+ 5yJFAEUAB0UAAAAZAAcAAEUANkUARQAdAAcAAEUANkUARQAdAA5FAEUADyFgAeAB4AHgIWBF
+ ACJFAEUAHQAKRQBFAAdFAAHgCgHgAeAHAeARoB5FAEUAB0UAAAAdAApFAEUAByFgAeAOAeAB
+ 4AchYEUAGkUARQAHRQAAAB0ACkUARQAHEaAB4A4B4AHgByFgRQAeRQBFAB0ACkUARQAHMSAB
+ 4A4B4AHgBzEgRQAiRQBFAAdFAAAAFQAKRQBFABNFADEgEaAB4AHgAeARoDEgLkUARQARAA5F
+ AEUAC0UAIWAhYCFgNkUARQANAEpFAEUAB0UAAAAJAE5FAEUACQASRQBFAAtaQFpAWkBFADZF
+ AEUAC0UAAAAAAAAADkUARQAHWkBzoApzoHOgB02gRQA2RQBFAAUACkUARQAHRQBNoA5zoHOg
+ B3OgTaA2RQBFAAUADwAARQBFAEUARQBaQA5zoHOgB3OgWkA2RQBFABNFAAAAAABFAEUARQBF
+ AFpADnOgc6AHc6BaQDZFAEUAC0UAAAAAAEUACkUARQAHZuBzoApzoHOgB2bgRQA2RQBFAAtF
+ AAAAAABFAApFAEUAD0UATaBaQGbgWkBNoB5FAEUABQAaRQBFAAtFAAAAAABFACpFAEUAB0UA
+ AAARABJFAEUAC0UAAAAAAAAAKkUARQAVAAcAAEUADkUARQALRQAAAAAAAAAmRQBFAB0ADkUA
+ RQAPRQAAAAAAAAAAAEUAHkUARQAHRQAAAB0ABwAARQAKRQBFAA9FAAAAAAAAAAAARQAeRQBF
+ AAdFAAAAHQAHAABFAApFAEUAB0UAAAAJAB5FAEUAB0UAAAAdAAcAAEUACkUARQAHRQAAAAkA
+ BwAARQAaRQBFAAdFAAAAHQAHAABFAApFAEUAB0UAAAAJAAcAAEUAGkUARQAHRQAAAB0ABwAA
+ RQAKRQBFABEAHkUARQAdAA5FAEUAEQAHAABFABpFAEUAB0UAAAAVAAcAAEUACkUARQAHRQAA
+ ABUAHkUARQAVAA5FAEUAB0UAAAAVAAcAAEUAHkUARQANAAcAAEUADkUARQAdADpFAEUAIQAy
+ RQBFAAdFAAAAJQAuRQBFAC0ABwAARQAiRQBFADUAHkUARQAHRQAAABEA' readStream) contents) atKey: #Painting!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage107 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage107
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBUACh/4AAAKGBgAAAof+AAAFQA=' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Tile'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage108 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage108
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 13@13 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'Ww0ABwABAAAVAAoAAQABBwABAAANABIAAQABBwABAAAJABIAAQABDwABAAAAAAAAAAAAARYA
+ AQABBQAHAAAAARYAAQABBQAaAAEAAQsAAQAAAAAAARYAAQABBQAHAAAAARYAAQABCQASAAEA
+ AQcAAQAACQASAAEAAQcAAQAADQAKAAEAAQcAAQAAFQAHAAEAAA0A' readStream) contents) atKey: #standardPlayer!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage109 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage109
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6AAoAFgAWAAYVpQVlVVUVpQFlAVUBpQFlVUYVlgVWVQoVagQqVVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-FontEmph'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage11 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage11
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgv/A/8A/w//A/cA/w//A/yA/I/9g/zg/O/94/zg/O/94/zg/O/9g/yA/I//A/cA/w//A/8A
+ /wv/AqoA' readStream) contents) atKey: #RightCaretPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage110 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage110
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'VQVVAX8A/wf/A/MA/w7/AbRAVkVVQVpQVlVVU/5Q/F1VUVpQVl1VQVpAVk1VAVkA/w//AVUA
+ VQVVAVUA' readStream) contents) atKey: #'Halo-GrabPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage111 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage111
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 7@7 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'HAUAEwOCA4IDggAAAAAAAAAAA4IKA4IDggUADgOCA4IHA4IAAA4DggOCBwOCAAAOA4IDggsD
+ ggAAAAADggoDggOCCQAPA4IDggOCAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #OfferToUnlock!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage112 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage112
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAWIM4iBERERGIiIiIiIAIiIiIgRERERERERiIiIiACIiIiBERERERERERiIiIgAiIiBEQkR
+ 4WsYiIgAiIgREREXYlUmcREREYiIAIiBERETUAAAAAUxEREYiACIgRERJAAAAAAAQhERGIgA
+ iBERFQAABFVAAAAnERGIAIERESAAAnERF1AAAhERGACBERNABGEREREWQAAxERgAgREVAAYR
+ ERERETAAUREYABERcAAhEREREREVAEcREQAREWAAcREREREREwADEREAEREgBBERERERERFA
+ AhERABERUAQRERERERERQAUREQAREVAEEREREREREUAFEREAERFQBBERERERERFAAhERABER
+ YABxERERERETAAMREQAREXQAIRERERERFQAHEREAgREVAAMREREREWAAIREYAIERE0AEYRER
+ ERZABDERGACBEREgAAVxERNQAAYRERgAiBERcgAABERAAAAhERGIAIiBERFkAAAAAABCEREY
+ iACIgRERE1QAAABCcRERGIgAiIgREREXMlUjcREREYiIAIiIgREJETcYiIgAiIiIgRERERER
+ EREYiIiIAIiIiIgRERERERERiIiIiACIiIiIiIEREREYiIiIiIgA' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Collapse'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage113 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage113
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAqgqqAqSAV4VVgV+gqKqqoqSgqKqqoV+gV6VVgqSAqIqqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-TilePressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage114 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage114
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 24@23 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'LlsKqqqqqqoAAACqqqqqqgAAAAqqqqqqAAAAAKqqqqoAAAAACqqqqgAAAAAAqqqqAAAAAAAK
+ qqoAAAAAAACqqgAAAAAAAAqqAAAAAAAAAKoAAAAAAAAACgAADQBXAAoAAAAAAAAAqgAAAAAA
+ AAqqAAAAAAAAqqoAAAAAAAqqqgAAAAAAqqqqAAAAAAqqqqoAAAAAqqqqqgAAAAqqqqqqAAAA
+ qqqqqqoAAAqqqqqqqgAA' readStream) contents) atKey: #LargeRightArrow!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage115 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage115
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVEr0RBERERFEREREREAEREREQRERERERERRERERABERERBERERERERERREREQARERBERET
+ IAACMRERFEREAEREERERAAAAAAARERFERABEQREREAAAAAAAARERFEQAREEREQAAAAAAAAAR
+ ERREAEQRERMAACEREgAAMRERRABBEREQAAEREREgACERERQAQREREAAhEREREAABEREUAEER
+ ERMAMRERERAAARERFAAJEQsREAAhERERAAkRCxEAADEREREACRELEAAAEREREQAJEW8AAAER
+ ERERABEREREREREQAAAREREREQARERERERERAAABEREREREAEREREREREgAAERERERERABER
+ ERERERAAAhEREREREQBBEREREREQAAERERERERQAQREREREREgAhEREREREUAEEREREJEYcR
+ ERQARBERERERETMRERERERFEAERBERERERIAIREREREURABEQREREREwAAMRERERFEQAREQR
+ ERERMAADEREREUREAEREQRERERIAIRERERRERABERERBERERMxERERREREQARERERBERERER
+ ERFEREREAEREREREQRERERRERERERAA=' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Help'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage116 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage116
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 52@29 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XkR4xfj29TNvbyuu7mcpJydoKaxtMHW4h3jH+Pb0L3Kx7i4uLelt62bpJOcpJubkpKTnqm0
+ 1eMV4yfj49zQzMrHx7i3nI2HgHV6dXNzenWAhYeMkpKSkoyMlr/W4+MR4yfbz8DLybqdh3Jv
+ b25oamtfZF5fXmxrbm5zenWAh4ySjIaIqcMN4y/j49zS09HOnXVvZmhjWlJHQzw0NTQyNDAw
+ MzM7R1ZlbnR6gIeSjIaHodXj4wnjL+Pa2N7RnnVmZ15SSD02Nzc2NjY9PTc3PTU1NTIxLS0z
+ Ql9ue4CHkoyAjrTjCeMT1N/fsHpmZ1pIPUVGRj09Pg0+Kz49NTItJi9ObICAjIyHe6Hi4+Pj
+ 4+Pj2drfn2dmX0hGSUk9ODc+Pj4RPiM+NjEmJU11hYeMhXWX3ePj4+PU4tmPYWdSRlRQRTg+
+ PhU+Hz4+Pj0wJSpsh4uSh3OY4+Pj2uLclmBnT1BbRjgJPg83NT0+Pj4+Pj40MDYJPps+NiUf
+ Y4yMjHt0quPd2uOzZ2FTUFtFPj4+Pj4+Pj4+HQMBByMPHT40EQEBAiM+Pj4+Pj4+Pj49Kxlu
+ kpuHb3zW1ODZgWFfRltFOD4+Pj4+Pj5EIwEBBwMBARY+DwEQHA4BHT4+Pj4+Pj4+PjcgKYyc
+ nHNvotjfwG1mT0lFOD4+Pj4+Pj4+PhABAjREJAEWMAEBMEQdAQI0Pgk+EzQSa7elh2iC09On
+ Zm48Nj4JPhc+PgcBAj1EKwEXLwEBMkQfAQErRAk+Ez4KSsbGiG5vycqUZ24zNT4JPhc+PhUB
+ ASQrHQEWNQECNUQkAQEsPgk+Ez4SP8vLlGduubeTbm47Mj4JPhc+PisBAQEBAQEWPhYBDhEP
+ AQ89Pgk+Ez0FTNHOjmFpr6Scc29NJjcJPhc+Pj4vFxYcAgEWRDYVAQEBETQ+Pgk+EywCed/T
+ c2J+tJKch29qKiwJPhM+PhwXK0Q3AQEXPj4+MS80CT4rPj4+NQgo4OGyZ2Ka3J2Mknp1VR8s
+ Pj4+Pj4+Pj4+EQEOIx0BASpEPg0+Kz4+NhEGkePafFxpxOO0jIySdYBVGCU1Pj4+Pj4+PjEP
+ AQEBAxw+Pj4NPic+MAgLf+LhlmBimuPj46iGh4yAgF0cGSw9Pj4+Pj4+PjArLzUNPiM+Pj40
+ HgInkNzgoGdihOLj4+PdmICHkoeFdEEWGCU1PhU+KzcwGAQLWcXZ2JVgYn7c4+Pj4+PioYeA
+ jIyLi3BAFRIYJTA1PT4+RD4JPkc3NCsfCAMaWKPX3r6BYmKE3OPj4+Pj4+PjqoF1h4yMjIyA
+ VzobEAkTGCAkKywrLCslIB4TBQQMGkp4sNHRy49tYWmi4wnjL+PjxJl7e4eLkpKbkoduV0su
+ IhQPDg0ODQwaITlRaY67ycvKu41vYmeEw+PjDeMnwpl1dHWHjJKSm6SbnJOMh4eBh4iUnbe4
+ yMjIyK2UdW5haISrEeMn4+PEoolzc3SAh4ySm5ykpKSkpKS3rKWknIuHcm5nZ3eaw+PjFeMf
+ 4sOqinxzb29zc3N1gHV7dXRzb25uaGhxg5q23R3jF93DtJqZg318b29vb3Z3goqatLXcEeM=' readStream) contents) atKey: #GoPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage117 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage117
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 23@24 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'MD+qqqiqqqgAAKqqqKqqqAAAqqqgKqqoAACqqqAqqqgAAKqqgAqqqAAAqqqACqqoAACqqgAC
+ qqgAAKqqAAIWqqgAAGOqoAAAKqgAAKqgAAAqqAAAqoAAAAqoAACqgAAACqgAAKoAAAACqAAA
+ qgAAAAKoAACoAAAAAKgAAKgAAAAAqAAAoAAAAAAoAACgAAAAACgAAIAAAAAACAAAgAAAAAAI
+ AAARAA==' readStream) contents) atKey: #LargeUpArrow!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage118 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage118
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 34@33 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4jHhFmfzZ/MHZ/MAAQoAAQABPmfzZ/MPAAFn82fzZ/MAAWfzHmfzZ/MHAAFn8xpn82fzFwAB
+ Z/Nn82fzAAFn82fzAAEAAQABCmfzZ/MfAAFn8wABAAFn8wABAAEAAWfzZ/MAAQABAAFn8w5n
+ 82fzCwABZ/Nn82fzCgABZ/MrZ/Nn8wABZ/Nn8wABAAEAAWfzAAFn82fzAAFn82fzAAFn82fz
+ AAFn8w5n82fzCgABAAEbZ/Nn82fzAAEAAQABAAFn82fzZ/MAAWfzCmfzZ/MPAAFn82fzZ/MA
+ AWfzEmfzZ/MHAAFn8wpn82fzFwABZ/Nn82fzAAFn82fzZ/MAAWfzCmfzZ/MPAAFn82fzZ/Nn
+ 8wABEmfzZ/MHAAFn8wpn82fzFwABZ/Nn82fzAAFn82fzZ/MAAWfzCmfzZ/MTAAFn82fzAAFn
+ 82fzAAFn8wpn82fzC2fzAAEAAQABCmfzZ/MLZ/MAAQABAAEKZ/MAAQcAAQABCmfzZ/MKZ/MA
+ AQcAAQAB4jpn82fzCgABAAEPAAFn82fzZ/MAAWfzMmfzZ/MPZ/MAAWfzZ/Nn8wABOmfzZ/Mj
+ Z/MAAWfzZ/Nn8wABZ/Nn8wABZ/Nn82fzAAFn8wABAAEmZ/Nn8ydn8wABAAEAAQABZ/Nn8wAB
+ AAFn82fzAAEAAQABZ/Nn8wABZ/MiZ/Nn8ydn8wABZ/Nn82fzAAFn82fzAAFn82fzZ/MAAWfz
+ Z/Nn8wABZ/MiZ/Nn8ydn8wABZ/Nn82fzAAFn82fzAAFn82fzZ/MAAWfzZ/Nn8wABZ/MiZ/Nn
+ 8ydn8wABZ/Nn82fzAAFn82fzAAFn82fzZ/MAAWfzZ/Nn8wABZ/MiZ/Nn8woAAQABHwABZ/Nn
+ 8wABAAEAAWfzAAEAAQABZ/MAAQABAAHhZmfzZ/M=' readStream) contents) atKey: #PartsBin!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage119 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage119
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgv/A/8A/w//A/cAVQVVAVSAVIVVgVTg/u//4VTgVO//4/7gVOVVg/6A/oVVAV0A/w//A/8A
+ /wv/AqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-MenuPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage12 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage12
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgAqVUoVUgRSUBIAAAAAQAAQAAQAFQAFQAFQAFIAEgACAAoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-Paint'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage120 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage120
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAqgVVAV+AqIqqgl+gV6paolSgWKpaoV+gV6paglSAV4pVAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-DupPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage121 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage121
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'PGOqqqgAAqqqoKqqAAAACqqgqqgAAAACqqCqgAAAAAAqoKoAAAAAAAqgqAAAAAAAAqCoAAAA
+ AAACoKAAAAAAAACggAAAAAAAACCABVVVVVVAIIAFVVVVVUAgAAVVVVVVQAAqAAVAAGsABVVV
+ VVVAAAAFVVVVVUAAgAVVVVVVQCCAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAgoAAAAAAAAKCoAAAAAAACoKgA
+ AAAAAAKgqgAAAAAACqCqgAAAAAAqoKqoAAAAAqqgqqoAAAAKqqCqqqgAAqqqoA==' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Script'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage122 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage122
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 12@12 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DBMfgAAAIEAAAEAgAACPEAAAEp+QAAATjxAAAEAgAAAgQAAAH4AAAA==' readStream) contents) atKey: #RadioButtonOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage123 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage123
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EAUACgGAAAAfAkAAAAQgAAAIEAAAEAgAACfkAAAUKAAADDAAAAoEIAAABwfgAAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Grab'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage124 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage124
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwAEREREQAAACQAFRJtEREQAAAAAAAAAAAREREREREREQAAAAAAAAAREREMhERI0RERA
+ AAAAAABEREQREREREURERAAAAAAERERBEREREREURERAAAAABEREEREREREREUREQAAAAERE
+ QxERJERCERE0REQAAAREREERFERERCERJEREQAAERERBESRERERBERREREAABEREQxE0RERE
+ QREURERAAAlEC0RBESREREQACUQLRBERNERERAAJRAtBERFEREREAAlEbxERFEREREQARERE
+ REREREEREUREREREAEREREREREQRERRERERERABERERERERCERFEREREREQAREREREREQRES
+ REREREREAAREREREREERFEREREREQAAERERERERCESREREREREAABERERAlEY0REQAAARERE
+ REREM0RERERERAAAAAREREREQhEkREREREAAAAAERERERDERE0RERERAAAAAAEREREQxERNE
+ REREAAAAAAAEREREQhEkREREQAAAAAAAAAREREQzREREQAkABUQHREREAAkADwAEREREQAAA
+ AAAAAA==' readStream) contents) atKey: #'Halo-HelpPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage125 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage125
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #CedarPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage126 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage126
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAOgA6ABoAEgASABIAEAQQVBAAEAAQABAAEAAQABIAEgASABoAOgA6AAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-FontSize'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage127 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage127
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 52@29 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XkR8xfz5+/e5NjQ3c/GxsfHyLzR3uLl8h3zH/Pn7uTh3NbW08zMzM/Gy8bGxsbGxMTDyM3a
+ 5fMV8yfz8/Hm6+nj4NzMx7ahqLWoqKenp7WowMDAwsTEwsLCydXn8/MR8yfx7ezq6tyvoZeW
+ lpCQhHx3d3dud3yEl5enp7/AwMLCwsDDzeUN8y/z8/Hv7e3suZqQkIl3aF1NOSwsKCAgIB8n
+ JyY/T2N3mai/v8DCwMDAzefz8wnzL/Pw8O/tsJeCg25bRi0oKC0xQUhSV1hYV0hBOiAfHx8k
+ T2iZv7/AwsDAw9LzCfPjo/Dz8dGagoNoRjItO0lYZXWBiIaPlZ+VlY+IiIFtYVEwHxUkT4y/
+ wMLAwMDN8vPz8/Pz8/Dz8bGDeWtGMjtIYm11h4iIhoaPj4+Vj4+Pj4aGiICHdWpSKxoaVqHA
+ wMLAv8Xy8/Pz8/Dz8a16elsySVFldXWBh4eAho+VlZWgoJWVlZ+Vj4iHh4F1dW1ZKw8cfMDA
+ wsC/yvPz8/Dz87F2elA7YmJqbXV1dYeHho+Gf5SmoKCgppV+dH+PiIeBdXV1bWpIGhNvwMLC
+ v6jO8/Hx89mDeV07UmJqbW11dYGHiIY9CAELVRdFtH4hAQEITIiAh4F1dW1tbFIaDX3CxMCn
+ tefv8/GbdmsyUmJlam1tdYGBgI9MAQELCwEBLrQXARs9EQE+hoeBdXVtbWpqURMitsTGqJfO
+ 7/Leg4JQO1JlZWVtbXWBh4CGFwIIhbNfATyFAQFz8UUBAnSIgXV1bW1qZWU6B2vMzKiQqu3v
+ vIJ7OTJiYWVqbXV1gYGIiBEBCJ7zcgE8eAEBhbRMAQFciIF1dW1tamVlUQdD1tarkJfp6bmD
+ iycxYmVlam11dXWHgI8hAQJacksBPJ4BCJO0VQEBZIiBgXVtbWplZVIJNLLqr4OK18y2ipA2
+ J2JhZWptbXWBh4CVYAEBAQEBATXzLgERIRYBFoCIgXV1dW1lZWVRBkTt7KV6i9TGxpeXVhVI
+ ZWVqbXV1gYGAiJVpNS5FAQEu85MuAQEBIXSPh4F1dW1tamVlKgJx8eaRdpzZxsbAp4scHlll
+ am1tdXWHh4A1LmDykwIBPLO0pn5pdJWPgIGBdXVtbWplSAUb8vPZe3a48cfCwqi/aw4dWWpt
+ bXV1gYeIGwERWkUBAWC0pqagppWPiIeBgXV1bWpqSAcIjvPxm3Z75fPawMDCv79eDRpIam11
+ dXWBgHQXAQEBCD2UoJWVlY+PiICHgXV1dW1hOAUIePPysXZ2u/Pz883AwMLAv24iCipYbXWB
+ gYeIgGlgaX6goJWVj4+PhoiHgYF1dWVHFAIbjvPyunp2ovLz8/PyysDAwsDAkUMJCiVOZXWB
+ iI+PlZWVj4+Pj4+PhoaIh4FtYUATAghUvfPnsHp2nL7z8/Pz8/LKwMDAwMDAhEMSBwojQFdq
+ bYGHiIaPho+IgHVtYU43FAMCEFOd7/DZm3Z2o+fz8/Pz8/Pz89LAv8DCwsLAoWYzEgYDBw0Z
+ Iy83Nzc3IyMUCQMFAhBCcLLs6+Swi3aDu/MJ8y/z8+XKwL/AwMTCxMKrfGZDKRgMBQUFBQQE
+ DBgpSmeN4+jp6eGli3p6ouLz8w3zJ+LKtb+/wMDExMbGxMTEtqSSkpKSt7fL1tff4ODcrpqJ
+ goOi2xHzJ/Pz5c7BqKiotcC2wsTGxsbLy8bL08zLy7eroZeJiYOYuOLz8xXzH/LizsWpp6en
+ l6iZqKiZmZmol5eQkImKl6K72/Id8xfx4tK7yqKcqaiXl5eXmKKsuNLi8hHz' readStream) contents) atKey: #GoPicOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage128 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage128
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 17@19 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'XxEoHygAAAAo+fn5+fn5+fn5GxsbGxsbKAAAACj5+fkN+QsoAAAAKPn5+Q35DygAAAAo+R9T
+ Hx8bUwn5DygAAAAo+fkbUx8bGwn5DygAAAAo+R8bHxsfHwn5CygAAAAo+fn5DfkPKAAAACj5
+ +fn5HxsfCfkzKAAAACj5+fn5HxsbGyj5+fn5+fkoAAAAKPn5+fkfGxsfU/n5+fn5+SgAAAAo
+ +fn5DfkLKAAAACj5+fkN+UcoAAAAKPn5+flTUxsf+fn5+fn5+SgAAAAo+fn5+RsoGxv5+fn5
+ +fn5KAAAACj5+fn5HxsfH/n5+fn5+fkoAAAAKPn5+Q35CygAAAAoGxsbCRsLG/n5+SgAAAAR
+ KAcoAAAA' readStream) contents) atKey: #AddTest!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage129 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage129
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gVqVUoVugV6VVoVlgUWVAYQVQAVAAUAFQAVUAUAVQFVBVYVpgVmVVoVugV6VVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #PushPin!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage13 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage13
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #CoverTexture!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage130 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage130
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 31@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAd/Qf9/f0AHf0H/f39AB39B/39/QAd/Qf9/f0AHf0P/f39AAEBAQEB/f39Ff0P/f39AP0B
+ /f0B/f39Ff0r/f39AP0B/f39/f0BAQH9/f0B/QEB/f39/f0BAf39/QEBAf0A/QEBAQr9/QH9
+ BwEBAf0K/QH9/RcB/QH9/f0BAP0B/f39/QEBAQEB/Qr9Af39GwH9/f39/QEBAQEBAP0B/f39
+ /QH9/f39/Qr9Af39EwH9/f39/QH9/f39AP0B/f0K/f0B/Q79Af39FwH9Af39/QEAAQEBAf39
+ /QEBAf39CgEBAf0P/f0BAf39/QEBAf0AHf0H/f39AB39B/39/QAd/Qf9/f0AHf0H/f39AAn9
+ HwEBAf39/f0BAf39/f0BAf39/f39/f39AP39/f0K/f39ARv9/QH9/QH9/QH9/QH9/f39/f39
+ AP39/f0K/f39ARv9AQEB/f39AQEB/f39/f39/f39AP39/f0K/f39ARv9/QH9/f39/QH9/f39
+ /f39/f39AP39/f0K/f39ARv9/QH9/f39/QH9/f39/f39/f39AP39/f0K/f39ARv9/QH9/f39
+ /QH9/f39/f39/f39AP39/f0K/f39ARf9/QH9/f39/QH9/f39/f39/f39AAn9GwEBAf39AQEB
+ /f39AQEB/f39/f39/f39AB39B/39/QAd/Qf9/f0AHf0H/f39AB39B/39/QAd/Qf9/f0A' readStream) contents) atKey: #FenceOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage131 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage131
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6f/o/mg/a//o/WgAqAAoA9gA2AAYA/Q/t//0A/QA9//0/7QA9AAY/5g/mAAoAag/a//o/mg
+ /af/oV+g' readStream) contents) atKey: #'Halo-Menu'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage132 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage132
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #CoverSpiral!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage133 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage133
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 19@18 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4VYhAAcA55wARQASAOecADUAHgDnnAAtACYA55wAJQAyAOecABkAOgDnnAARABYA55wABQAq
+ AOecAAkAFgDnnAAJABIA55wACQAqAOecAA0AEgDnnAANACIA55wAEQASAOecABEAEgDnnAAd
+ ABIA55wAPQASAOecAD0AEgDnnAA9ABIA55wAPQASAOecAD0AEgDnnAA9ABIA55wAPQASAOec
+ ACEA' readStream) contents) atKey: #Direction!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage134 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage134
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0ADg/wAAAbCBAAAA/wAAAIEAAAD/AAAAgQAAAP8AAAEQA=' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Menu'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage135 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage135
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EAkAFwGAAAACAAAAAAAAAAfgAAAEKAAACiQkAAAXFCAAAAfgAAAAAAAAAEAAAAGAAAAJAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Rot'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage136 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage136
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 11@10 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAA==' readStream) contents) atKey: #TinyMenu!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage137 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage137
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 14@7 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAA==' readStream) contents) atKey: #SeeAlso!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage138 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage138
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 14@14 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'YgUABwAAAAEOAAEAAQcAAQAACQAHAAEAAQ0AEwABAAEAAAAAAAAAAQABAAANAA8AAAABAAEA
+ AAABAAEVAAsAAQABAAEAABUACwAAAAEAAQAAFQALAAAAAQABAAAVAAsAAAABAAEAABUACwAA
+ AAEAAQAAFQALAAAAAQABAAAVAAsAAAABAAEAARUADwABAAEAAAABAAEAAA0AEwAAAAEAAQAA
+ AAAAAAABAAENAAcAAQABCQAHAAAAAQ4AAQABCwABAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #ButtonOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage139 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage139
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUzMzMxEREREzMzMzMzADMzMzMRERERERERMzMzMwAzMzMxERERERERERMzMzMAMzMxEQkR
+ CxMzMwAzMxERCRELETMzADMxEREJEQsREzMAMzEREQkRCxETMwAzERERCRELEREzADEREREJ
+ EQsRERMAMREREQkRCxEREwAxYiYRCRHg627oEwARL5xhERERERERERZ5/hEAESkARhERERER
+ ERGkAJ4RABFsAAxhEREREREWwAB2EQARFkAARhERERERhAAEYREAERFsAAxhERERFnAAyhER
+ ABERFkAAthEREYcABGEREQARERFsAAthERZAAHgREREAERERFrAAyhGsAAdhERERADERERFr
+ AA+GQABIEREREwAxERERFsAAuwAMYRERERMAMRERERGvAAAAShERERETADMRERERGHAAB2ER
+ ERERMwAzMRERERFrALYREREREzMAMzERERERHWbRERERERMzADMzEREJEQsRMzMAMzMxEQkR
+ NxMzMwAzMzMxERERERERERMzMzMAMzMzMxEREREREREzMzMzADMzMzMzMRERERMzMzMzMwA=' readStream) contents) atKey: #AddInstanceVariable!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage14 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage14
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoVKgVqBVoBUgBSABIAEAAQABAAEAVQVVAVUAVQAAIAAgACAAoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Debug'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage140 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage140
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #KayaPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage141 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage141
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #CoverMain!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage142 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage142
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgVqVUoBQgFCAAIAAAQAFAAUAAQAFAAUAAAAAAIAAgACQAoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-FontStyle'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage143 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage143
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 14@14 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'YgUABwAAAAEOAAEAAQcAAQAACQAHAAEAAQ0AEwABAAEAAAAAAAAAAQABAAANAA8AAAABAAEA
+ AAABAAEVAAsAAQABAAEAAAkAHwABAAEAAQAAAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAEKAAEAAQUA
+ DwAAAAEAAQAAAAAAAA4AAQABEwABAAAAAAABAAEAAAAAAAAOAAEAARMAAQAAAAAAAQABAAAA
+ AAAADgABAAEXAAEAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAEKAAEAAQUACwAAAAEAAQABCQAbAAEAAQAB
+ AAAAAAAAAAEAAQAAAAEAAQAADQATAAAAAQABAAAAAAAAAAEAAQ0ABwABAAEJAAcAAAABDgAB
+ AAELAAEAAAAAAAA=' readStream) contents) atKey: #ButtonOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage144 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage144
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17F3t7AAB7ewF7e3t7AXt7e3t7ewF7DXsXe3sAAHt7AXt7e3sB
+ e3t7e3t7AXsNe8d7ewAAe3sBe3t7ewF7ewEBe3sBe3t7AQF7e3sBAXt7e3t7AAB7ewEBAQEB
+ AXsBe3sBewF7ewF7ewF7AXt7AXt7e3sAAHt7AXt7e3sBe3sBAQF7AXt7AXt7AXt7AQF7e3t7
+ ewAAe3sBe3t7ewF7AXt7AXsBe3sBe3sBe3t7ewF7e3t7AAB7ewF7e3t7AXsBe3sBewF7ewF7
+ ewF7AXt7AXt7e3sAAHt7AXt7e3sBe3sBAXsBAXt7ewEBe3t7AQF7e3t7ewAAHXsHe3sAAB17
+ B3t7AAAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17B3t7AAAdewd7ewAAHXsHe3sAAAl7BwEBAXsRewt7ewAA
+ e3t7ewp7e3sBEXsbe3sAAHt7e3t7ewF7e3t7ewF7AXsBAXt7CXsbe3sAAHt7e3t7ewF7e3t7
+ ewF7AQF7ewF7CXsbe3sAAHt7e3t7ewF7e3t7ewF7AXt7ewF7CXsbe3sAAHt7e3t7ewF7e3t7
+ ewF7AXt7ewF7CXsLe3sAAHt7e3sKe3t7AQp7ewF7CXsHe3sAAAl7BwEBAXsKe3sBewl7B3t7
+ AAAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17B3t7AAAdewd7ewAA' readStream) contents) atKey: #HalosOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage145 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage145
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6VFoQZgQWVQYUVQAlQFUBpQVlFVUVlQUVVAYQZgBmAVoFugV6VVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Recolor'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage146 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage146
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwABEREREAAACQAFEW8REREAAAAAAAAAAAEREREREREREAAAAAAAAAEREREkREEREREQ
+ AAAAAAAREREURERBEREREQAAAAABERERREIREREREREQAAAAARERFEQREREREREREAAAABER
+ ERRBEREREREREREAAAEREREJEcsRERAAARERERNERERERDFEEREQAAEREREURERERERBREER
+ EAARERERFEEREREUQRREEREAERERERRBERERFEERRCERABEUQREUQRERERRBESRBEQARFEER
+ FEEREREUQREUQREAERRBERRBERERFEERFEERABEUQhEUQRERERRBERRBEQAREkQRFEEREREU
+ QREREREAERFEQRRBERERFEERERERAAERFEQURERERERBEREREAABERFEE0REREREMRERERAA
+ AREREQkRYxEREAAAERERERERERFEEREREQAAAAEREREREREURBERERAAAAABERERERESREER
+ EREQAAAAABERERFEREQRERERAAAAAAABERERREQhEREREAAAAAAAAAEREREREREREAkABREH
+ ERERAAkADwABEREREAAAAAAAAA==' readStream) contents) atKey: #'Halo-RotPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage147 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage147
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 37@78 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5cpKBh4GHgcGHgAASgYeBh4HBh4AAEoOHA4cBwYeAABKDhwOHAsGHgAADhwSG0ISGxIbDxIb
+ DhwGHgAADhwSG0ISGxIbDxIbDhwGHgAADhwSG0IaGRoZDxIbDhwGHgAADhwSG0IaGRoZExIb
+ DhwGHgAADhwSGxoZIhc6IhciFxciFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFzoiFyIXFyIXGhkSGw4c
+ Bh4AAA4cEhsaGSIXOiYWJhYXIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhc6JhYmFhsiFxoZEhsOHAYe
+ AAAOHBIbGhkiFyYWLhQyLhQuFB8uFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMi4ULhQf
+ LhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDIyEzITHy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIb
+ GhkiFyYWLhQyMhMyEyMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6ESo6EToRJzoR
+ MhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6ESo6EToRJzoRMhMuFCYWIhcaGRIb
+ DhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6ESpCEEIQJzoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZ
+ IhcmFi4UMhM6ESpCEEIQKzoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQ
+ Rg4iRg5GDi9GDkIQOhEyEy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDiJG
+ DkYOL0YOQhA6ETITLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOIk4MTgwv
+ Rg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg4iTgxODDNGDkIQ
+ OhEyEy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDk4MUgsaUgtSCzdSC04M
+ Rg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILGlILUgs3
+ UgtODEYOQhA6ETITLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOTgxSCxpa
+ CVoJN1ILTgxGDkIQOhEyEy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDk4M
+ UgsaWglaCTtSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQ
+ Rg5ODFILWgleCBJeCF4IP14IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZ
+ IhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCBJeCF4IP14IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIb
+ DhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCBJmBmYGP14IWglSC04MRg5CEDoR
+ MhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCBJmBmYGQ14I
+ WglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFIL
+ WgleCGYGbgQKbgRuBEduBGYGXghaCVILTgxGDkIQOhEyEy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIb
+ GhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDk4MUgtaCV4IZgZuBApuBG4ER24EZgZeCFoJUgtODEYOQhA6ETIT
+ LhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOTgxSC1oJXghmBm4ECnIDcgNH
+ bgRmBl4IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQ
+ Rg5ODFILWgleCGYGbgQKcgNyA+F3bgRmBl4IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwG
+ HgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCGYGbgRyA3oBegFyA24EZgZeCFoJUgtO
+ DEYOQhA6ETITLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOTgxSC1oJXghm
+ Bm4EcgN6AXoBcgNuBGYGXghaCVILTgxGDkIQOhEyEy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhki
+ FyYWLhQyEzoRQhBGDk4MUgtaCV4IZgZuBHIDegF6AXIDbgRmBl4IWglSC04MRg5CEDoRMhMu
+ FCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCGYGbgRyA3oBegFy
+ A24EZgZeCFoJUgtODEYOQhA6ETITLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFC
+ EEYOTgxSC1oJXghmBm4ECnIDcgNHbgRmBl4IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwG
+ HgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCGYGbgQKcgNyA0duBGYGXghaCVILTgxG
+ DkIQOhEyEy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDk4MUgtaCV4IZgZu
+ BApuBG4ER24EZgZeCFoJUgtODEYOQhA6ETITLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYu
+ FDITOhFCEEYOTgxSC1oJXghmBm4ECm4EbgRDbgRmBl4IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhca
+ GRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCBJmBmYGP14IWglSC04MRg5C
+ EDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCBJmBmYG
+ P14IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5O
+ DFILWgleCBJeCF4IP14IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcm
+ Fi4UMhM6EUIQRg5ODFILWgleCBJeCF4IO14IWglSC04MRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwG
+ HgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILGloJWgk3UgtODEYOQhA6ETITLhQmFiIXGhkS
+ Gw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOTgxSCxpaCVoJN1ILTgxGDkIQOhEyEy4UJhYi
+ FxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDk4MUgsaUgtSCzdSC04MRg5CEDoRMhMu
+ FCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg5ODFILGlILUgszUgtODEYOQhA6
+ ETITLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOIk4MTgwvRg5CEDoRMhMu
+ FCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6EUIQRg4iTgxODC9GDkIQOhEyEy4UJhYi
+ FxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyEzoRQhBGDiJGDkYOL0YOQhA6ETITLhQmFiIXGhkS
+ Gw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYuFDITOhFCEEYOIkYORg4rRg5CEDoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwG
+ HgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6ESpCEEIQJzoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcm
+ Fi4UMhM6ESpCEEIQJzoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6ESo6EToR
+ JzoRMhMuFCYWIhcaGRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMhM6ESo6EToRIzoRMhMuFCYWIhca
+ GRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhcmFi4UMjITMhMfLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXJhYu
+ FDIyEzITHy4UJhYiFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFyYWLhQyLhQuFB8uFCYWIhcaGRIbDhwG
+ HgAADhwSGxoZIhcmFi4UMi4ULhQbLhQmFiIXGhkSGw4cBh4AAA4cEhsaGSIXOiYWJhYXIhca
+ GRIbDhwGHgAADhwSGxoZIhc6JhYmFhciFxoZEhsOHAYeAAAOHBIbGhkiFzoiFyIXFyIXGhkS
+ Gw4cBh4AAA4cEhsaGSIXOiIXIhcTIhcaGRIbDhwGHgAADhwSG0IaGRoZDxIbDhwGHgAADhwS
+ G0IaGRoZDxIbDhwGHgAADhwSG0ISGxIbDxIbDhwGHgAADhwSG0ISGxIbCxIbDhwGHgAASg4c
+ DhwHBh4AAEoOHA4cBwYeAABKBh4GHgcGHgAASgYeBh4HBh4AAEoCHwIfBwIfAABKAh8CHwcC
+ HwAA' readStream) contents) atKey: #Image!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage148 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage148
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 6@6 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'BgYAHh8GHh8GHh8GHh8GBgYA' readStream) contents) atKey: #TickingPicPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage149 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage149
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #BadgePic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage15 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage15
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAqgVWAV+AZ4WpgqSgqKaqoaSgaKlaolCgl6qlgqOAqIqqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-PaintPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage150 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage150
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAqgqqAqSAqIVqgVSgV6lVol+gV6lVoV+gWKVqgaSAqIqqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #PinkXPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage151 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage151
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoVKgVqBVoBUgBSABIAEAAQABAAEAVQVVAVUAVQAAIAAgACAAoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-Debug'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage152 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage152
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0AKxgAAAAeAAAAC4AAAAzAAAAEYAAABjAAAAMYAAABiAAAANgAAABwAAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Paint'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage153 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage153
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAWIM4iBERERGIiIiIiIAIiIiIgRERERERERiIiIiACIiIiBERERERERERiIiIgAiIiBEQkR
+ 4WsYiIgAiIgREREXYlUmcREREYiIAIiBERETUAAAAAUxEREYiACIgRERJAAAAAAAQhERGIgA
+ iBERFQAABFVAAAAnERGIAIERESAAAnERF1AAAhERGACBERNABGEREREWQAAxERgAgREVAAYR
+ ERERETAAUREYABERcAAhEREREREVAEcREQAREWAAcREREREREwADEREAEREgBBERERERERFA
+ AhERABERUAQRERERERERQAUREQAREVAEEREREREREUAFEREAERFQBBERERERERFAAhERABER
+ YABxERERERETAAMREQAREXQAIRERERERFQAHEREAgREVAAMREREREWAAIREYAIERE0AEYRER
+ ERZABDERGACBEREgAAVxERNQAAYRERgAiBERcgAABERAAAAhERGIAIiBERFkAAAAAABCEREY
+ iACIgRERE1QAAABCcRERGIgAiIgREREXMlUjcREREYiIAIiIgREJETcYiIgAiIiIgRERERER
+ EREYiIiIAIiIiIgRERERERERiIiIiACIiIiIiIEREREYiIiIiIgA' readStream) contents) atKey: #'Halo-Collapse'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage154 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage154
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAVIAVgpVAp+Ap4qpgqOgq6qpoqOgV6VVoV+gV6qqgqSAqIqqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-DebugPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage155 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage155
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 12@12 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DA8fgAAAIEAAAEAgAAAagBAAAA9AIAAAIEAAAB+AAAA=' readStream) contents) atKey: #RadioButtonOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage156 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage156
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6AAoAFgAWAAYVpQVlVVUVpQFlAVUBpQFlVUYVlgVWVQoVagQqVVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #'Halo-FontEmph'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage157 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage157
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVEM0RBERERFEREREREAEREREQRERERERERRERERABERERBERERERERERREREQARERBEQkR
+ CxRERABERBERCRELEUREAERBEREJEQsRFEQAREEREQkRuxEURABEERERERESIiEREREREUQA
+ QRERERAAAAAAAAEREREUAEERERAAAAAAAAAAARERFABBERAAAAAAMwAAAAABERQAEREAAAAA
+ AREQAAAAABERABEQAAAAABEREQAAAAABEQARAAAhAAMREREwABIAABEAEAACEQADERERMAAR
+ IAABABAAAhEAABEREQAAESAAAQARAAAhEAABERAAARIAABEAERAAAhEAADMAABEgAAERABER
+ AAAJAAsAEREAQREQAAkAOwERFABBEREQAAAAAAAAAAERERQAQRERERAAAAAAAAEREREUAEQR
+ ERERERIiIRERERERRABEQRERCRELERREAERBEREJEQsRFEQAREQREQkRCxFERABEREERCRE3
+ FEREAEREREERERERERERFERERABEREREEREREREREUREREQARERERERBERERFEREREREAA==' readStream) contents) atKey: #'Halo-View'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage158 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage158
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEAIx+AAAAQgAAAEPgAABCIAAARCAAAHwgAAAEIAAAB+AAAEQA=' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Dup'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage159 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage159
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6VFoQZgQWVQYUVQAlQFUBpQVlFVUVlQUVVAYQZgBmAVoFugV6VVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #'Halo-Recolor'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage16 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage16
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBE4GBAACBgQEBAYEBAQGBgYENgQuBgYEBAQEBgRWBCwGBgQEB
+ AYGBCYEHgYEAAAqBgYEBEYEKgYEBgQeBAYGBEYELAYEBgYGBAYEJgQeBgQAADoGBgQE/AQGB
+ gQEBAYGBgYGBgYEBgYGBgYEBAQGBgQEBAYGBgQEBAYGBgYGBAYGBAYGBgYGBgYEBAQGBgYGB
+ gQAACoGBgQE3gYEBgYEBgQGBgYEBgYGBgYGBgQEBgYGBgQGBgQGBgYEBgQEBgYEBgYGBgQGB
+ gQGBgYGBgQqBAYGBB4GBAAASgYGBAQUBCYEKgQGBgQ8BgYGBAYGBAYGBgQEKgYEBgQeBAQEB
+ CoEBgYEHgYEAAAqBgYEBBYEHAYGBAQ2BF4GBAYGBAYGBAYGBgQGBgQGBgYEBDoGBAYEKgQGB
+ gQeBgQAACoGBgQETgYEBgYEBgQGBgYEBgYGBgQqBgQGBF4EBgYEBgYGBAYGBAYGBAYGBAYGB
+ CoGBAYEKgQGBgU+BgQAAgYGBgQEBAYGBgQEBAYGBgQEBAYGBgYGBgYEBAQEBgYGBgQGBgQEB
+ AYGBgQEBAYGBgQGBgYGBgQEBAYGBgYEBAQGBgYGBgQAAKYEHgYGBARmBB4GBAAApgQuBgQEB
+ AYGBgRWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAAAN
+ gQUBBwGBgYExgQeBgQAADYEKgQGBgQmBCgGBgYEhgQeBgQAADYELgQGBgYEBgQEKAYGBAR8B
+ AYEBAQGBgQEBAYGBgQGBAQGBgYGBAQEBgYGBDYEHgYEAAA2BB4EBAQESAYGBgRsBgYEBgYGB
+ AYEBAQGBgQGBgQGBgQGBgYENgQeBgQAADYEKgQGBgQ4BgYGBCwGBgQGBgYEBDoGBAYERgQeB
+ gQAADYEKgQGBgQ4BgYGBCwGBgQGBgYEBCoGBAYEHgYGBARGBB4GBAAANgQqBAYGBFwGBgQEB
+ AYGBAYGBgQGBgQGBgYEBCoGBAYELgQGBgQGBgYENgQeBgQAADYEFAQ8BgYGBgQEBgQGBgYEK
+ gQGBgQcBAQGBDoEBAQERgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GB
+ AAA=' readStream) contents) atKey: #GoButtonUsed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage160 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage160
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0AKxw4AAAf+AAADbAAAA/wAAAGYAAAA8AAAAfgAAAP8AAAH/gAAB54AAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Pooh'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage161 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage161
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwAIiIiIgAAACQAFiB+IiIgAAAAAAAAAAAiIiIiIiIiIgAAAAAAAAAiICYjha4AAAAAA
+ AIiIiIdUM0V4iIiIAAAAAAiIiIYxERERE2iIiIAAAAAIiIhCEREREREkiIiAAAAAiIiDERES
+ MyEREUeIiAAACIiIQREUeIiHMREUiIiAAAiIhiESWIiIiIUhEWiIgAAIiIMRFYiIiIiIYRE4
+ iIAAiIhxEUiIiIiIiIMRJ4iIAIiIURF4iIiIiIiGERaIiACIiEESiIiIiIiIiCEUiIgAiIgx
+ EoiIiIiIiIghE4iIAIiIMRKIiIiIiIiIIROIiACIiDESiIiIiIiIiCEUiIgAiIhREXiIiIiI
+ iIYRFoiIAIiIchFIiIiIiIiDEReIiAAIiIMRFoiIiIiIURFIiIAACIiGIRJYiIiIhSESaIiA
+ AAiIiEERE3iIhjERFYiIgAAAiIh0ERESIiEREUiIiAAAAAiIiFIRERERESSIiIAAAAAIiIiG
+ MhERESR4iIiAAAAAAIiIiIdkM0Z4iIiIAAAAAAAIiAmIE4AAAAAAAAAIiIiIiIiIiIAJAAWI
+ B4iIiAAJAA8ACIiIiIAAAAAAAAA=' readStream) contents) atKey: #'Halo-CollapsePressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage162 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage162
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 23@27 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4UQRABIlKSUpGQAHAAAlKRolKSUpEQAHAAAlKSIlKSUpDQAKJSklKQclKQAAEQAPAAAlKSUp
+ JSklKQAACQALJSklKSUpAAAZABclKSUpJSkAAAAAAAAAACUpJSklKR0AFwAAJSklKSUpAAAA
+ AAAAJSklKQAAHQAXAAAlKSUpJSkAAAAAJSklKSUpAAAhABMlKSUpAAAAACUpJSklKQAAIQAT
+ JSklKSUpAAAlKSUpJSkAACEAEyUpJSklKQAAAAAlKSUpAAAhABMlKSUpJSkAAAAAJSklKQAA
+ IQATJSklKSUpAAAAACUpJSklKSEAEyUpJSklKQAAAAAlKSUpJSkhABclKSUpJSkAAAAAAAAl
+ KSUpJSkAAB0AFyUpJSklKQAAAAAAAAAAJSklKSUpHQAHJSklKQkACiUpJSkHJSkAABUACwAA
+ JSklKSUpCQAOJSklKQclKQAAEQAbAAAlKSUpJSkAAAAAAAAlKSUpJSkAAAAACiUpJSkHJSkA
+ AAkACiUpJSkbJSkAAAAAAAAAACUpJSklKQAAAAAAACUpGiUpJSkJAAsAACUpJSklKQkABwAA
+ JSkSJSklKREACyUpJSklKQAADQALJSklKSUpAAAVAAsAACUpJSklKS0ACiUpJSkpAAcAACUp
+ CiUpJSkpAAolKSUpLQAHJSklKR0A' readStream) contents) atKey: #Lasso!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage163 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage163
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 14@15 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'aQcAAAABGQAHAAEAAREACwABAAEAAAAAGgABAAEPAAEAAAABAAEAAAABDgABAAEPAAAAAQAB
+ AAAAAQABEQATAAAAAQABAAAAAQABAAAAABIAAQABDwABAAAAAQABAAAAAA4AAQABDwAAAAEA
+ AQAAAAEAARUACgABAAEFAA4AAQABBQAKAAEAAQUABwAAAAEKAAEAAQcAAQAACgABAAEVAAoA
+ AQABBQAHAAAAARYAAQABBQAOAAEAAQcAAQAACgABAAEHAAAAARYAAQABCgAAAAESAAEAAQcA
+ AQAA' readStream) contents) atKey: #Menu!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage164 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage164
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgAqVVoVUgACAAIFUAVQBQAFAAUABQAVUAVQBQIFAgVSBVoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Dup'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage165 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage165
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqQqpAqIAqgqqAqOAp4qVgl+gV6VVoVugV6pVoV+ga6WqgqSAqIqqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #PushPinPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage166 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage166
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VAoUagQqVAoUVgQWVAYUVQQVAAUAVQAVAAUUVQQVVAYUVgQWVAoUagQqVAoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #AddCategoryViewer!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage167 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage167
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwAEREREQAAACQAFROEfREREAAAAAAAAAAAEREREREREREAAAAAAAAAEREREQxE0RERE
+ QAAAAAAAREREREERFEREREQAAAAABERERERBERREREREQAAAAAREREREQREUREREREAAAABE
+ REREREERFEREREREAAAERERERERBERREREREREAABEREREREQREURERERERAAAREREREREER
+ FEREREREQABERERERERBERREREREREQAREREREREQREUREREREREAEREREREREERFERERERE
+ RABERERERERBERREREREREQAREREREREQREUREREREREAEREREREREERFERERERERABERERE
+ RERBERREREREREQAREREREREQxE0REREREREAAREREQJRAtEREAABERERAlEc0REQAAERERE
+ RERCESREREREREAAAEREREREIRESREREREQAAAAERERERBEREURERERAAAAABEREREQRERFE
+ REREQAAAAABEREREIRESRERERAAAAAAABEREREIRJEREREAAAAAAAAAEREREREREREAJAAVE
+ B0RERAAJAA8ABEREREAAAAAAAAA=' readStream) contents) atKey: #TryItPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage168 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage168
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgv/A/8A/w//A/cA/w/9A/yA/I/9gVTgVOVV4VTgVOVV4VTgVO/9g/yA/I/9A/cA/w//A/8A
+ /wv/AqoA' readStream) contents) atKey: #NextPagePressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage169 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage169
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 38@36 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4Wgl+gf6+gAAJfoH+voAAB36D/r6zca/ovr6+voAAB36D/rG4+rpv5v6+voAAB36D8Xq6urq
+ 6r93+voAABn6E/r6+sbq6vHx8eq/cBn6AAAZ+hP6+szp6vHx8erqv3Bw+gAAGfoT+vrj6vHx
+ 8erqv5tMKPoAABn6E/rj6vHx8erqv5twKCj6AAAV+hf6xsbG6erx8fHq6r+bcCgo+voAABX6
+ F/q/47/p8fHx6um/m3AoKPr6+gAAFfoX+qLq6r/q8erjv3dMKCj6+vr6AAAV+hf6+pvG6r+/
+ v5twKCgo+vr6+voAABX6F/ofDpvqv5ubcCgoKPr6+vr6+gAAFfoXIA8CIpu/m0woKCj6+vr6
+ +vr6AAAR+hv6+vogJgInJBlwlEwoKPr6+vr6+vr6AAAR+hv6+iAmAiXahVMcUygo+vr6+vr6
+ +vr6AAAR+hv6IScCJdqEFfr6lFMo+vr6+vr6+vr6AAAR+gshJyclsIQW+g36B/r6AAAN+g/6
+ +vohJwIlsBlT+voN+gf6+gAADfoP+voOAiclrxgL+vr6DfoH+voAAA36C/ohAickrxgMEfoH
+ +voAAA36CyICJySvFhb6EfoH+voAAAn6D/r6+iICJ9qvFgz6+hH6B/r6AAAJ+g/6+iICJdqF
+ Fhn6+voR+gf6+gAACfoL+iECJdqFFQwV+gf6+gAACfoLICclsIQVHPoV+hf6+gAA+vr6+vr6
+ +h8PJa8MCxz6+hX6E/r6AAD6+vr6+vqSIiWvFhcZ+hP6+gAA+vr6+vr6kiSEFh76GfoT+voA
+ APr6+vr6+pIcGfr6+hn6E/r6AAD6+vqSkpKSkpKS+voZ+g/6+gAA+vr6+vr6kvod+g/6+gAA
+ +vr6+vr6kvod+g/6+gAA+vr6+vr6kvod+gf6+gAAJfoH+voAAA==' readStream) contents) atKey: #Eyedropper!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage17 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage17
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #Fred!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage170 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage170
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #BadgeMiniPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage171 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage171
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #StudioPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage172 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage172
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgVqVUoBQgFCAAIAAAQAFAAUAAQAFAAUAAAAAAIAAgACQAoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-FontStyle'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage173 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage173
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EAkACwPAAAAH4AAACgwwAAAPADAAAABgAAAAwAAACgGAAAAFAAoBgAAACQA=' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Help'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage174 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage174
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 152@36 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '6rDhMmcSZxIHZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcS
+ ZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+RJn+Wf5
+ BysqZ/nGZ/ln+QcrKmf5Tmf5Z/kLZ/lnEmcSZ/kSZ/ln+QcrKmf5rmf5Z/kLZ/lblzowHUoS
+ Z/ln+QcrKmf5Pmf5Z/kLZ/k+bzYtZ/kKZ/ln+Qtn+WcSZxJn+Q5n+Wf5C2f5KyorKisqWmf5
+ Z/kLW5ZK0krSTxNOZ/ln+QtblhDIAAQABA5n+Wf5C2f5KyorKisqPmf5Z/kLZ/kAAQQhJYkK
+ Z/ln+Qtn+WcSZxJn+Q5n+Wf5C2f5KyorKisqWmf5Z/kLStIEIQABHQdOZ/ln+QshSwAEFMhP
+ FA5n+Wf5C2f5KyorKisqDmf5Z/kHTxMY5g4U5RjmBy2rZ/keZ/ln+Rtn+SVpAAEEIUrSZ/ln
+ +Wf5Z/lnEmcSZ/kOZ/ln+QorKisqBysqZ/lWZ/ln+QtK8gABAAEZBkpn+Wf5D2f5OjAABAyH
+ W5Zn+Q5n+Wf5CisqKyoHKypn+Qpn+Wf5B0ryAAEOAAEAAQcZBmf5Imf5Z/kXGQYAAR0HZ/ln
+ +Wf5Z/lnEmcSZ/kOZ/ln+QorKisqBysqZ/lWZ/ln+QtK0gQhAAEdB0pn+Wf5C1+XBEUEJUrT
+ Emf5Z/kKKyorKgcrKmf5Cmf5Z/kLStIEIQABEMQKFOUY5g8tq2f5Z/ln+Wf5KyoaZ/ln+RdK
+ 0gABAAFfl2f5Z/ln+WcSZxJn+Qpn+Wf5B2f5KyoOKyorKgpn+Wf5Iz5vLcsx7FdVX5ctyyVp
+ Z/lXVTYNHScU5SmqLctCkFuWCmf5Z/lDPm8tyzHsV1VK8i3LMew2LV+XZ/ln+Wf5Z/lXVTHs
+ Lcsx7E8TSvIAAQABGQZn+Wf5Z/lblj5vLcsx7C3LNi1XVQpn+Wf5Hz5vLcsx7FdVPm8tyzHs
+ Pm9n+Wf5UxQtyzHsPm8SZ/ln+Qs2LwAEDIdn+Q5n+Wf5B2f5KyoOKyorKgpn+Wf5C0ryAAEA
+ AUrSEmf5Z/kLZ/krKisqZ/kWZ/ln+Rdn+QABBCE+b2f5Z/ln+WcSZxJn+Qpn+Wf5B2f5KyoO
+ KyorKgpn+Wf5FxkGBCEAASmKAAEEIQABZ/kx7AQhCgABBCEXAAEMg1dVZ/ln+Wf5GQYEIQAB
+ FMUKAAEEIQ8Mg1+XZ/ln+U8TBEEKAAEEIRMlaQQhAAEdB2f5Z/lXVRTFCgABBCEXAAEIQkKw
+ Z/ln+Wf5GQYEIQABFMUKAAEEIQctqxkGCgABBCEHLatn+Q5n+Wf5Cx0KAAQ6MGf5Dmf5Z/kH
+ Z/krKg4rKisqCmf5Z/kTStIEIQABJWk2LUryTxNn+Qpn+Wf5C2f5KyorKisqFmf5Z/kXZ/kU
+ xQABMexn+Wf5Z/lnEmcSZ/kKZ/ln+RIrKisqhysqZ/ln+Wf5GQYAAQABAAEAAQQhDGNn+Tou
+ FOUx7DHsMewdJwABAAEty2f5Z/ln+RkGAAEAAQABEKQU5QABAAEAATYtZ/ln+QyDAAEAAQhi
+ GOYQpAABAAEAARkGZ/lblgyDAAEAAR0nMewpqgABAAEEAU8TZ/ln+RkGAAEAAQABGOYQpAoA
+ AQABDxjmEKQAAQABBAFXVQ5n+Wf5CwRFBCVXVWf5Dmf5Z/kSKyorKg8rKmf5Z/ln+UryAAEK
+ AAEAARsAARCkUxRn+Wf5Z/ln+SsqKyorKisqZ/kSZ/ln+Rdn+THsBCEhSGf5Z/ln+WcSZxJn
+ +Qpn+Wf5EisqKyoXKypn+Wf5Z/kZBgQhAAEUxVuWZ/kOZ/ln+XtPEz5vAAEEIRkGZ/ln+Wf5
+ GQYEIQABKYpn+Wf5Oi4EIQABMgxn+VM0AAEEIQyDX5dn+Wf5JYkEIQABHQdn+T5vAAEEIQyD
+ X5dn+Wf5JYkEIQABKYpn+Wf5GQYEIQABLctn+Wf5AAEEIQABKYpn+Wf5EMQEIQABSvIKZ/ln
+ +Qtn+VdVBCUMhxJn+Wf5EisqKyonKypn+Wf5Z/lK0gQhCGIZBhTlBCEAAQQhCEJfl2f5Z/ln
+ +SsqCisqKyoSZ/ln+Rdn+UryAAEZBmf5Z/ln+WcSZxJn+SJn+Wf5CxkGAAEAAUrSCmf5Z/kH
+ SvIIYg4AAQABcwhiZ/ln+Wf5GQYAAQABStJn+Wf5SvIAAQABGQZn+UrSAAEAARkGZ/ln+Wf5
+ MewAAQABGQZn+THsAAEAARkGZ/ln+Wf5MewAAQABGQZn+Wf5GQYAAQABStJn+Wf5AAEAAQAB
+ QpBn+Wf5LcsAAQABMewKZ/ln+Qtn+UrzAAQZCSpn+Wf5H1+XV1Vn+Wf5Z/lK0gABAAEAATYt
+ Z/ln+Wf5KyoKKyorKgcrKmf5Dmf5Z/kXZ/lK0gQhGQZn+Wf5Z/lnEmcSZ/kKZ/ln+RIrKisq
+ mysqZ/ln+Wf5GQYEIQABSvJn+Wf5Z/lK8gABBCEAARCkJWkx7AABBCEAIGf5Z/ln+RkGBCEA
+ AUryZ/ln+UrSBCEAAR0HZ/lK8gABBCEZBmf5Z/ln+TouBCEAAR0HZ/kyDAABBCEZBmf5Z/ln
+ +TouBCEAARTlZ/ln+RkGBCEAAUryZ/ln+RkGBCEAAUryZ/ln+THsBCEAATIMCmf5Z/kLZ/k+
+ cAQlGQkSZ/ln+RIrKisqBysqZ/kSZ/ln+RMhSAQhAAEty2f5Z/ln+SsqCisqKyoSZ/ln+Rdn
+ +UaxAAEhSGf5Z/ln+WcSZxJn+Qpn+Wf5EisqKyqbKypn+Wf5Z/kZBgABAAFK0mf5Z/ln+THs
+ AAEAARTFZ/ln+U8TAAEAAQAgZ/ln+Wf5GQYAAQABStJn+Wf5SvIAAQABGQZn+UrSAAEAARTF
+ Z/ln+Wf5LcsAAQABGQZn+THsAAEAARTFZ/ln+Wf5LcsAAQABGQZn+Wf5GQYAAQABStJn+Wf5
+ GQYAAQABStJn+Wf5MewAAQABMewKZ/ln+Qtn+THuAAQZCRJn+Wf5EisqKyoHKypn+RJn+Wf5
+ GxTFAAEAATHsZ/ln+Wf5KyorKisqKypn+RJn+Wf5F2f5MewEITHsZ/ln+Wf5ZxJnEmf5Cmf5
+ Z/kHZ/krKg4rKisqCmf5Z/mTGQYEIQABSvJn+Wf5Z/k2DQABBCEUxWf5W5YtqwABBCEAIGf5
+ Z/ln+RkGBCEAAUryZ/ln+UrSBCEAAR0HZ/ln+QQhBCEAID5vZ/lTNAyDBCEAAR0HZ/lXdQAB
+ BCEAID5vZ/lTNAyDBCEAAT5vZ/ln+RkGBCEAAUryZ/ln+RkGBCEAAUryZ/ln+THsBCEAATYN
+ Cmf5Z/kLZ/kx7gQlGQkSZ/ln+Qdn+SsqDisqKyoKZ/ln+SMhSCVpQpBK8kKQJWkAAQQhAAFG
+ sWf5Z/ln+SsqKyorKhZn+Wf5F2f5LcsAATHsZ/ln+Wf5ZxJnEmf5Cmf5Z/kHZ/krKg4rKisq
+ Cmf5Z/kTGQYAAQABStJn+Wf5Z/lK0goAAQABLwABBEEAAQABBCFn+Wf5Z/kZBgABAAFK0mf5
+ Z/lK8gABAAEZBmf5Z/ktywABCgABAAETDIMAAQABGQZn+Wf5Pm8AAQ4AAQABKyFIZ/ln+Wf5
+ GQYAAQABStJn+Wf5GQYAAQABStJn+Wf5MewAAQABMewKZ/ln+Qtn+TowAAQZCRJn+Wf5B2f5
+ KyoOKyorKgpn+Wf5BxkGAAEOAAEAARMliWf5Z/ln+Wf5KyorKmf5Fmf5Z/kXZ/kQxAQhOi5n
+ +Wf5Z/lnEmcSZ/kOZ/ln+QorKisqBysqZ/kKZ/ln+QstqxjmFOVTNApn+Wf5W0KwDIMAAQQh
+ BEFTNBTlGOYZBmf5Z/ln+S2rGOYU5VM0Z/ln+U8TGOYU5S3LZ/ln+Wf5Pm8EIQQhAAEpik8T
+ GOYU5S3LZ/ln+Wf5UzQQpAQhAAEEIQhiPm8KZ/ln+SMtqxjmFOVTNGf5Z/ktqxjmFOVTNGf5
+ Z/k+bxjmFOU+bwpn+Wf5C2f5StMEJQAkFmf5Z/kKKyorKgcrKmf5Cmf5Z/kfPm8hSAQhBCEA
+ AQQhDINGsVuWZ/ln+Wf5Z/krKhpn+Wf5F1dVAAEAAVMUZ/ln+Wf5ZxJnEmf5Dmf5Z/kKKyor
+ KgcrKmf5omf5Z/kPZ/lXVQAEAARK02f5Emf5Z/kKKyorKgcrKmf5Pmf5Z/kXKYoAARCkZ/ln
+ +Wf5Z/lnEmcSZ/kOZ/ln+Qtn+SsqKyorKqpn+Wf5CwyHAAQtzWf5Emf5Z/kLZ/krKisqKyo+
+ Z/ln+Rtn+UryAAEAATYtZ/ln+Wf5Z/lnEmcSZ/kOZ/ln+Qtn+SsqKyorKqpn+Wf5CzHuAAQM
+ h2f5Emf5Z/kLZ/krKisqKyo+Z/ln+Qtn+RkGBCEZBgpn+Wf5C2f5ZxJnEmf5Emf5Z/kHKypn
+ +apn+Wf5D1+XBEUEJRkJX5dn+RJn+Wf5BysqZ/k+Z/ln+Qs6TgABBEFXVQpn+Wf5C2f5ZxJn
+ Emf5Emf5Z/kHKypn+apn+Wf5D2f5SvMABAAEMe5n+RJn+Wf5BysqZ/k6Z/ln+Q9n+T5vBCEA
+ ID5vZ/kKZ/ln+Qtn+WcSZxJn+cJn+Wf5C0rzGQlK82f5Tmf5Z/kLZ/lGsQQhOi4OZ/ln+Qtn
+ +WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEq
+ Z/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qtn+WcSZxJn+eEqZ/ln+Qdn+WcS4TJnEmcS' readStream) contents) atKey: #randomTileIconForm!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage175 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage175
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVVg1VURERERVVVVVVVAFVVVVVEREREREREVVVVVQBVVVVUREREREREREVVVVUAVVVURERE
+ MAAERERERVVVAFVVREREQAAABERERERVVQBVVERERAADRERERERERVUAVVREREAARERERERE
+ REVVAFVERERABEREREREREREVQBURERECUTLRERFAFRERERCEREREREkAERERQBUREREQRER
+ ERERFAAEREUAREREREEUREREQRRAAEREAERERERBFEREREEURAA0RABEQAREQRRERERBFEQw
+ BEQAREAEREEUREREQRREQAREAERABERBFEREREEUREAERABEQANEQRRERERBFERABEQAREMA
+ REEUREREQRREREREAEREAARBFEREREEURERERABUREAAQRERERERFEREREUAVEREAEIRERER
+ ESRERERFAFREREQJRIdEREUAVUREREREREREAERERERVAFVUREREREREQABERERFVQBVVERE
+ REREQwAERERERVUAVVVEREREAAAARERERFVVAFVVVERERAAANEREREVVVQBVVVVURERERERE
+ REVVVVUAVVVVVURERERERERVVVVVAFVVVVVVVEREREVVVVVVVQA=' readStream) contents) atKey: #'Halo-Rot'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage176 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage176
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 45@30 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4rJaf+h/6Ad/6AAAWn/of+gHf+gAAAp/6H/oCwABAAEAAX/oPn/of+gjf+gAAQABf+h/6H/o
+ f+gAAH/of+h/6AABf+h/6H/oAAEif+h/6AcAAX/oHn/of+gXAAF/6H/of+h/6AAAf+h/6H/o
+ AAEOf+h/6FMAAQABAAF/6H/of+gAAX/oAAEAAX/of+h/6AABAAEAAX/of+gAAX/oAAEAAX/o
+ f+gAAQABAAF/6H/of+gAAX/of+h/6H/oAAB/6H/of+gAAQp/6H/oC3/oAAF/6H/oCn/oAAEf
+ AAEAAX/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABAAEAAQp/6AABI3/of+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/o
+ f+gAAH/of+h/6AABCn/of+hXf+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/oAAF/6H/of+gAAX/o
+ f+h/6AABf+h/6H/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/of+gAAH/of+h/6AABCn/of+hb
+ f+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/oAAF/6H/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6H/of+gAAX/o
+ f+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/of+gAAH/of+h/6AABf+h/6Ap/6AABS3/of+h/6AABf+h/6AAB
+ f+h/6H/oAAF/6H/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6H/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/o
+ f+gAAAp/6H/oKwABAAEAAX/of+h/6AABAAEAAX/of+gAAQABAAF/6AABAAEAAX/of+gKf+gA
+ AQcAAQABCn/of+gbAAEAAQABf+h/6AABAAEAAX/of+h/6AAAWn/of+gHf+gAAFp/6H/oB3/o
+ AABaf+h/6Ad/6AAAWn/of+gHf+gAAFp/6H/oB3/oAABaf+h/6Ad/6AAAWn/of+gHf+gAAFp/
+ 6H/oB3/oAAASf+h/6AoAAQABBwABf+guf+h/6AcAAQABDn/of+gHf+gAABJ/6H/oD3/oAAF/
+ 6H/of+gAAS5/6H/oB3/oAAEOf+h/6Ad/6AAAEn/of+gff+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABAAEA
+ AX/of+h/6Ap/6AABGwABf+h/6H/of+gAAQABAAF/6H/of+gAAQ5/6H/oB3/oAAASf+h/6At/
+ 6AABf+h/6Ap/6AABL3/of+h/6AABf+h/6AABAAEAAX/of+gAAX/of+gAAX/of+h/6AABf+h/
+ 6AABDn/of+gHf+gAABJ/6H/oE3/oAAEAAQABAAF/6H/of+gKAAEAARd/6H/of+gAAX/of+h/
+ 6AABf+h/6AoAAQABCwABf+h/6AABDn/of+gHf+gAABJ/6H/oB3/oAAEKf+h/6Cd/6AABf+h/
+ 6H/oAAF/6H/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABf+gKf+h/6Ad/6AABDn/of+gHf+gAABJ/6H/o
+ B3/oAAEKf+h/6DN/6AABf+h/6H/oAAF/6H/of+gAAX/of+h/6AABf+h/6AABf+h/6H/oAAF/
+ 6H/oAAEOf+h/6Ad/6AAAEn/of+gLAAEAAQABf+gKf+h/6AcAAQABCgABf+gnAAEAAQABf+gA
+ AQABAAF/6H/oAAEAAQABf+h/6AABAAEAAX/oCn/of+gHf+gAAFp/6H/oB3/oAABaf+h/6Ad/
+ 6AAAWn/of+gHf+gAAFp/6H/oB3/oAAA=' readStream) contents) atKey: #Controls!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage177 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage177
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 22@21 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4c42AAAAASUACwAAAAEAc2sAJgDn1gALAHNrAAAAAAElAA8AAAABAHNrAADn1gAiAHNrBAsA
+ c2sAAAAAASUACwAAAAEAc2sAJgDn1gALAHNrAAAAAAElADcAAAABAHNrAADn1gAAc2sEADk1
+ BgBzawQAOTUGAAAACAA5NQYAc2sEAK2gAgBzawAAAAABJQALAAAAAQBzawAmAOfWAAsAc2sA
+ AAAAASUACwAAAAEAc2sAFgDn1gAHAHNrAD4AAAABCwBzawAA59YAEgBzawQLADk1AgB/ewAy
+ AP/3AAoAAAABBwBzawAWAOfWAAsAc2sAAH97ADIA//cACgAAAAEHAHNrABYA59YADwBzawAA
+ f3sAAP/3ABoAAAAIBwA/PQYKAH97BAsAv7kCAP/3ACYAAAABBwB/ewAeAP/3AAcAv7kCCgB/
+ ewQPAL+5AgD/9wAAAAABHQALAAAAAQB/ewAyAP/3AAcAAAABHQALAAAAAQB/ewAOAP/3AAcA
+ f3sEIgD/9wAHAAAAAR0AGwAAAAEAf3sAAP/3AAB/ewQAAAAIAD89Bg4AAAAICgA/PQYTAAAA
+ CAA/PQYA//cAAAAAAR0ACwAAAAEAf3sAHgD/9wAKAL+5Ag4A//cABwAAAAEdAAsAAAABAH97
+ ADIA//cABwAAAAEdAAsAAAABAH97ABIA//cABwB/ewQOAP/3AAcAv7kCDgD/9wAHAAAAAR0A
+ EwAAAAEAf3sAAP/3AAB/ewQKAAAACAcAPz0GDgAAAAgHAD89Bg4A//cABwAAAAEdAAsAAAAB
+ AH97ABYA//cABwC/uQIaAP/3AAcAAAABHQALAAAAAQB/ewAyAP/3AAcAAAABIQA6AAAAAQ==' readStream) contents) atKey: #Scale!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage178 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage178
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgAqVVoVUgACAAIFUAVQBQAFAAUABQAVUAVQBQIFAgVSBVoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-Dup'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage179 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage179
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 17@17 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4SFK/wAAAT4A////Cv8AAAE+AP///wr/AAABFgD///8H/wAAASYA////Cv8AAAEWAP///wr/
+ AAABIgD///8K/wAAARYA////Dv8AAAEeAP///wr/AAABFgD///8S/wAAARoA////Cv8AAAEW
+ AP///xb/AAABFgD///8K/wAAARYA////Gv8AAAESAP///wr/AAABFgD///8W/wAAARYA////
+ Cv8AAAEWAP///xL/AAABGgD///8K/wAAARYA////Dv8AAAEeAP///wr/AAABFgD///8K/wAA
+ ASIA////Cv8AAAEWAP///wf/AAABJgD///8K/wAAAT4A////Cv8AAAE+AP///0r/AAAB' readStream) contents) atKey: #playMPEG!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage18 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage18
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEAHwfgAAAc+AAALfQAAE/yAAAn5AAAG9gAAAfgAAAVAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-View'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage180 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage180
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 23@18 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '2AkABwAACAIKCAIIAgcIAgAADggCCAIRAAcAAAgCIggCCAINACYIAggCDwgCAAAAAAAAAAAI
+ AgoIAggCBQAOCAIIAgsIAgAAAAAIAgoIAggCBQALAAAIAggCCAIJACMIAggCCAIAAAgCCAII
+ AgAAAAAAAAAACAIIAggCAAAAAAoIAggCBQAPAAAIAggCCAIIAgAACggCCAIFAC8AAAgCCAII
+ AggCAAAIAggCCAIAAAAAAAAAAAgCCAIIAgAAAAAAAAgCCAIIAgkAKwgCCAIIAgAACAIIAggC
+ AAAAAAAAAAAIAggCCAIAAAAAAAAIAggCCAIJACsIAggCCAIAAAgCCAIIAgAAAAAAAAAACAII
+ AggCAAAAAAAACAIIAggCCQArCAIIAggCAAAIAggCCAIAAAAAAAAAAAgCCAIIAgAAAAAAAAgC
+ CAIIAgkAKwgCCAIIAgAACAIIAggCAAAAAAAAAAAIAggCCAIAAAAAAAAIAggCCAIJACsIAggC
+ CAIAAAgCCAIIAgAAAAAAAAAACAIIAggCAAAAAAAACAIIAggCCQALCAIIAggCAAAKCAIIAgUA
+ DwAACAIIAggCCAIAAAoIAggCBQAXAAAIAggCCAIIAgAAAAAIAggCCAIJACcIAggCCAIAAAgC
+ CAIIAgAAAAAAAAAACAIIAggCAAAAAAAACAIKCAIIAgUADggCCAILCAIAAAAACAIKCAIIAgkA
+ JggCCAIHCAIAAAkABwAACAIiCAIIAhEABwAACAIKCAIIAgcIAgAADggCCAINAA==' readStream) contents) atKey: #Script!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage181 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage181
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 7@21 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'VAUABz5vNi0NAAsAAQQhJYkAAAkACyVpAAEEIUrSCQALAAAZBgABHQcJAA8AAErSAAEAAV+X
+ AAAJAAsAAQQhPm8AAAkACxTFAAEx7AAACQALMewEISFIAAAJAAtK8gABGQYAAAkAC0rSBCEZ
+ BgAACQALRrEAASFIAAAJAAsx7AQhMewAAAkACy3LAAEx7AAACQAnEMQEITouAAAAAAAAAABX
+ VQABAAFTFAAAAAAAAAAAKYoAARCkCQALSvIAAQABNi0JACcZBgQhGQYAAAAAAAAAADpOAAEE
+ QVdVAAAAAAAAPm8EIQAgPm8JAAtGsQQhOi4AAAkA' readStream) contents) atKey: #RightParenthesis!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage182 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage182
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0ADxw4AAAQCAAAF+gAABIEIAAADxfoAAAQCAAAHDgAAA0A' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Drag'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage183 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage183
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 6@6 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'BgYAGxgGGxgGGxgGGxgGBgYA' readStream) contents) atKey: #PausedPicPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage184 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage184
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 17@17 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4SFK/wAAAT4A////Cv8AAAE+AP///wr/AAABGgD///8K/wAAAR4A////Cv8AAAEWAP///w//
+ AAABAP////8AAAEOAP///wf/AAABDgD///8K/wAAARIA////B/8AAAEKAP///xf/AAABAP//
+ //8AAAEA/////wAAAQ4A////Cv8AAAEHAP///w7/AAABDgD///8P/wAAAQD/////AAABCgD/
+ //8H/wAAAQoA////Cv8AAAETAP////8AAAEA/////wAAAQ4A////B/8AAAEKAP///w//AAAB
+ AP////8AAAEKAP///wr/AAABEwD/////AAABAP////8AAAEOAP///wf/AAABCgD///8P/wAA
+ AQD/////AAABCgD///8K/wAAARMA/////wAAAQD/////AAABDgD///8H/wAAAQoA////D/8A
+ AAEA/////wAAAQoA////Cv8AAAEHAP///w7/AAABDgD///8P/wAAAQD/////AAABCgD///8H
+ /wAAAQoA////Cv8AAAESAP///wf/AAABCgD///8X/wAAAQD/////AAABAP////8AAAEOAP//
+ /wr/AAABFgD///8P/wAAAQD/////AAABDgD///8H/wAAAQ4A////Cv8AAAEaAP///wr/AAAB
+ HgD///8K/wAAAT4A////Cv8AAAE+AP///0r/AAAB' readStream) contents) atKey: #volumeMPEG!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage185 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage185
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 13@22 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'mgkACwAALvEu8S7xEQATAAAu8S7xO107XTtdLvEu8Q0ABy7xO10OO107XQ8u8QAAAAAAAAAA
+ LvESO107XQ87XS7xAAAAAAAALvESO107XQ87XS7xAAAAAC7xO10WO107XQsu8QAALvE7XRY7
+ XTtdFy7xAAAu8TtdO107XTtdAAEAATtdCjtdO10PLvEAAC7xO107XTtdCgABAAFPAAE7XTtd
+ O10u8QAALvE7XTtdAAEAATtdO10AAQABO107XTtdLvEAAC7xO107XQABAAE7XTtdAAEAATtd
+ O107XS7xAAAu8TtdO10AAQoAAQABFwABO107XTtdLvEAAC7xO107XTtdCgABAAEKO107XQsu
+ 8QAALvE7XRY7XTtdCy7xAAAu8TtdFjtdO10LLvEAAC7xO10WO107XQsu8QAALvE7XRY7XTtd
+ Cy7xAAAAAC7xEjtdO10PO10u8QAAAAAAAC7xEjtdO10HO10u8QkABy7xO10OO107XQcu8QAA
+ CQATAAAu8S7xO107XTtdLvEu8REACwAALvEu8S7xDQA=' readStream) contents) atKey: #PowderBlueOpener!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage186 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage186
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 42@28 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5JjkmQAW/wD/AGUAB/8A/wAtAB7/AP8AWQAO/wD/ACkAIv8A/wBVAA7/AP8AKQAO/wD/AAkA
+ Ev8A/wBRAA7/AP8AKQAO/wD/AA0AEv8A/wBNAA7/AP8AKQAO/wD/ABEADv8A/wAVABb/AP8A
+ FQAe/wD/AA0AEv8A/wANAA7/AP8AEQAO/wD/ABEAHv8A/wAJACb/AP8ACQAa/wD/AAkADv8A
+ /wANABL/AP8ADQAi/wD/AAkAJv8A/wAJAB7/AP8ABQAm/wD/AA0AEv8A/wANAAr/AP8ABQAS
+ /wD/AA0ADv8A/wAFAA7/AP8ACQAO/wD/AAUAIv8A/wARAA7/AP8ABQAS/wD/AAkADv8A/wAR
+ AA7/AP8ABQAO/wD/AAkADv8A/wAFACL/AP8AEQAa/wD/ABEADv8A/wARAA7/AP8ABQAO/wD/
+ AAkADv8A/wAFAA7/AP8ABQAW/wD/AA0AEv8A/wAZABL/AP8ADQAO/wD/AAUADv8A/wAJAA7/
+ AP8ABQAO/wD/AA0AFv8A/wAFACb/AP8ACQAm/wD/AAUAHv8A/wAJAA7/AP8AEQAS/wD/AAkA
+ Iv8A/wAJACb/AP8ACQAa/wD/AA0AB/8A/wAxABb/AP8AGQAe/wD/AA0AEv8A/wDj/QA=' readStream) contents) atKey: #CrudeRedo!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage187 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage187
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AAAR+Af4+AH4DfgL+Pj4AQH4+Pgd+Af4+AAAEfgH+PgB
+ +A34CgH4+Pgd+Af4+AAAEfgL+PgB+Pj4+AEKAfj4ARsBAfj4AfgBAfj4+PgBAQH4+PgB+AEB
+ +PgN+Af4+AAAEfgL+AH4Afj4+PgOAfj4+BcBAfj4Afj4Afj4+AH4AQEB+AH4+A34B/j4AAAR
+ +Av4AfgB+Pj4+BIB+Pj4DwH4+AH4+PgB+PgB+BH4B/j4AAAR+AUBFgH4+PgPAfj4Afj4+AH4
+ +AH4EfgH+PgAABH4CgH4+PgLAfj4AQEB+PgKAfj4+A8B+PgB+Pj4Afj4AfgR+Af4+AAADfgr
+ +Pj4AQEB+AEBAfj4+AEB+AH4+Pj4AfgBAQH4AQEB+PgBAQH4+AEBARH4B/j4AABF+Af4+AAA
+ RfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAABX4GwEB
+ Afj4+AEBAfj4+Pj4+Pj4+PgBAfj4+Bn4B/j4AAAV+Av4AQH4+PgBAQ34BwH4+PgZ+Af4+AAA
+ Ffgf+AEB+Pj4AQH4+PgBAQH4+Pj4AQEB+PgBAQH4+BX4B/j4AAAV+Ar4AfgBCvj4AfgP+AH4
+ +AH4Afj4+AH4FfgH+PgAABX4CvgB+AEK+PgB+A8B+Pj4AfgBAQEBAfgV+Af4+AAAFfgK+AH4
+ AQr4+AH4CwH4+PgB+AH4GfgH+PgAABX4C/gB+PgB+PgBCvj4AfgP+AH4+AH4Afj4+AH4FfgH
+ +PgAABX4HwEBAfgB+AEBAfj4AQEB+Pj4+AEBAfj4AQEB+PgV+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4
+ AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AAA=' readStream) contents) atKey: #KidsModeOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage188 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage188
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'PGOqqqgAAqqqoKqqAAAACqqgqqgAAAACqqCqgAAAAAAqoKoAAAAAAAqgqAAAAAAAAqCoAAAA
+ AAACoKAAAAAAAACggAAAAAAAACCABVVVVVVAIIAFVVVVVUAgAAVVVVVVQAAqAAVAAGsABVVV
+ VVVAAAAFVVVVVUAAgAVVVVVVQCCAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAgoAAAAAAAAKCoAAAAAAACoKgA
+ AAAAAAKgqgAAAAAACqCqgAAAAAAqoKqoAAAAAqqgqqoAAAAKqqCqqqgAAqqqoA==' readStream) contents) atKey: #'Halo-Script'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage189 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage189
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 9@8 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'KAkABzeNN60NAAsAADeuL0szTA0ADwAAM40nCSsKN40AAAkADwAAL0snCSsKM2wAAAkADzeN
+ KworCScJKys3jQkAOy9LKykrKisqKyo3jQAAAAAAADeNKyom6SbqJuom6S8rN40AAAAAAAAv
+ LCaqKsoqyiaqKsozbQAA' readStream) contents) atKey: #UpArrow!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage19 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage19
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 24@22 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4hAFAGIAAAAIBwAIAGtWABAAzgoAAAAIBwAIAGtWABAAzgoAAAAIBwAEADlOAAgAawoAEADO
+ BwAAAAgRAAcAAAAIEgAQAM4LAAgAawAAAAglAAcAAAAICgAQAM4HAAAACBEABwAAAAgWABAA
+ zgcAAAAIJQAHAAAACAoAEADOBwAAAAgRAAsAAAAIAAgAaxIAEADOBwAIAGslAAcAAAAICgAQ
+ AM4HAAAACBUABwAEADkWABAAzgcABAA5IQAHAAAACAoAEADOBwAAAAgVAAsAAAAIAAwAnBYA
+ EADOBwAEADkdAAcAAAAICgAQAM4HAAAACBkABwAAAAgaABAAzgsABAA5AAAACBUABwAAAAgK
+ ABAAzgcAAAAIHQAHAAQAORoAEADOBwAMAJwKAAAACA0ABwAAAAgKABAAzgcAAAAIIQAHAAQA
+ OSIAEADOBwAIAGsOAAAACAoAEADOBwAAAAglAAsAAAAIAAwAnCYAEADOBwAAAAgKABAAzgcA
+ AAAIKQAPAAAACAAEADkADACcHgAQAM4HAAgAawoAEADOBwAAAAgxAAsAAAAIAAQAORoAEADO
+ BwAIAGsKABAAzgcAAAAIOQALAAAACAAEADkOAAgAawoAAAAICgAQAM4HAAAACEEACgAAAAgJ
+ AAcAAAAICgAQAM4HAAAACFEABwAAAAgKABAAzgcAAAAIUQAHAAAACAoAEADOBwAAAAhRAAcA
+ AAAICgAQAM4HAAAACFEABwAAAAgKABAAzgcAAAAIUQAHAAAACAoACABrBwAAAAg=' readStream) contents) atKey: #Rotate!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage190 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage190
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 31@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAdegd6enoAHXoHenp6AB16B3p6egAdegd6enoAHXoPenp6AAEBAQEBenp6FXoPenp6AHoB
+ enoBenp6FXorenp6AHoBenp6enoBAQF6enoBegEBenp6enoBAXp6egEBAXoAegEBAQp6egF6
+ BwEBAXoKegF6ehcBegF6enoBAHoBenp6egEBAQEBegp6AXp6GwF6enp6egEBAQEBAHoBenp6
+ egF6enp6egp6AXp6EwF6enp6egF6enp6AHoBenoKenoBeg56AXp6FwF6AXp6egEAAQEBAXp6
+ egEBAXp6CgEBAXoPenoBAXp6egEBAXoAHXoHenp6AB16B3p6egAdegd6enoAHXoHenp6AAl6
+ C3p6AQEBenp6DXoHenp6AAl6CnoBenoNegd6enoACXoKegF6egcBegEBCXoHenp6AAl6G3oB
+ enp6AXoBAQF6egF6enp6enp6enp6AAl6CnoBenoKAXp6egV6B3p6egAJegp6AXp6CgF6enoF
+ egd6enoACXoKegF6egoBenp6BXoHenp6AAl6G3p6AQEBenoBAQF6AQEBenp6enp6enp6AB16
+ B3p6egAdegd6enoAHXoHenp6AB16B3p6egAdegd6enoA' readStream) contents) atKey: #FenceOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage191 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage191
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAqgVVAVuAV4VVgqSgqKqqoqSgaKVqoWSgaKqpgqOAq4qlAq0AlQqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-FontEmphPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage192 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage192
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 52@29 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XkR+Bf49uu2tNTNsM+/xafBwsjQ1tz29x34H/j26eKx2c/OzsfOzM/Fxb+/xb+/v76+wsnW
+ 4/gV+Cf4+Pfq7uXf353Mp5KPgoKNjW6NjY+Pj5K+vr+/vr6+xtH2+PgR+Cf28ebh7a+pgm5k
+ ZGRlbnBwZnNzZnBwjY2Njbm6vr6+vr68yeMN+C/4+Pfq6ufnqnJZWFlmeIWGh3l5nHloeV1d
+ XV1dZ2dzgo25uru+vru7yfb4+An4L/j09PPwq2ZJT2aFh5ycnHqcnYies7Kzn4mIemldXVJL
+ XGaPurq7v767vNL4Cfjjo/T494pySU94ma6u2K+ytOjz8/Pz9PX09fPr8unns557XUREUY+6
+ ur6+u7vJ9/j4+Pj4+PX495pPSVvH3uTfs+fp8/PzYYz19PT09PT087fr6/Py8eafXkQ3So+6
+ vr67usP3+Pj4+PT49pRCSYXe5LHu8ery8vLzjAIq9vX19fX19fXz8+vy6urp6eeyXjQyc7u+
+ vru5xPj4+PT4+JpCSZnk5eHnfmxstvPrtywBKn+g9ve4YmKg9fTr8/Py6ba18e+JPSFbu76+
+ ubnR+Pf2+NpJQoXk4OLnGAICAgVG6wcBAQEBKvhOCgEBAhm39EAlRgwDBSnv7+A9IWa+v4+N
+ pfbz+Pd0Qmbe5eHvYAEMbE0FB6FAAgEKCjujAwMtMA0BGPUVAQEBAQEBLufmsSgbv7+/jW7K
+ 8/faT0KG2OC172ABBSMvOoz0oAIBTvj4NgEKo4EZAQGMLAEHRjkFAQnm5u5qEUPHy49kkeny
+ rE9Ph9iz5u/nFwEBAQEKjGIBAVb4+C0BAQMDAwMDYjoBEPPqCQEEtObmsREg2NiSZG/t7ZZP
+ Wmh64ubmtX45LyMJATBiAQFjRyY7AQEm96AwLaE6ARDy6QwBB7Xm4uARFuHtlk9Zz8unWWVc
+ aeHm72sCA1VtGQE1YgEBQQ0BowoBFU4tAQKhOgEDHRcDASnv5uaxCxzw74RJWs3Hv41uUUSx
+ 5rXnKQMBAQEQofQVAgIDO/iBDQEBAQM19jUBAQEBARS17+LuTAFB9+pmQnXav7+PjXAyROHv
+ 7/CLTUZh8vP09aB/ovf39/d/QU6g9fU1AQJGVWvw57XmiQsK9/jVSUKb98G+v425UCFE4efo
+ 8Onq8vPrt/T29vb29/b29/b29fT0NQEBbOrx5+/viQ4CV/j2dEJP4/jWvr6+urpQITKe7/Hx
+ 6erq87fz9PX29vb29vX19PTz9DUBAWzp6OjuUwsCSPj4mEJCrfj4+MS+u766u1ATIUyz6Onq
+ 8vLr8/T09PX19fX09PTzt/OLOka28eZ8JAIHY/j3rElCd/j4+Pj3w7u7vru7jycRGz587/Hy
+ 8/O3t/T09PT09Lfz8/Pz8/LxtFQkBAMluPj2l0lCdff4+Pj4+PfJu7u+vru+ZicRDyA4X4q1
+ 8erz8/Pz8/Pz8+rotH1FJAgDBCKA8vTadkJCg/b4+Pj4+Pj4+NG8uru+vr6+gjwaDgsOEx8r
+ OD9FRUVFPyskEwgEAwQWP6Tv5uKXWUJPrfgJ+C/4+OPEu7m7vr6+v76PUDEeEgsICAYGBgQE
+ BgsRHzNe3+zt7dOWWklJg934+A34J9vEpbm6u76/v7/Fv7+/koV4Z3h4hqmpztjZ2d/PlXJZ
+ SU+D1xH4J/j43cq9uY25j4++v7+/xb/FxcXFzsfHx6eVgm5ZWE9xqN34+BX4H/egysCOuY1u
+ go2Cj4+CgoKCcG5lZFhZb4Ot2/cd+Bf33dKtxKaQjm9ubm5vcZGTrdbb9xH4' readStream) contents) atKey: #StepPicOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage193 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage193
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAd/Qf9/QAAHf0X/f0AAP39Af39/f0B/f39/f39Af0N/Rf9/QAA/f0B/f39/QH9/f39/f0B
+ /Q39x/39AAD9/QH9/f39Af39AQH9/QH9/f0BAf39/QEB/f39/f0AAP39AQEBAQEB/QH9/QH9
+ Af39Af39Af0B/f0B/f39/QAA/f0B/f39/QH9/QEBAf0B/f0B/f0B/f0BAf39/f39AAD9/QH9
+ /f39Af0B/f0B/QH9/QH9/QH9/f39Af39/f0AAP39Af39/f0B/QH9/QH9Af39Af39Af0B/f0B
+ /f39/QAA/f0B/f39/QH9/QEB/QEB/f39AQH9/f0BAf39/f39AAAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39
+ B/39AAAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/Qf9/QAACf0PAQEB/f39/QH9/QH9Cf0L/f0A
+ AP39/f0K/f39AQv9/QH9/QH9/Qn9G/39AAD9/f39/f0B/f39/f0B/QEB/QEB/Qn9G/39AAD9
+ /f39/f0B/f39/f0B/QH9/QH9/Qn9G/39AAD9/f39/f0B/f39/f0B/QH9/QH9/Qn9G/39AAD9
+ /f39/f0B/f39/f0B/QH9/QH9/Qn9C/39AAD9/f39Cv39/QEL/f0B/f0B/f0J/Qf9/QAACf0P
+ AQEB/f39Af39Af39Cf0H/f0AAB39B/39AAAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/Qf9/QAA' readStream) contents) atKey: #HalosOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage194 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage194
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0AKwAQAAAAeAAAA/AAAAHwAAACYAAABGAAAAigAAARAAAAEgAAABwAAAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Recolor'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage195 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage195
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 24@23 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'LgWqU6qgAACqqqqqqgAAAKqqqqqgAAAAqqqqqgAAAACqqqqgAAAAAKqqqgAAAAAAqqqgAAAA
+ AACqqgAAAAAAAKqgAAAAAAAAqgAAAAAAAACgAAAADQBboAAAAAAAAACqAAAAAAAAAKqgAAAA
+ AAAAqqoAAAAAAACqqqAAAAAAAKqqqgAAAAAAqqqqoAAAAACqqqqqAAAAAKqqqqqgAAAAqqqq
+ qqoAAACqqqqqqqAAAA==' readStream) contents) atKey: #LargeLeftArrow!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage196 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage196
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAVgVWApCAlIqqgqSgaKlqoWSgaKlqoWSgqKqqgqSAqIaqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-FontStylePressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage197 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage197
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 15@15 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DwqqqqqoEqqgKqgOoAAAKBKqoCqoCqqqqqg=' readStream) contents) atKey: #PickerPlus!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage198 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage198
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4D/j4AAD4+Pj4AQEB+BX4B/gB+Pgl+Af4+AAACvj4+AER+Af4
+ Afj4KfgX+PgAAPj4+AH4+Pj4+PgBAQH4+PgKAQH4+BcBAQH4+AH4+PgBAQH4+PgB+AEB+Bn4
+ D/j4AAD4+PgB+Pj4+Bb4Afj4EwEB+PgB+Pj4AfgBAQH4+AEZ+Bf4+AAA+Pj4Afj4+Pj4+AEB
+ AQH4+BL4Afj4DwH4+PgB+PgB+Pj4ARn4D/j4AAD4+PgB+Pj4+Br4Afj4DwH4+PgB+PgB+Pj4
+ ARn4B/j4AAAK+Pj4AQ74Afj4BwEBAfgK+AH4+A8B+Pj4Afj4Afj4+AEZ+Df4+AAA+Pj4+AEB
+ Afj4+AEBAfgB+Pj4AQH4Afj4+PgB+AEBAfj4AQEB+PgBAQH4AQEB+Pj4FfgH+PgAAEX4B/j4
+ AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+A/4+AAA+Pj4
+ +AEBAfgN+A/4+PgBAQH4+PgB+Pgl+Af4+AAACvj4+AEN+Ar4+AH4BwEB+Pgl+Af4+AAACvj4
+ +AEr+PgB+AEB+Pj4+Pj4+PgB+Pj4+Pj4Afj4+AEBAfj4+AEBAfj4AQEB+BX4B/j4AAAK+Pj4
+ ASv4AQEB+PgB+Pj4+Pj4+AH4+Pj4+PgB+PgB+Pj4AfgB+PgB+AH4+PgBFfgH+PgAAAr4+PgB
+ Cvj4AfgF+B/4+AH4+Pj4+PgB+PgB+Pj4Afj4Afj4+AEBAQEBFfgH+PgAAAr4+PgBCvj4AfgF
+ +A/4+AH4+Pj4+PgB+PgKAfj4+AcB+PgBGfgH+PgAAAr4+PgBCvj4AfgF+Ar4+AH4F/gB+PgB
+ +Pj4AfgB+PgB+AH4+PgBFfgP+PgAAPj4+PgBAQH4CvgBAQEF+B/4+PgBAQH4+AEBAfj4AQEB
+ +PgBAQH4+PgBAQH4FfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAA' readStream) contents) atKey: #CautionCloseOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage199 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage199
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 14@16 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'cAcAAAABGQALAAEAAQABAAANAAsAAQABAAAAABoAAQABBwABAAAWAAEAAQ9fXwABAAEAAAAB
+ AAERXxNfXwABAAEAAAABAAFfX19fEgABAAEPAAEAAAABAAFfX19fDgABAAEPX18AAQABAAAA
+ AQABFV8KAAEAAQVfDgABAAEFXwoAAQABBV8HX18AAQoAAQABBwABX18KAAEAARVfCgABAAEF
+ XwdfXwABFgABAAEFXw4AAQABBwABAAAiAAEAAQcAAAABFgABAAEPAAEAAAAAAAAAAQAAFQA=' readStream) contents) atKey: #SolidMenu!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage2 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage2
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVEM0RBERERFEREREREAEREREQRERERERERRERERABERERBERERERERERREREQARERBEQkR
+ CxRERABERBERCRELEUREAERBEREJEQsRFEQAREEREQkRuxEURABEERERERESIiEREREREUQA
+ QRERERAAAAAAAAEREREUAEERERAAAAAAAAAAARERFABBERAAAAAAMwAAAAABERQAEREAAAAA
+ AREQAAAAABERABEQAAAAABEREQAAAAABEQARAAAhAAMREREwABIAABEAEAACEQADERERMAAR
+ IAABABAAAhEAABEREQAAESAAAQARAAAhEAABERAAARIAABEAERAAAhEAADMAABEgAAERABER
+ AAAJAAsAEREAQREQAAkAOwERFABBEREQAAAAAAAAAAERERQAQRERERAAAAAAAAEREREUAEQR
+ ERERERIiIRERERERRABEQRERCRELERREAERBEREJEQsRFEQAREQREQkRCxFERABEREERCRE3
+ FEREAEREREERERERERERFERERABEREREEREREREREUREREQARERERERBERERFEREREREAA==' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-View'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage20 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage20
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 6@6 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AQEAGxgBGxgBGxgBGxgBAQEA' readStream) contents) atKey: #PausedPicOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage200 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage200
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 6@6 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'Eg8AAGMfYx9jH2MfAAAyYx9jHw8AAGMfYx9jH2MfAAA=' readStream) contents) atKey: #TickingPicOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage201 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage201
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AAAJ+Av4+PgBAQH4+A34C/gBAfgBAQEBIfgH+PgAAAn4
+ Cvj4AfgN+Bf4+AH4+AH4+AH4+Pj4+Pj4+PgB+BX4B/j4AAAJ+Bv4+AH4+Pj4+PgBAQH4AQH4
+ +Pj4+AEBAfgK+AH4+AsBAQH4+AEBARX4B/j4AAAJ+Cv4+AH4+Pj4+AEB+PgB+PgB+Pj4Afj4
+ Afj4Afj4+AH4Afj4+AH4+AH4FfgH+PgAAAn4E/j4Afj4+Pj4+AH4+AH4+AEK+PgB+BP4Afj4
+ +AH4Afj4+AH4+AH4FfgH+PgAAAn4E/j4Afj4+Pj4+AH4+AH4+AEK+PgB+BP4Afj4+AH4Afj4
+ +AH4+AH4FfgH+PgAAAn4Cvj4Afgj+AH4+AH4+AH4+PgB+PgB+PgB+PgB+PgB+Pj4Afj4AfgV
+ +Af4+AAACfgL+Pj4AQEB+PgJARsB+Pj4AQEB+AEBAQH4+Pj4AQEB+Pj4+AEV+Af4+AAARfgH
+ +PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AAAJ
+ +A/4+AEBAQH4+Pj4AfgN+A/4+AH4+Pj4+PgB+PgJ+Af4AQH4DfgH+PgAAAn4C/j4+AH4+AH4
+ EfgP+AEB+Pj4+PgBAfj4CfgH+PgB+A34B/j4AAAJ+Ar4+PgBK/j4Afj4+AEBAfj4AQEB+Pj4
+ +AEBAfj4+PgB+Pj4AQEB+Pj4+AEBAfgN+Af4+AAACfgK+Pj4AQ/4AQH4+AH4+AH4AfgK+PgB
+ +Ar4Afj4DwH4+PgB+PgB+PgB+A34B/j4AAAJ+Ar4+PgBCvj4AfgL+Pj4AQEBAfgK+PgB+BP4
+ Afj4AQEBAQH4Afj4+AH4DfgH+PgAAAn4Cvj4+AEL+PgB+Pj4+AES+PgB+Av4Afj4Afj4+Ar4
+ +AH4DfgH+PgAAAn4B/j4+AEK+PgB+Av4Afj4AfgB+Ar4+AH4CvgB+PgPAfj4+AH4+AH4+AH4
+ DfgH+PgAAAn4C/j4AQEBAfj4CvgBAQEj+Pj4AQEB+AH4+AEBAfj4+AEBAfj4AQEB+Pj4+AEB
+ AfgN+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AAA=' readStream) contents) atKey: #CmdDotDisabled!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage202 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage202
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAZLQstLS3V1dUAABktCy0tLdXV1QAAGS0LLS0t1dXVAAAZLQstLS3V1dUAABktCy0tLdXV
+ 1QAADS0XWS0tLS0tCy0tLS0tLS0t1dXVAAANLRdZLS0tLS0tCy0tLS0tLS3V1dUAAAktCy0t
+ LYpZLS0tCgstLS0LLS0t1dXVAAAJLQstLYq1ii0tLQotCy0tCy0tLdXV1QAACS0bLYq12oot
+ LS0tLQstLQstLS0tLdXV1QAACS0rirXa/4otLQstLQstLQstLS0tLdXV1QAALS0tLS0tLYq1
+ 2v/aii0tCwotLQstmy0tLdXV1QAALS0tLVm1tQ7//9raii0tLQstLQstLQstLS0t1dXVAAAt
+ LS0ttf/////a2rVZLS0tCy0tCy0tCy0tLS3V1dUAAC0tLS1ZtbWKtbW1tVktLS0LLS0LLS0L
+ LS0tLdXV1QAALS0tLS2Kioq1tbW1WS0tLQstLQstLQstLS0t1dXVAAAtLS0tLS0tioq1tbVZ
+ LS0LCi0tCy0LLS0t1dXVAAAJLRuKirW1WS0tCy0tCy0tCy0tLS0t1dXVAAAJLRstioq1WS0t
+ LS0tCy0tCy0tLS0t1dXVAAAJLQstLYqKWS0tLQotCy0tCy0tLdXV1QAACS0LLS0tii0tLS0K
+ Cy0tLQstLS3V1dUAABEtEy0tLQstLS0tLS0t1dXVAAARLRMtLQstLS0tLS0tLdXV1QAAGS0L
+ LS0t1dXVAAAZLQstLS3V1dUAABktCy0tLdXV1QAAGS0LLS0t1dXVAAAJ+Qf5+fnVDfkL+fn5
+ 1dXVAAAd1QfV1QAAHdUH1dUAAA==' readStream) contents) atKey: #SoundOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage203 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage203
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 17@27 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'hwfMampqDWoLzAAAAMxqFaUKFaUVpQ8VpRVqzAAAAMxqShYKShZKFnNKFkpqzAAAAMxqFaUV
+ pRWl/6UVpRWlFWrMAAAAzGpKFkoWSv//FkoWShZKaswAAADMahWlFaX///+lFaUVpRVqzAAA
+ AMxqShZKFv///xZKFkoWSmrMAAAAzGoVpRX/////pRWlFaUVaswAAADMakoWCf8P//9KaswA
+ AADMahWlCf8P//8VaswAAADMakr/Cf8P//9KaswAAADMav//Cf8P//8VaswAAADM////Cf8P
+ //9KaswAAADMav//Cf8P//8VaswAAADMakr/Cf8P//9KaswAAADMahWlCf8P//8VaswAAADM
+ akoWCf9z//9KaswAAADMahWlFf///////////xVqzAAAAMxqShZKFv///xZKFkoWSmrMAAAA
+ zGoVpRWl////pRWlFaUVaswAAADMakoWShZK//8WShZKFkpqzAAAAMxqFaUVpRWl/6UVpRWl
+ FWrMAAAAzGpKFgpKFkoWD0oWSmrMAAAAzGoVpQoVpRWlDxWlFWrMAAAAzGpKFgpKFkoWD0oW
+ SmrMAAAAzGpqag1qB8wAAAASzAHMAQfMAAAA' readStream) contents) atKey: #ackGets!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage204 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage204
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@20 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'oEkABwAAfF8KfF98Xwd8XwAADQAHAAB8XxJ8X3xfB3xfAAAJAAp8X3xfC2g6RBFQFFw3Cnxf
+ fF8FAEMAAHxffF98X3xfWBYQBFAUXDcsKyAocDx8X3xffF8AAAAAfF98X3xffF9kOUwTfF98
+ X3xfAAFcN3xffF98XwAAFnxffF8HCAJUFRp8X3xfC3xfVDUAAWg6FnxffF8PfF9wPDwPBAFE
+ EXxfFnxffF8LfF9cNzAsfF8afF98Xwt8X1gWPA98Xy58X3xfBwAAfF8KfF98Xwt8XzwPOC58
+ Xwp8X3xfC3xfAAAAAHxfCnxffF8LfF9AEDAsfF8KfF98Xwt8XwAAAAAAABp8X3xfCQAHAAB8
+ XxJ8X3xfB3xfAAANAAcAAHxfCnxffF8HfF8AAEkA' readStream) contents) atKey: #MagentaQuestionMark!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage205 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage205
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 12@12 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DAf/8AAACoAQAAAHn5AAABKQkAAAB5+QAAAKgBAAAAf/8AAA' readStream) contents) atKey: #CheckBoxPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage206 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage206
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgAqVUoVUgRSUBIAAAAAQAAQAAQAFQAFQAFQAFIAEgACAAoAKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Paint'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage207 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage207
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #ImagiPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage21 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage21
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 10@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEADx4AAAB/AAAAYYAAAA7BgAAAD+MAAAB/AAAAPAAAAA0A' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Collapse'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage22 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage22
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'PGOqqqgAAqqqoKqqAAAACqqgqqgAAAACqqCqgAAAAAAqoKoAAAAAAAqgqAAAAAAAAqCoAAAA
+ AAACoKAAAAAAAACggAAAAAAAACCABVVVVVVAIIAFVVVVVUAgAAVVVVVVQAAqAAVAAGsABVVV
+ VVVAAAAFVVVVVUAAgAVVVVVVQCCAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAgoAAAAAAAAKCoAAAAAAACoKgA
+ AAAAAAKgqgAAAAAACqCqgAAAAAAqoKqoAAAAAqqgqqoAAAAKqqCqqqgAAqqqoA==' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Tile'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage23 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage23
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 112@36 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5+Dg4mcSZxIHZxJn+dpn+Wf5C2f5ZxJnEmf52mf5Z/kLZ/lnEmcSZ/naZ/ln+Qtn+WcSZxJn
+ +dpn+Wf5C2f5ZxJnEmf52mf5Z/kLZ/lnEmcSZ/naZ/ln+Qtn+WcSZxJn+RJn+Wf5BysqZ/l2
+ Z/ln+QcrKmf5Tmf5Z/kLZ/lnEmcSZ/kSZ/ln+QcrKmf5Xmf5Z/kLZ/lblzowHUoSZ/ln+Qcr
+ Kmf5Pmf5Z/kLZ/k+bzYtZ/kKZ/ln+Qtn+WcSZxJn+Q5n+Wf5C2f5KyorKisqJmf5Z/kLUzRG
+ 0UrSW5YyZ/ln+QtblhDIAAQABA5n+Wf5C2f5KyorKisqPmf5Z/kLZ/kAAQQhJYkKZ/ln+Qtn
+ +WcSZxJn+Q5n+Wf5C2f5KyorKisqJmf5Z/kLGQYEIQABSvIyZ/ln+QshSwAEFMhPFA5n+Wf5
+ C2f5KyorKisqDmf5Z/kHTxMY5g4U5RjmBy2rZ/keZ/ln+Rtn+SVpAAEEIUrSZ/ln+Wf5Z/ln
+ EmcSZ/kOZ/ln+QorKisqBysqZ/kiZ/ln+QsZBgABAAFK0i5n+Wf5D2f5OjAABAyHW5Zn+Q5n
+ +Wf5CisqKyoHKypn+Qpn+Wf5B0ryAAEOAAEAAQcZBmf5Imf5Z/kXGQYAAR0HZ/ln+Wf5Z/ln
+ EmcSZ/kOZ/ln+QorKisqBysqZ/kiZ/ln+QsZBgQhAAFK8i5n+Wf5C1+XBEUEJUrTEmf5Z/kK
+ KyorKgcrKmf5Cmf5Z/kLStIEIQABEMQKFOUY5g8tq2f5Z/ln+Wf5KyoaZ/ln+RdK0gABAAFf
+ l2f5Z/ln+WcSZxJn+Qpn+Wf5B2f5KyoOKyorKgpn+Wf5E1dVNg0dJxTlKaoty0KQW5YKZ/ln
+ +SsZBgABAAFK0kryLcsx7DHsV1Vn+Wf5Z/ln+TpOMewtyxjmHSc+b08TDmf5Z/kLNi8ABAyH
+ Z/kOZ/ln+Qdn+SsqDisqKyoKZ/ln+QtK8gABAAFK0hJn+Wf5C2f5KyorKmf5Fmf5Z/kXZ/kA
+ AQQhPm9n+Wf5Z/lnEmcSZ/kKZ/ln+Qdn+SsqDisqKyoKZ/ln+Qcx7AQhCgABBCEXAAEMg1dV
+ Z/ln+Wf5GQYEIQABFMUKAAEEIQ8EQVd1Z/ln+RjmBCEKAAEEIQcAAR0HDmf5Z/kLHQoABDow
+ Z/kOZ/ln+Qdn+SsqDisqKyoKZ/ln+RNK0gQhAAElaTYtSvJPE2f5Cmf5Z/kLZ/krKisqKyoW
+ Z/ln+Rdn+RTFAAEx7Gf5Z/ln+WcSZxJn+Qpn+Wf5EisqKypLKypn+Wf5Z/k6LhTlMewx7DHs
+ HScAAQABLctn+Wf5Z/kZBgABAAEAARTlFOUEQQABAAEZBmf5StIAAQABEMQx7DHsKaoY5h1H
+ Dmf5Z/kLBEUEJVdVZ/kOZ/ln+RIrKisqDysqZ/ln+Wf5SvIAAQoAAQABGwABEKRTFGf5Z/ln
+ +Wf5KyorKisqKypn+RJn+Wf5F2f5MewEISFIZ/ln+Wf5ZxJnEmf5Cmf5Z/kSKyorKgcrKmf5
+ Dmf5Z/kzTxM+bwABBCEZBmf5Z/ln+RkGBCEAATpOZ/ln+VdVBCEAAQQBV1VK8gABBCEhSGf5
+ Emf5Z/kLZ/lXVQQlDIcSZ/ln+RIrKisqJysqZ/ln+Wf5StIEIQhiGQYU5QQhAAEEIQhCX5dn
+ +Wf5Z/krKgorKisqEmf5Z/kXZ/lK8gABGQZn+Wf5Z/lnEmcSZ/kiZ/ln+QdK8ghiDgABAAEj
+ CGJn+Wf5Z/kZBgABAAFK0mf5Z/ln+QABAAEAAUryV1UKAAEAAQsMYx0nPm9blgpn+Wf5C2f5
+ SvMABBkJKmf5Z/kfX5dXVWf5Z/ln+UrSAAEAAQABNi1n+Wf5Z/krKgorKisqBysqZ/kOZ/ln
+ +Rdn+UrSBCEZBmf5Z/ln+WcSZxJn+Qpn+Wf5EisqKyo/Kypn+Wf5SvIAAQQhAAEQpCVpMewA
+ AQQhACBn+Wf5Z/kZBgQhAAFK8mf5Z/ln+QRBAAEEIUKwZ/k+bwyDCgABBCEHAAEdBwpn+Wf5
+ C2f5PnAEJRkJEmf5Z/kSKyorKgcrKmf5Emf5Z/kTIUgEIQABLctn+Wf5Z/krKgorKisqEmf5
+ Z/kXZ/lGsQABIUhn+Wf5Z/lnEmcSZ/kKZ/ln+RIrKisqSysqZ/ln+THsAAEAARTFZ/ln+U8T
+ AAEAAQAgZ/ln+Wf5GQYAAQABQpBn+Wf5X5cAAQABAAFK8mf5Z/ln+VM0RtEx7AQhAAEAAQpn
+ +Wf5C2f5Me4ABBkJEmf5Z/kSKyorKgcrKmf5Emf5Z/kbFMUAAQABMexn+Wf5Z/krKisqKyor
+ Kmf5Emf5Z/kXZ/kx7AQhMexn+Wf5Z/lnEmcSZ/kKZ/ln+Qdn+SsqDisqKypbZ/ln+Wf5Ng0A
+ AQQhFMVn+VuWLasAAQQhACBn+Wf5Z/kZBgQhAAEUxVuWZ/kpqgQhAAEQpGf5Z/k2LVM0Z/ln
+ +Wf5GQYAAQQhW5Zn+Wf5Z/ln+THuBCUZCRJn+Wf5B2f5KyoOKyorKgpn+Wf5IyFIJWlCkEry
+ QpAlaQABBCEAAUaxZ/ln+Wf5KyorKisqFmf5Z/kXZ/ktywABMexn+Wf5Z/lnEmcSZ/kKZ/ln
+ +Qdn+SsqDisqKyoLZ/ln+Wf5StIKAAEAARsAAQRBAAEAAQQhZ/ln+Wf5GQYAAQABBEEKAAEA
+ AQsAAT5vZ/ln+Q4AAQABBwABFMUKZ/ln+Qtn+TowAAQZCRJn+Wf5B2f5KyoOKyorKgpn+Wf5
+ BxkGAAEOAAEAARMliWf5Z/ln+Wf5KyorKmf5Fmf5Z/kXZ/kQxAQhOi5n+Wf5Z/lnEmcSZ/kO
+ Z/ln+QorKisqBysqZ/kKZ/ln+UNCsAyDAAEEIQRBUzQU5RjmGQZn+Wf5Z/ktqxjmFOVK8hjm
+ BCEAAQRBPm9n+Wf5Z/kU5QQhAAEEIQABBEEpqldVCmf5Z/kLZ/lK0wQlACQWZ/ln+QorKisq
+ BysqZ/kKZ/ln+R8+byFIBCEEIQABBCEMg0axW5Zn+Wf5Z/ln+SsqGmf5Z/kXV1UAAQABUxRn
+ +Wf5Z/lnEmcSZ/kOZ/ln+QorKisqBysqZ/lSZ/ln+Q9n+VdVAAQABErTZ/kSZ/ln+QorKisq
+ BysqZ/k+Z/ln+RcpigABEKRn+Wf5Z/ln+WcSZxJn+Q5n+Wf5C2f5KyorKisqWmf5Z/kLDIcA
+ BC3NZ/kSZ/ln+Qtn+SsqKyorKj5n+Wf5G2f5SvIAAQABNi1n+Wf5Z/ln+WcSZxJn+Q5n+Wf5
+ C2f5KyorKisqWmf5Z/kLMe4ABAyHZ/kSZ/ln+Qtn+SsqKyorKj5n+Wf5C2f5GQYEIRkGCmf5
+ Z/kLZ/lnEmcSZ/kSZ/ln+QcrKmf5Wmf5Z/kPX5cERQQlGQlfl2f5Emf5Z/kHKypn+T5n+Wf5
+ CzpOAAEEQVdVCmf5Z/kLZ/lnEmcSZ/kSZ/ln+QcrKmf5Wmf5Z/kPZ/lK8wAEAAQx7mf5Emf5
+ Z/kHKypn+Tpn+Wf5D2f5Pm8EIQAgPm9n+Qpn+Wf5C2f5ZxJnEmf5cmf5Z/kLSvMZCUrzZ/lO
+ Z/ln+Qtn+UaxBCE6Lg5n+Wf5C2f5ZxJnEmf52mf5Z/kLZ/lnEmcSZ/naZ/ln+Qtn+WcSZxJn
+ +dpn+Wf5C2f5ZxJnEmf52mf5Z/kLZ/lnEmcSZ/naZ/ln+Qtn+WcSZxJn+dpn+Wf5B2f5ZxLg
+ 4mcSZxI=' readStream) contents) atKey: #absTileIconForm!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage24 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage24
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'A/AA8BTwVPFV8VjwVPZV8JUwADAAMAAAAAAAAVoAVQQAAAAAAAQAMAAwADQA8APwVPVV8A/w
+ A/AA8A/w' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Grab'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage25 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage25
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0ABwDwAAAOAIAAABMOgAAACOAAAAiAAAAMgAAACgiAAAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-FontSize'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage26 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage26
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5GDiQjPsM+wHM+wAAQoAAQABEjPsM+wTM+wAAQABM+wz7AABAAEz7A4z7DPsCgABAAEHAAEz
+ 7AoAAQABBwABM+xCM+wz7AsAATPsM+wAARYz7DPsDwABM+wz7DPsAAEz7A4z7DPsCzPsAAEz
+ 7DPsEgABM+xCM+wz7CsAATPsM+wz7DPsAAEAATPsM+wAAQABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPs
+ DjPsM+wHM+wAAQ4z7DPsJwABM+wz7DPsM+wAAQABAAEz7DPsAAEAAQABM+wAAQABAAEz7CYz
+ 7DPsKwABAAEAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wz7AABM+wOM+wz7Asz7AAB
+ AAEAAQoz7DPsIwABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wAATPsM+wz7AABKjPsM+wHAAEz7Aoz
+ 7DPsHwABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wz7AABM+wOM+wz7Acz7AABDjPsM+wbAAEz7DPs
+ M+wAATPsM+wz7AABM+wz7DPsCgABM+wqM+wz7AcAATPsCjPsM+wfAAEz7DPsM+wAATPsM+wz
+ 7AABM+wz7DPsAAEz7A4z7DPsBzPsAAEOM+wz7BsAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wK
+ AAEz7Coz7DPsBwABM+wKM+wz7B8AATPsM+wAAQABAAEz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsDjPsM+wv
+ M+wAATPsM+wAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wz7DPsAAEqM+wz7Bcz7AAB
+ AAEAAQABM+wz7DPsM+wAAQoAATPsEzPsAAEAAQABM+wAAQABAAEOM+wz7AoAAQABGwABM+wz
+ 7AABAAEAATPsM+wz7AABAAEAAQoz7DPsBzPsAAGKM+wz7AcAATPsijPsM+wHAAEz7ON2M+wz
+ 7AsAAQABAAEz7C4z7DPsBwABAAEOM+wz7Acz7AABQjPsM+wPM+wAATPsM+wz7AABLjPsM+wH
+ M+wAAVIz7DPsBzPsAAEOM+wz7Aoz7AABDwABM+wz7AABAAEAAQoz7DPsDwABAAEAATPsM+wz
+ 7Aoz7AABDwABM+wz7DPsM+wAAQoz7DPsEwABAAEz7DPsM+wAAQABAAEqM+wz7Acz7AABDjPs
+ M+wHAAEAAQ4AATPsOzPsM+wAATPsM+wAAQABM+wz7AABM+wz7DPsAAEAATPsM+wAATPsM+wA
+ AQABM+wz7DPsAAEz7DPsCgABM+wHM+wAASoz7DPsFzPsAAEz7DPsAAEAAQABM+wz7AABCjPs
+ M+w7M+wAAQABAAEAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wz7AABM+wz
+ 7AABM+wKM+wz7Acz7AABLjPsM+wXM+wAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEKM+wz7DsAATPsM+wz
+ 7AABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsAAEz7A4z7DPs
+ BwABM+wqM+wz7Bcz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAAQoz7DPsPwABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wA
+ ATPsM+wAATPsM+wz7AABM+wz7DPsAAEz7DPsM+wAATPsM+wz7AABM+wz7AoAATPsBzPsAAEu
+ M+wz7GMAAQABAAEz7DPsM+wAAQABAAEz7DPsM+wz7AABAAEAATPsAAEz7DPsAAEAAQABM+wz
+ 7DPsAAEAAQABM+wAAQABAAEz7AABAAEAATPsM+wz7AABAAEz7DPsAAEAAQABM+xWM+wz7AcA
+ ATPshjPsM+wLM+wAAQABAAHhZjPsM+w=' readStream) contents) atKey: #FullEToyGraphicsOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage27 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage27
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 52@29 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XkR+hf67/ft6ODZ5tjLy8zMsLPd4unv+R36H/rv9uzf5eTX19fV19jLy8vLy8vIy8jIzdbi
+ 7voV+if6+vn27PLxtOXXo6Ocm4yMjIqMipubnMXIyMjIyMjI0OHv+voR+ifv9fTz8+WunHZ0
+ dHx0fHx7e3t7fHx8iYmKm6ucxcjIxcXD1u4N+i/6+vn29vX0sIxtbWR7eoeHeHh4eHh4aWlp
+ aWlrc3p7ib+/wcXIyMHB1u/6+gn6L/r4+Pj1sHRdZHuHmJeXeIWGmZm7vLy7fpqZYnlqV2lX
+ Y3qKv8HByMjBw+L6Cfrjo/j6+d12XGR6mJe1tqm7wMTJytHU1NTU1NTKysfCvZqGalJSY4nB
+ wcXIwcHS+fr6+vr6+vj6+aRkVHuotbapvMLHysrKra3T0dPU1NTR0crKysrJxMCaclJIWqrB
+ xcjBv875+vr6+vj676JUXYe1t5q+xMTHycnRrQg03NTc1NTU1NTRysrJx8TEwsC7ckA8f8XF
+ yMG/z/r6+vj6+qVUXZi2ubzAwsKOx8rK0U4BOt6V3N7j1NTU1NTKysrJxMLCwL6ZSCxtyMjI
+ v6ra+vnv+uFdVIe2urzAQwsEBhdnyhUGAQYIO+uVNAkGFV/U0U5eXhwOF27AvppKI3TIyMWK
+ q+/3+vmBVHq1ubu+dQELST8BCZM6AgEGAjXrFQEGDwICT9QTAQEBAQECbr69uTYlnsvIm4na
+ 9/nhZE2HqLi8vm4BC0leTmfR0wYBT+P5YQEBYOseAQjRFQETMCYBARu+vLtiFlXV1Zt0nfb3
+ s2RteLa7vL2LEwEBAQEVrZMBAVbw8FABApbrHwEBbzABJsrCBAESvry7uRYn5OScbYHy8q5k
+ bWl5u7y9wIs+HBcGAUVvAQFgcUdhAQbr+jsBAW8wASbRwgQBEr68u7gWHafzoWRt2NXLbXRr
+ eLu8vnUGE46gMwE6dwEBYB8BlgwBHzUVAQjUKQETPzIBAUO+vLupESL19JJcZdnVy3+KY0ip
+ vb3AGwEBAQEId9MPAQQCKvphCAEBAQlf3CgBAQEBARe+vby7WQFQ+fZ2VILhyMucinxAWLu9
+ wMBmMzM6oNHU019PcePr65RHOk+t1NQoAQRJOW7AwL28mQ0P+frhXVSm767IyJu/ZCxYu8DA
+ wsTJysrK0dTc3uPj3uPj4+Pe1NPUKAEGxMfCwL69iBQDaPrvgVRl7vrixcXIv79bIEGawMLC
+ xMTJysrR09TU3Nzc3NTU1NPR0SYBAcLCwsC9Yg0DVvr6pFRUsvr6+tbBxcXBwWQgI1m7wsTH
+ x8nK0dHT1NTU1NTU1NPRyspeMzPCwsCILQUMcfr5sVxUkPn6+vr5zsHFyMHBjDgWIEt9wsTK
+ ysrR0dPT1NPT09HRysrKysrEvlMkCgIx7vrvol1Ugu/6+vr6+vnWwcHIyMXFdi8UFCNLbHXC
+ x8nK0dPR0dHKysnEwH5TLQ0KByuE9/jhg1RUke/6+vr6+vr6+uHDv8HFyMjFnE0hEREUFiQ3
+ QkxTU1NTQj0uFg0KCgcaUaf09OzNZFRlsvoJ+i/6+u7Pwb/BxcjIyMjFVUQvGRENDQoKCgoH
+ ChAYJ0ZwtPHy8t+SbVxdkOr6+g36J+fPq7+/xcjIyMvLy8vLno+Pj4+Pr6+v5OTk5bTloYxk
+ ZGSQ6RH6J/r67trGqpuqm5zIyMjL1cvVr6/Vr9XVr6Ojj39tZGSApur6+hX6H/nq2qTDqoqK
+ ioqbjIyMjIyKdn90dHxldJCy5/kZ+hv6+vDw7+rb2p+sjat/f39/gY2dn7Lb5+8R+g==' readStream) contents) atKey: #StopPicOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage28 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage28
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4cIVAAcAAH8kDn8kfyQHfyQAACUAHn8kfyQdAAcAAH8kHn8kfyQHfyQAABUABwAAfyQmfyR/
+ JAd/JAAAEQAefyR/JAt/JAABAAF/JAp/JH8kDQAHAAB/JB5/JH8kCgABAAEKfyR/JAd/JAAA
+ CQAHAAB/JBp/JH8kB38kAAEKAAEAAQ8AAX8kfyR/JH8kAAAJAB5/JH8kEwABAAEAAX8kfyQA
+ AQABAAEKfyR/JAUABwAAfyQafyR/JAt/JAABAAEAAQp/JH8kHwABAAEAAX8kfyR/JH8kAAAA
+ AH8kfyR/JH8kAAEWAAEAAQcAAX8kCn8kfyQffyQAAQABAAF/JH8kfyQAAAAAfyR/JH8kfyQA
+ ARYAAQABEn8kfyQPAAEAAQABfyR/JAAACn8kfyQPfyQAAQABAAEAAX8kCn8kfyQLAAEAAQAB
+ fyQKfyR/JAt/JAABAAEAARJ/JH8kB38kAAEKAAEAAQp/JH8kC38kAAEAAQABCn8kfyQLAAEA
+ AQABfyQSfyR/JBN/JAABAAF/JAABAAEAAX8kCn8kfyQTAAEAAQABfyR/JAABAAEAARZ/JH8k
+ E38kAAEAAX8kfyQAAQABAAEKfyR/JAd/JAABCgABAAEHAAF/JBZ/JH8kD38kAAEAAX8kfyR/
+ JBoAAQABGn8kfyQTfyQAAQABfyR/JH8kfyQAARIAAQABBwABfyQafyR/JBd/JAABAAF/JH8k
+ fyR/JAABAAF/JAp/JH8kC38kAAEAAX8kGn8kfyQXfyQAAQABfyR/JH8kfyQAAQABfyQKfyR/
+ JAt/JAABAAF/JBJ/JH8kHwAAfyR/JH8kfyQAAQABAAF/JH8kfyQAAQABfyQKfyR/JAt/JAAB
+ AAF/JA5/JH8kC38kAAAAAH8kCn8kfyQTAAEAAQABfyR/JAABAAF/JAp/JH8kC38kAAEAAX8k
+ Dn8kfyQLfyQAAAAAfyQKfyR/JBN/JAABAAEAAX8kAAEAAX8kCn8kfyQLfyQAAQABfyQOfyR/
+ JAt/JAAAAAAAAA5/JH8kCgABAAEHAAF/JAp/JH8kC38kAAEAAX8kDn8kfyQJAAcAAH8kCn8k
+ fyQHfyQAARYAAQABBwABfyQOfyR/JAkABwAAfyQOfyR/JBYAAQABBwABfyQKfyR/JAd/JAAA
+ DQAufyR/JBEABwAAfyQmfyR/JAd/JAAAFQAHAAB/JB5/JH8kB38kAAAdAB5/JH8kJQAHAAB/
+ JA5/JH8kB38kAAAVAA==' readStream) contents) atKey: #RoundGoldBox!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage29 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage29
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 17@17 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4SFK/wAAAT4A////Cv8AAAE+AP///wr/AAABPgD///8K/wAAAQ4A////Jv8AAAEOAP///wr/
+ AAABDgD///8m/wAAAQ4A////Cv8AAAEOAP///yb/AAABDgD///8K/wAAAQ4A////Jv8AAAEO
+ AP///wr/AAABDgD///8m/wAAAQ4A////Cv8AAAEOAP///yb/AAABDgD///8K/wAAAQ4A////
+ Jv8AAAEOAP///wr/AAABDgD///8m/wAAAQ4A////Cv8AAAEOAP///yb/AAABDgD///8K/wAA
+ AT4A////Cv8AAAE+AP///wr/AAABPgD///9K/wAAAQ==' readStream) contents) atKey: #stopMPEG!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage3 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage3
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #CollagePic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage30 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage30
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'VQVVAVUAVQVVAVkAVQpVAVpAVkqqQq9QVlpVUlpQVlpVUlpQq1qqQVpAVkpVAlkAVQVVAVUA
+ VQVVAVUA' readStream) contents) atKey: #'Halo-DragPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage31 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage31
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'PGOqqqgAAqqqoKqqAAAACqqgqqgAAAACqqCqgAAAAAAqoKoAAAAAAAqgqAAAAAAAAqCoAAAA
+ AAACoKAAAAAAAACggAAAAAAAACCABVVVVVVAIIAFVVVVVUAgAAVVVVVVQAAqAAVAAGsABVVV
+ VVVAAAAFVVVVVUAAgAVVVVVVQCCAAAAAAAAAIIAAAAAAAAAgoAAAAAAAAKCoAAAAAAACoKgA
+ AAAAAAKgqgAAAAAACqCqgAAAAAAqoKqoAAAAAqqgqqoAAAAKqqCqqqgAAqqqoA==' readStream) contents) atKey: #'Halo-Tile'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage32 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage32
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'VQVVAVUAVQVVAVkAVQVlAa5Aa0VaQW9QqlalUppQVllVUVtQW1VqQa5ApkqVAlkAVQVVAVUA
+ VQVVAVUA' readStream) contents) atKey: #'Halo-RecolorPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage33 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage33
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAqgqqAqSAqIVqgVSgV6lVol+gV6lVoV+gWKVqgaSAqIqqAqIAqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-DismissPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage34 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage34
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgV6VVoAAgACAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVQVVIAAgACVVoVegAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-Scale'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage35 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage35
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 12@12 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DBMfgAAAIEAAAEAgAACPEAAAEpCQAAATjxAAAEAgAAAgQAAAH4AAAA==' readStream) contents) atKey: #RadioButtonPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage36 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage36
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qflV8VTwVPVV8VDwVPVR8UawArQBsAVgAWAAYAVgAWAAYAVgAWQBsQawQrVR8VDwVPVV8VTw
+ VPlV8qnw' readStream) contents) atKey: #PrevPage!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage37 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage37
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6VVoVpgVmAVYApQAVQAUQVQAVQAUAVQBlAVYFpgVmVVoVugV6VVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Dismiss'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage38 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage38
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqVAp0AlQqVAp+Al4qVgp+gl6VVoV+gV6VVop+gl6qVgp+Al4qVAp0AlQqVAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #AddCategoryViewerPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage39 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage39
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 17@17 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4SFK/wAAAT4A////Cv8AAAE+AP///wr/AAABHgD///8H/wAAAR4A////Cv8AAAEaAP///w7/
+ AAABGgD///8K/wAAARYA////Fv8AAAEWAP///wr/AAABEgD///8e/wAAARIA////Cv8AAAEO
+ AP///yb/AAABDgD///8K/wAAAQoA////Lv8AAAEKAP///wr/AAABEgD///8e/wAAARIA////
+ Cv8AAAESAP///x7/AAABEgD///8K/wAAAT4A////Cv8AAAESAP///x7/AAABEgD///8K/wAA
+ ARIA////Hv8AAAESAP///wr/AAABPgD///8K/wAAAT4A////Sv8AAAE=' readStream) contents) atKey: #openMPEG!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage4 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage4
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgV6VVoAAgACAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVQVVIAAgACVVoVegAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Scale'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage40 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage40
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEAGx+8AAAfoAAAGCAAABhAAAAeeAAAHkAAAA4YgAAADQA=' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-FontEmph'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage41 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage41
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVEr0RBERERFEREREREAEREREQRERERERERRERERABERERBERERERERERREREQARERBERET
+ IAACMRERFEREAEREERERAAAAAAARERFERABEQREREAAAAAAAARERFEQAREEREQAAAAAAAAAR
+ ERREAEQRERMAACEREgAAMRERRABBEREQAAEREREgACERERQAQREREAAhEREREAABEREUAEER
+ ERMAMRERERAAARERFAAJEQsREAAhERERAAkRCxEAADEREREACRELEAAAEREREQAJEW8AAAER
+ ERERABEREREREREQAAAREREREQARERERERERAAABEREREREAEREREREREgAAERERERERABER
+ ERERERAAAhEREREREQBBEREREREQAAERERERERQAQREREREREgAhEREREREUAEEREREJEYcR
+ ERQARBERERERETMRERERERFEAERBERERERIAIREREREURABEQREREREwAAMRERERFEQAREQR
+ ERERMAADEREREUREAEREQRERERIAIRERERRERABERERBERERMxERERREREQARERERBERERER
+ ERFEREREAEREREREQRERERRERERERAA=' readStream) contents) atKey: #'Halo-Help'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage42 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage42
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAACvj4AQEHAfj4+An4C/j4AQEBAfj4EfgP
+ +Pj4Afj4AQEB+Pj4DfgP+PgAAPj4+AEB+PgBDfgK+AH4+AcB+Pj4DfgH+Pj4AQr4Afj4DfhD
+ +PgAAPj4+AEB+PgB+Pj4AQEB+Pj4+Pj4+AH4+Pj4+AEBAfj4AQEB+Pj4AQEB+Pj4+PgB+PgB
+ +Pj4+Pj4+AEBAQn4D/j4AAD4+PgB+AH4AQr4+AH4Bfgn+PgBAfj4+PgB+PgB+Pj4AfgBAfj4
+ Afj4+PgB+PgB+Pj4+Pj4CgH4+PgF+A/4+AAA+Pj4AfgB+AEK+PgB+An4DwH4+PgB+PgB+Pj4
+ AQr4+AH4CvgB+PgHAQEB+AoB+Pj4BfgP+PgAAPj4+AH4+AEBCvj4AfgJ+A/4Afj4Afj4Afj4
+ +AEK+PgB+A74Afj4CgH4+PgF+A/4+AAA+Pj4Afj4AQEK+PgB+AX4CvgB+PgXAfj4Afj4+AH4
+ +AH4+AH4+AH4+PgK+AH4+AoB+Pj4Bfgv+PgAAPj4AQEB+PgB+Pj4AQEB+Pj4+Pj4+AEBAQH4
+ +Pj4Afj4AQEB+Pj4AQEKAfj4+A/4+AEBAfj4+PgBAQEJ+Af4+AAAJfgH+PgB+B34B/j4AAAl
+ +Af4AQEBHfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgT+PgA
+ APj4+Pj4+PgBAQEBATn4B/j4AAAJ+AoB+Pj4BfgK+Pj4ASn4B/j4AAAJ+AsB+Pj4AfgBAQr4
+ +AEBGwH4AQEB+PgBAQH4+PgB+AEB+Pj4+AEBARX4B/j4AAAJ+AUBEvj4+AEK+PgB+A8BAQH4
+ +AH4+AH4+AEV+Af4+AAACfgLAfj4+AH4+AEO+Pj4AQr4+AH4DvgB+PgV+Af4+AAACfgLAfj4
+ +AH4+AEO+Pj4AQr4+AH4CvgB+PgH+PgB+BX4B/j4AAAJ+BcB+Pj4Afj4Afj4AQEB+PgB+Pj4
+ AQr4+AH4CvgB+PgHAfj4ARX4K/j4AAD4+Pj4+Pj4AQEBAQH4+Pj4AQH4Afj4+PgB+Pj4Afj4
+ AQEB+PgOAQEB+BX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAA' readStream) contents) atKey: #GoButtonNotUsed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage43 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage43
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwAO7u7u4AAACQAF7h/u7u4AAAAAAAAAAA7u7u7u7u7u4AAAAAAAAA7uCe4L4AAAAAAA
+ 7u4J7gvuAAAAAA7u7gnuC+7gAAAADu7uCe4L7uAAAADu7u4J7gvu7gAADu7u7gnuC+7u4AAO
+ 7u7uCe4L7u7gAA6oiu4J7uDrqZzgAO6DJ67u7u7u7u7u6mI57gDughFK7u7u7u7u7rQRKe4A
+ 7qcRF67u7u7u7upxEWruAO7qQRFK7u7u7u7EERSu7gDu7qcRF67u7u7qYRF77u4A7u7qQRFa
+ 7u7uxhEUru7uAO7u7qcRFa7u6kERbO7u7gDu7u7qURF77rcRFq7u7u4ADu7u7qURE8pBEUzu
+ 7u7gAA7u7u7qcRFVEReu7u7u4AAO7u7u7rMRERFL7u7u7uAAAO7u7u7sYREWru7u7u4AAAAO
+ 7u7u7qURWu7u7u7gAAAADu7u7u7tqt7u7u7u4AAAAADu7gnuC+4AAAAAAA7uCe4T4AAAAAAA
+ AA7u7u7u7u7u4AkABe4H7u7uAAkADwAO7u7u4AAAAAAAAA==' readStream) contents) atKey: #AddInstanceVariablePressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage44 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage44
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgAqUAoAAgACVVIVUAAAUAAQAAAAUAAQAAVQVVIAAgACUAoQKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Drag'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage45 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage45
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgv/A/8A/w//A/cAVQVVAVSAVIVVgVTg/u//4VTgVO//4/7gVOVVg/6A/oVVAV0A/w//A/8A
+ /wv/AqoA' readStream) contents) atKey: #MenuIconPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage46 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage46
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 31@30 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4eA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j
+ +GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gH
+ Y/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAA
+ PmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj
+ +Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4
+ AAA+Y/hj+Adj+AAAPmP4Y/gHY/gAAD5j+GP4B2P4AAA=' readStream) contents) atKey: #NoTrails!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage47 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage47
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #Broom!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage48 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage48
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17G3t7AAB7e3sBe3t7ewF7e3t7e3t7AXt7ewl7G3t7AAB7e3sB
+ e3t7ewF7e3t7e3t7AXt7ewl7x3t7AAB7e3sBe3t7ewF7e3sBAXt7AXt7AQEBe3t7e3t7e3sA
+ AHt7ewEBAQEBAXt7AXt7AXsBe3sBe3sBe3t7e3t7ewAAe3t7AXt7e3sBe3sBAQEBewF7ewF7
+ ewF7e3t7e3t7AAB7e3sBe3t7ewF7ewF7e3t7AXt7AXt7AXt7e3t7e3sAAHt7ewF7e3t7AXt7
+ AXt7AXsBe3sBe3sBe3t7e3t7ewAAe3t7AXt7e3sBe3t7AQF7ewF7ewEBAXt7e3t7e3t7AAAR
+ ewd7e3sBCXsHe3sAABF7B3t7ewEJewd7ewAAHXsHe3sAAB17B3t7AAAdewd7ewAAHXsHe3sA
+ AB17B3t7AAAJewd7AQEBEXsHe3sAAAl7CgF7e3sNext7ewAAe3t7e3t7ewF7e3t7ewF7AXsB
+ AXsJext7ewAAe3t7e3t7ewF7e3t7ewF7AQF7ewEJext7ewAAe3t7e3t7ewF7e3t7ewF7AXt7
+ ewEJext7ewAAe3t7e3t7ewF7e3t7ewF7AXt7ewEJewd7ewAACXsPAXt7ewF7ewF7e3sBCXsH
+ e3sAAAl7B3sBAQEKe3t7AQl7B3t7AAAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17B3t7AAAdewd7ewAA' readStream) contents) atKey: #BalloonsOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage49 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage49
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAdewd7ewAAHXsXe3sAAHt7ewEBAXt7e3t7e3t7ewENewd7ewAACnt7AXsFewd7ewEBDXsT
+ e3sAAHt7AXt7e3t7ewEBAQp7e3sBHwEBe3t7AXsBAXsAAHt7AXt7e3t7AXt7ewF7ewEKe3sB
+ exsBAQF7AXsAAHt7AXt7e3t7AXt7ewF7ewEKe3sBext7AXt7e3sAAHt7AXt7e3t7AXt7ewF7
+ ewEKe3sBewt7AXt7e3sAAAp7ewF7CwF7e3sBe3sBCnt7AXsrewF7e3t7AAB7e3sBAQF7e3sB
+ AQF7ewEBAXt7AQEBe3sBAQF7e3sAAB17B3t7AAAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17B3t7AAAdewd7
+ ewAAHXsHe3sAAB17B3t7AAAdew97ewAAe3sBAQEBAXsKewF7ew17F3t7AAB7ewF7AXsBe3t7
+ e3sBAXt7DXsPe3sAAHt7e3sBe3t7CnsBe3s7ewEBAXt7ewEBAXt7e3sAAHt7e3sBe3t7AQF7
+ e3sBe3sBe3t7AXsBe3sBe3t7ewAAe3t7ewF7e3sKewF7ewUBFwF7ewF7e3t7e3sAAHt7e3sB
+ e3t7CnsBe3sbAXt7e3t7e3sBe3t7e3sAAHt7e3sBe3t7CnsBe3sbAXt7ewF7AXt7AXt7e3sA
+ AHt7ewEBAXt7CgEBAXsTewEBAXt7AQEBe3t7e3sAAB17B3t7AAAdewd7ewAAHXsHe3sAAB17
+ B3t7AAA=' readStream) contents) atKey: #ColorTilesOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage5 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage5
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgROBgQAAgYGBAQGBgQEBAYGBCYELgYGBAQEBgYEV
+ gQcBgYGBEYETgYEAAIGBgYEBAYGBAYGBgQmBCoGBAYERgQcBgYGBFYErgYEAAIGBgYEBAYGB
+ AYGBgQEBAYGBgYGBgYEBgYGBgYGBAQEBgYGBAQoBgYEBOwEBgYEBgYGBAQEBgYGBAYEBAYGB
+ gYGBgYGBAACBgYGBAYEBgQGBgQGBgYEBgYGBgYGBAYGBgYGBEgGBgYEKAYGBATeBgYEBgQEB
+ AYGBAYGBgYGBgYEAAIGBgYEBgQGBAYGBAYGBgQGBgYGBgYEBgYGBgYGBAQEBEgGBgYELAYGB
+ AYGBgQEKgYEBgQWBC4GBAACBgYGBCgGBgQETgYGBAYGBgYGBgQGBgYGBgRYBgYGBCwGBgQGB
+ gYEBCoGBAYEFgQuBgQAAgYGBgQoBgYEBC4GBgQGBgYGBCoGBAYEKAYGBgRcBgYEBAQGBgQGB
+ gYEBgYEBgYGBAQqBgQGBBYE/gYEAAIGBgQEBAYGBAYGBgQEBAYGBgYGBgYGBAQEBgYGBAQEB
+ gQGBgYEBAYEBgYGBgQGBAQEBgYEBAQGBCoEBAQEFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeB
+ gQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBD4GBAACBgYGBAQEBgQ2BD4GBgQEB
+ AYGBgQGBgSWBB4GBAAAKgYGBAQ2BCoGBAYEHAQGBgSWBB4GBAAAKgYGBASuBgQGBAQGBgYGB
+ gYGBgQGBgYGBgYEBgYGBAQEBgYGBAQEBgYEBAQGBFYEHgYEAAAqBgYEBK4EBAQGBgQGBgYGB
+ gYGBAYGBgYGBgQGBgQGBgYEBgQGBgQGBAYGBgQEVgQeBgQAACoGBgQEKgYEBgQWBH4GBAYGB
+ gYGBgQGBgQGBgYEBgYEBgYGBAQEBAQEVgQeBgQAACoGBgQEKgYEBgQWBD4GBAYGBgYGBgQGB
+ gQoBgYGBBwGBgQEZgQeBgQAACoGBgQEKgYEBgQWBCoGBAYEXgQGBgQGBgYEBgQGBgQGBAYGB
+ gQEVgQ+BgQAAgYGBgQEBAYEKgQEBAQWBH4GBgQEBAYGBAQEBgYEBAQGBgQEBAYGBgQEBAYEV
+ gQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAA==' readStream) contents) atKey: #CautionCloseOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage50 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage50
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAAEYELgYGBAQEBgYEtgQeBgQAAEYEKgYEB
+ gS2BB4GBAAARgSOBgQGBgYGBgYGBAYEBAYGBAQEBgYGBAQEBgYGBAYEBARWBB4GBAAARgSeB
+ gQGBgYGBgYEBAQGBAYEBgYGBAYEBgYGBAYEBAQGBgQGBgYERgQeBgQAAEYEfgYEBgYEBAQGB
+ gQGBgYGBAQEBAQGBAQEBAQGBgQoBgYGBEYEHgYEAABGBDoGBAYETgYGBAYGBgYGBAYGBgYGB
+ gQoBgYGBEYEHgYEAABGBDoGBAYEKgYGBAQqBAYGBCgGBgYERgQeBgQAAEYEngYGBAQEBgYGB
+ AQEBgYGBgQEBAYGBgQEBAYGBAQEBgQEBAYGBEYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEA
+ AEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAAEYELgYEBAQEBAYEtgQeBgQAA
+ EYELgYGBAYGBAYEtgQeBgQAAEYEngYGBAYGBgYGBAYEBAYGBAQEBgYGBAQEBgYEBAQEBgYEB
+ AQGBEYEHgYEAABGBJ4GBgQEBAYGBAQEBgQGBAYGBgQGBAYGBgQGBAYGBAYEBgYGBARGBB4GB
+ AAARgSeBgYEBgYGBgYEBgYGBgQEBAQEBgQEBAQEBgYGBAYGBAQEBAQERgQeBgQAAEYEbgYGB
+ AYGBgYGBAYGBgYEBgYGBgYEBgYGBCoGBgQEVgQeBgQAAEYEPgYGBAYGBgYGBAYGBCoGBAYET
+ AYGBgQGBAYGBAYEBgYGBARGBB4GBAAARgSeBgQEBAQGBgQEBAYGBgYEBAQGBgYEBAQGBgQEB
+ AQGBgQEBAYERgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAA==' readStream) contents) atKey: #PinkFreezeOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage51 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage51
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '/w//A/8A/w//A/sA/w/qAVTAVMVawX7w/vb/8vRw/HV/8VHwVPVVwVTAVM/qA/sA/w//A/8A
+ /w//A/8A' readStream) contents) atKey: #'Halo-ViewPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage52 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage52
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6VVoVpgVmAVYApQAVQAUQVQAVQAUAVQBlAVYFpgVmVVoVugV6VVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #'Halo-Dismiss'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage53 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage53
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgv/A/8A/w//A/cA/w/3A9aAVo1XgVTgVOVV4VTgVOVV4VTgVO1Xg1aA1o/3A/cA/w//A/8A
+ /wv/AqoA' readStream) contents) atKey: #PrevPagePressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage54 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage54
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAZ/gv+/tXV1dUAABn+C/7+1dXV1QAAGf4L/v7V1dXVAAAZ/gv+/tXV1dUAAAn+B/7+/lkN
+ /gv+/tXV1dUAAAn+G/7+/ln+/v7+/v4L/v7+/v7+/tXV1dUAAAn+B/7+ilkK/v7+CwX+C/7+
+ 1dXV1QAACf4L/oq1iv7+/v4KC/7+/gv+/tXV1dUAAAn+S4q12or+/v7+/gv+/gv+/v7+/tXV
+ 1dUAAP7+/v7+/v6Ktdr/iv7+C/7+C/7+C/7+/v7+1dXV1QAA/v7+/v7+irXa/9qK/v4L/gr+
+ C/7+m/7+1dXV1QAA/v7+WbW1Dv//2tqK/v7+C/7+C/7+C/7+/v7V1dXVAAD+/v61/////9ra
+ tVn+/v4L/v4L/v4L/v7+/tXV1dUAAP7+/lm1tYq1tbW1Wf7+/gv+/gv+/gv+/v7+1dXV1QAA
+ /v7+/oqKirW1tbVZ/v7+C/7+C/7+C/7+/v7V1dXVAAD+/v7+/v6KirW1tVn+/gv+Cv4L/v4r
+ /v7V1dXVAAD+/v7+/v7+ioq1tVn+/gv+/gv+/gv+/v7+/tXV1dUAAAn+G4qKtVn+/v7+/gv+
+ /gv+/v7+/tXV1dUAAAn+C/6Kiln+/v7+Cgv+/v4L/v7V1dXVAAAJ/gf+/or+Cv7+/gsF/gv+
+ /tXV1dUAABH+E/7+C/7+/v7+/v7V1dXVAAAR/hP+C/7+/v7+/v7+1dXV1QAAGf4L/v7V1dXV
+ AAAZ/gv+/tXV1dUAABX+CdUH1dUAAB3VB9XVAAAd1QfV1QAAHdUH1dUAAB3VB9XVAAAd1QfV
+ 1QAA' readStream) contents) atKey: #SoundOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage55 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage55
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 41@28 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5HzkgQAH/4CAgB0AB/+AgIBNAAf/gICALQAO/4CAgBUADv+AgIBFAA7/gICAKQAO/4CAgBUA
+ Dv+AgIBFAA7/gICAKQAO/4CAgBUADv+AgIBFAA7/gICAKQAO/4CAgBUADv+AgIBFAA7/gICA
+ KQAO/4CAgBUADv+AgIAFAA7/gICABQAO/4CAgBUAHv+AgIANABL/gICADQAO/4CAgBUADv+A
+ gIAFACL/gICACQAm/4CAgAkAGv+AgIAJAA7/gICAFQAO/4CAgAUAIv+AgIAJACb/gICACQAe
+ /4CAgAUADv+AgIAVAAr/gICACQAS/4CAgAUADv+AgIAFABL/gICADQAO/4CAgAUADv+AgIAJ
+ AA7/gICABQAO/4CAgBEADv+AgIAJABL/gICABQAO/4CAgAUADv+AgIARAA7/gICABQAO/4CA
+ gAkADv+AgIAFAA7/gICAEQAO/4CAgAkADv+AgIAJAA7/gICABQAO/4CAgBEADv+AgIAFAA7/
+ gICACQAO/4CAgAkADv+AgIAJABL/gICACQAO/4CAgAkADv+AgIAFABL/gICADQAO/4CAgAUA
+ Dv+AgIAJAA7/gICACQAi/4CAgA0ADv+AgIAJAA7/gICACQAm/4CAgAUAHv+AgIARABr/gICA
+ EQAO/4CAgAkADv+AgIAJACb/gICACQAa/4CAgBUAEv+AgIAZAAf/gICAEQAH/4CAgBUAHv+A
+ gIANABL/gICA4+UA' readStream) contents) atKey: #CrudeUndoDisabled!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage56 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage56
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 21@20 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '3BkAEwAARUBFQEVARUBJgEVAAAAZABcAAEVAUcBV4EVAYkF/Qn9CdwFRwBUAD0VAWgBRwEmA
+ UcBqoQp/Qn9CC39CbsFFQAAADQAPVeBRwGJBRUBiQW7BDn9Cf0Iff0JmgUVAAAAAAAAAAABF
+ QEVAUcBRwFHAYkF/Qg5/Qn9CI39CbsFRwFHARUAAAAAAAABFQGJBYkFiQWJBRUBuwX9CDn9C
+ f0IjUcBRwG7Bf0JFQAAAAABFQG7Bf0J/Qn9Cf0J3AUVgbsEKf0J/QhtiQUVAUcB/Qn9Cf0JF
+ QAAARUBRwGJBdwEKf0J/Qk9uwUmAf0J/Qm7BRUBJgEVARUBuwX9Cf0JFQAAARUB3AWJBYkFJ
+ gEVAYkFiQW7BRUBuwVHAUcB3AWJBRUBFQGJBf0J/QkVAAABFQH9CCn9Cf0InbsFiQWJBSYBR
+ wG7Bf0J/Qn9CRUBFQH9Cf0J/QkVAAABFQH9CDn9Cf0ILf0JiQWJBf0ISf0J/QgtFQAAARUB/
+ Qg5/Qn9CC39CYkFiQX9CDn9Cf0IPf0JuwUVAAABFQH9CDn9Cf0ILf0JiQWJBf0IOf0J/Qg9m
+ gUVAAAAAAEVAf0IOf0J/Qgt/QmJBYkF/Qgp/Qn9CE39CUcBFQAAAAAAAAEVAf0IOf0J/Qhd/
+ QmJBYkF/Qn9Cf0J/Qm7BSYBFQAkAB0VAf0IOf0J/QhN/QmJBYkF/Qn9Cf0JmgUVADQALRUBR
+ wGJBbsEKf0J/QhN/QmJBYkF/Qn9CUcBFQAAAEQAbRUBFQEVAYkFiYX9Cf0JiQWJBbsFNoEVA
+ HQAPRUBFQFHAUcBRwEVAJQALAABFQEVAAAAVAA==' readStream) contents) atKey: #GoldBox!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage57 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage57
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 23@24 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'MBEAY4AAAAAACAAAgAAAAAAIAACgAAAAACgAAKAAAAAAKAAAqAAAAACoAACoAAAAAKgAAKoA
+ AAACqAAAqgAAAAKoAACqgAAACqgAAKqAAAAKqAAAqqAAACqoAACqoAAAKqgAABKqqAAAQ6qq
+ AAKqqAAAqqoAAqqoAACqqoAKqqgAAKqqgAqqqAAAqqqgKqqoAACqqqAqqqgAAKqqqKqqqAAA
+ qqqoqqqoAAA=' readStream) contents) atKey: #LargeDownArrow!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage58 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage58
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AAAAAAAAAAAAAAAAA8/Aw8AAAAAAAAAAAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #Gets!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage59 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage59
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 7@21 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'VAkAU1uXOjAdSgAAAAAAAAAAW5YQyAAEAAQAAAAAAAAAACFLAAQUyE8UAAAAAAAAOjAABAyH
+ W5YAAAAAAABflwRFBCVK0wAAAAAAAAAANi8ABAyHCQALAAAdCgAEOjAJAAsAAARFBCVXVQkA
+ C1dVBCUMhwAACQALSvMABBkJAAAJAAs+cAQlGQkAAAkACzHuAAQZCQAACQALMe4EJRkJAAAJ
+ AAs6MAAEGQkAAAkAC0rTBCUAJAAACQALV1UABAAEStMJAAsAAAyHAAQtzQkACwAAMe4ABAyH
+ CQAPAABflwRFBCUZCV+XCQALSvMABAAEMe4JAA8AAErzGQlK8wAAAAA=' readStream) contents) atKey: #LeftParenthesis!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage6 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage6
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAKgAqUAoAAgACVVIVUAAAUAAQAAAAUAAQAAVQVVIAAgACUAoQKgAqAAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'Halo-Drag'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage60 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage60
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6f/o/mg/a//o/WgAqAAoA9gA2AAYA/Q/t//0A/QA9//0/7QA9AAY/5g/mAAoAag/a//o/mg
+ /af/oV+g' readStream) contents) atKey: #MenuIcon!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage61 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage61
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 7@7 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'HAUAE3ADcANwAwAAAAAAAAAAcAMKcANwAwUADnADcAMHcAMAAA5wA3ADB3ADAAAOcANwAwtw
+ AwAAAABwAwpwA3ADCQAPcANwA3ADAAAAAAAA' readStream) contents) atKey: #OfferToLock!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage62 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage62
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5GDiRn85fzkHfzkAAQoAAQABGn85fzkHAAEAATJ/OX85BwABAAE2fzl/OQ8AAX85fzl/OQAB
+ fzkWfzl/OQd/OQABMn85fzkHfzkAATZ/OX85WwABfzl/OX85AAF/OX85fzkAAQABAAF/OX85
+ fzl/OQABAAEAAX85AAEAAX85fzkAAQABfzl/OX85fzkAAQABfzl/OX85AAEAAQABfzl/OX85
+ fzkAAQABAAE2fzl/OT8AAX85fzl/OQABfzl/OQABfzl/OX85AAF/OX85AAF/OX85AAF/OX85
+ AAF/OX85fzkAAX85fzl/OQABfzkKfzkAARd/OX85fzkAAX85fzkAAX85fzkAATZ/OX85CgAB
+ AAELfzl/OX85AAEKAAEAASN/OQABfzl/OX85AAF/OX85AAF/OX85fzkAAX85fzkAAQp/OX85
+ B385AAEKAAEAAQ9/OQABfzl/OX85AAE2fzl/OQoAAX85C385fzl/OQABCn85fzkjfzkAAX85
+ fzl/OQABfzl/OQABfzl/OX85AAF/OX85AAEKfzl/OQd/OQABCn85fzkPfzkAAX85fzl/OQAB
+ Nn85fzk/AAF/OX85AAF/OX85fzkAAX85fzl/OQABfzl/OQABfzl/OQABfzl/OQABfzl/OQAB
+ AAEAAX85fzkAAX85Cn85AAEXfzl/OX85AAF/OX85AAF/OX85AAEyfzl/OTN/OQABAAEAAX85
+ fzkAAQABfzl/OQABAAEAAX85fzl/OX85AAEAAQABfzl/OX85AAEKAAF/OSd/OX85fzkAAQAB
+ fzl/OX85AAEAAQABfzl/OX85fzkAAQABAAHkln85fzkLAAEAAQABfzkufzl/OQcAAQABDn85
+ fzkHfzkAAUJ/OX85D385AAF/OX85fzkAAS5/OX85B385AAFSfzl/OQd/OQABDn85fzkKfzkA
+ AQ8AAX85fzkAAQABAAEKfzl/OQ8AAQABAAF/OX85fzkKfzkAAQ8AAX85fzl/OX85AAEKfzl/
+ ORMAAQABfzl/OX85AAEAAQABKn85fzkHfzkAAQ5/OX85BwABAAEOAAF/OTt/OX85AAF/OX85
+ AAEAAX85fzkAAX85fzl/OQABAAF/OX85AAF/OX85AAEAAX85fzl/OQABfzl/OQoAAX85B385
+ AAEqfzl/ORd/OQABfzl/OQABAAEAAX85fzkAAQp/OX85O385AAEAAQABAAF/OX85fzkAAX85
+ fzl/OQABfzl/OQABfzl/OX85AAF/OX85fzkAAX85fzkAAX85Cn85fzkHfzkAAS5/OX85F385
+ AAF/OX85fzkAAX85fzl/OQABCn85fzk7AAF/OX85fzkAAX85fzl/OQABfzl/OX85AAF/OX85
+ AAF/OX85fzkAAX85fzl/OQABfzl/OQABfzkOfzl/OQcAAX85Kn85fzkXfzkAAX85fzl/OQAB
+ fzl/OX85AAEKfzl/OT8AAX85fzl/OQABfzl/OX85AAF/OX85AAF/OX85fzkAAX85fzl/OQAB
+ fzl/OX85AAF/OX85fzkAAX85fzkKAAF/OQd/OQABLn85fzljAAEAAQABfzl/OX85AAEAAQAB
+ fzl/OX85fzkAAQABAAF/OQABfzl/OQABAAEAAX85fzl/OQABAAEAAX85AAEAAQABfzkAAQAB
+ AAF/OX85fzkAAQABfzl/OQABAAEAAX85Vn85fzkHAAF/OYZ/OX85C385AAEAAQAB4WJ/OX85' readStream) contents) atKey: #FullEToyGraphicsOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage63 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage63
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4PAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39F/39AAD9/QH9/f39Af39/f39/f0BDf0X/f0AAP39Af39/f0B
+ /f39/f39/QEN/Qv9/QAA/f0B/Qr9/f0BmwH9/QH9/QEBAf39/f39/f39/QAA/f0BAQEBAQH9
+ /QH9/QH9Af39Af39Af39/f39/f39AAD9/QH9/f39Af39AQEBAf0B/f0B/f0B/f39/f39/f0A
+ AP39Af39/f0B/f0B/f39/QH9/QH9/QH9/f39/f39/QAA/f0B/f39/QH9/QH9/QH9Af39Af39
+ Af39/f39/f39AAD9/QH9Cv39/QEXAf39Af39AQEB/f39/f39/f39AAAR/Qf9/QH9Cf0H/f0A
+ ABH9B/39Af0J/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAJ/Q8B
+ AQH9/f39Af39Af0J/Qv9/QAA/f39/Qr9/f0BC/39Af39Af39Cf0b/f0AAP39/f39/QH9/f39
+ /QH9AQH9AQH9Cf0b/f0AAP39/f39/QH9/f39/QH9Af39Af39Cf0b/f0AAP39/f39/QH9/f39
+ /QH9Af39Af39Cf0b/f0AAP39/f39/QH9/f39/QH9Af39Af39Cf0L/f0AAP39/f0K/f39AQv9
+ /QH9/QH9/Qn9B/39AAAJ/Q8BAQH9/f0B/f0B/f0J/Qf9/QAAHf0H/f0AAB39B/39AAAd/Qf9
+ /QAAHf0H/f0AAA==' readStream) contents) atKey: #BalloonsOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage64 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage64
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAAmBB4EBAQENgQ+BgYEBAYEB
+ AQEBgYEhgQeBgQAACYEKAYGBgQ2BCwGBgQGBgQGBCYEHAYGBgRWBB4GBAAAJgSsBgYGBgYGB
+ AQEBgQEBgYGBgYEBAQGBgQGBgYEBgYEBAQGBgQEBAYGBFYEHgYEAAAmBDwGBgYGBgQEBgYEB
+ gQqBAYGBCwGBgQGBgYEBCoEBgYEHAYGBgRWBB4GBAAAJgR8BgYGBgYGBAYGBAYGBAYGBAYGB
+ gQGBgQGBgYEBCoEBgYEHAYGBgRWBB4GBAAAJgR8BgYGBgYGBAYGBAYGBAYGBAYGBgQGBgQGB
+ gYEBCoEBgYEHAYGBgRWBB4GBAAAJgQ8BgYGBAYGBAYGBAYEKgQGBgQsBgYEBgYEBgQqBAYGB
+ BwGBgYEVgQeBgQAACYErgQEBAYGBAQEBAQEBAQEBgYGBAQEBgQEBAQGBgYGBAQEBgYGBgQGB
+ gRWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeB
+ gQAARYEHgYEAAAmBBQEHAYGBgQ2BD4GBAYGBgYGBgQGBgQmBB4EBAYERgQeBgQAACYELgQGB
+ gQGBgYENgQ+BAQGBgYGBgQEBgYEJgQeBgQGBEYEHgYEAAAmBL4EBgYGBgYEBgQEBgYGBgQEB
+ AYGBgYEBAQGBgYGBAYGBgQEBAYGBgYEBAQGBEYEHgYEAAAmBD4EBAQGBgQEBAYGBAQ6BgQGB
+ CoEBgYEPAYGBgQGBgQGBgQGBEYEHgYEAAAmBB4EBgYEOgYGBAQcBAQGBCoGBAYETgQGBgQEB
+ AQEBgQGBgYEBgRGBB4GBAAAJgQeBAYGBCoGBgQESgYEBgQuBAYGBAYGBgQqBgQGBEYEHgYEA
+ AAmBD4EBgYEBgYEBgYGBAQ6BgQGBCoEBgYEPAYGBgQGBgQGBgQGBEYEHgYEAAAmBBQEKAYEB
+ ASMBgYEBAQGBAYGBAQEBgYGBAQEBgYEBAQGBgYGBAQEBgRGBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEA
+ AEWBB4GBAAA=' readStream) contents) atKey: #CmdDotEnabled!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage65 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage65
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwAIiIiIgAAACQAFiB+IiIgAAAAAAAAAAAiIiIiIiIiIgAAAAAAAAAiICYjha4AAAAAA
+ AIiIiIdUM0V4iIiIAAAAAAiIiIYxERERE2iIiIAAAAAIiIhCEREREREkiIiAAAAAiIiDERES
+ MyEREUeIiAAACIiIQREUeIiHMREUiIiAAAiIhiESWIiIiIUhEWiIgAAIiIMRFYiIiIiIYRE4
+ iIAAiIhxEUiIiIiIiIMRJ4iIAIiIURF4iIiIiIiGERaIiACIiEESiIiIiIiIiCEUiIgAiIgx
+ EoiIiIiIiIghE4iIAIiIMRKIiIiIiIiIIROIiACIiDESiIiIiIiIiCEUiIgAiIhREXiIiIiI
+ iIYRFoiIAIiIchFIiIiIiIiDEReIiAAIiIMRFoiIiIiIURFIiIAACIiGIRJYiIiIhSESaIiA
+ AAiIiEERE3iIhjERFYiIgAAAiIh0ERESIiEREUiIiAAAAAiIiFIRERERESSIiIAAAAAIiIiG
+ MhERESR4iIiAAAAAAIiIiIdkM0Z4iIiIAAAAAAAIiAmIE4AAAAAAAAAIiIiIiIiIiIAJAAWI
+ B4iIiAAJAA8ACIiIiIAAAAAAAAA=' readStream) contents) atKey: #TanOPressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage66 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage66
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 12@12 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DAf/8AAACoAQAAAan5AAAAqAEAAAB//wAAA=' readStream) contents) atKey: #CheckBoxOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage67 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage67
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qflV8VTwVPVV8VDwVPVU8VmwVbVUsAVgAWAAYAVgAWAAYAVgAWVUsVmwVbVU8VDwVPVV8VTw
+ VPlV8qnw' readStream) contents) atKey: #NextPage!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage68 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage68
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVE4TNEQRERERRERERERABEREREEREREREREUREREQAREREQREREREREREUREREAEREQRER
+ ERMAMRERERRERABERBEREREQAAERERERREQAREEREREREAABERERERREAERBERERERAAARER
+ EREURABEEREREREQAAEREREREUQAQREREREREAABEREREREUAEERERERERAAARERERERFABB
+ EREREREQAAERERERERQAEREREREREAABERERERERABERERERERAAAREREREREQAREREREREQ
+ AAEREREREREAEREREREREAABERERERERABERERERERAAAREREREREQAREREREREQAAERERER
+ EREAEREREREREAABERERERERABERERERERMAMREREREREQBBERERCRELEREUAEEREREJEZcR
+ ERQAQREREREREgAhEREREREUAEQRERERESAAAhERERERRABEQREREREAAAARERERFEQAREER
+ ERERAAAAERERERREAEREERERESAAAhERERFERABEREERERESACEREREUREQAREREQRERERER
+ EREUREREAEREREQRERERERERRERERABEREREREEREREUREREREQA' readStream) contents) atKey: #TryIt!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage69 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage69
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'AqAAoAqgAqAAoAOgA6ABoAEgASABIAEAQQVBAAEAAQABAAEAAQABIAEgASABoAOgA6AAoAqg
+ AqAAoAqg' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-FontSize'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage7 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage7
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 20@15 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'lg0AEwAAAAEAAQAAAAAAAQABAAAZAAcAAAABDgABAAEZABcAAQABAAAAAQABAAAAAAABAAEA
+ ABEAGwAAAAEAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAABEABwABAAERAAcAAAABDQAHAAAAARUABwAA
+ AAENAAcAAAABFQAPAAAAAQABAAAAAAAADgABAAErAAAAAQABAAAAAQABAAEAAAAAAAEAAQAA
+ AAAAAQAAAAAAAAABAAEAAQ0ABwAAAAEaAAEAAQUABwAAAAEJAAcAAQABDQALAAAAAQABAAAR
+ AAoAAQABCQALAAEAAQABAAAOAAEAAQsAAAABAAEAAAkAIwAAAAEAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAB
+ AAAAAAAAAAEAAQABEQAHAAEAAQkACwAAAAEAAQABFQAHAAAAAQ4AAQABEQA=' readStream) contents) atKey: #Cat!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage70 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage70
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qflV8VTwVPVV8VDwVPVV8VqwVrVVsVpgVmVVYVpgAWAAYAVgAWUAsUWwUbVV8VDwVPVV8VTw
+ VPlV8qnw' readStream) contents) atKey: #DownCaret!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage71 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage71
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 15@15 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'Dw6qqqqoJ6oqoqioCoCoqgICqKqACqiqoCqoqoAKqKoCAqioCoCoqiqiqA6qqqqo' readStream) contents) atKey: #PickerX!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage72 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage72
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEABw/QAAASCFAAAA8P0AAAABAAAA/wAAARAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Scale'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage73 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage73
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 31@23 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XA+RjFGMQdGMQAAPkYxRjEHRjEAAD5GMUYxD0YxAABGMUYxRjEAADEAE0YxRjFGMQAARjFG
+ MUYxAAAxABNGMUYxRjEAAEYxRjFGMQAAMQAbRjFGMUYxAABGMUYxRjEAAAAAAAAAAEYxJkYx
+ RjEFABtGMUYxRjEAAEYxRjFGMQAAAAAAAAAARjEmRjFGMQUAG0YxRjFGMQAARjFGMUYxAAAA
+ AAAAAABGMSZGMUYxBQAfRjFGMUYxAABGMUYxRjEAAAAAAAAAAEYxRjFGMRkAKwAARjFGMUYx
+ AAAAAEYxRjFGMQAARjFGMUYxAAAAAAAAAABGMUYxRjEZACsAAEYxRjFGMQAAAABGMUYxRjEA
+ AEYxRjFGMQAAAAAAAAAARjFGMUYxGQArAABGMUYxRjEAAAAARjFGMUYxAABGMUYxRjEAAAAA
+ AAAAAEYxRjFGMRkAKwAARjFGMUYxAAAAAEYxRjFGMQAARjFGMUYxAAAAAAAAAABGMUYxRjEZ
+ ACsAAEYxRjFGMQAAAABGMUYxRjEAAEYxRjFGMQAAAAAAAAAARjFGMUYxGQArAABGMUYxRjEA
+ AAAARjFGMUYxAABGMUYxRjEAAAAAAAAAAEYxRjFGMRkAJwAARjFGMUYxAAAAAEYxRjFGMQAA
+ RjFGMUYxAAAAAAAAAABGMSZGMUYxBQAbRjFGMUYxAABGMUYxRjEAAAAAAAAAAEYxJkYxRjEF
+ ABtGMUYxRjEAAEYxRjFGMQAAAAAAAAAARjEmRjFGMQUAE0YxRjFGMQAARjFGMUYxAAAxAAtG
+ MUYxRjEAAD5GMUYxB0YxAAA+RjFGMQdGMQAAPkYxRjEHRjEAAA==' readStream) contents) atKey: #GrabPatch!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage74 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage74
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4cIVAAcAAEpSDkpSSlIHSlIAACUAC0pSSlJKUlrWDlrWWtYLWtZKUkpSSlIdAAcAAEpSHlrW
+ WtYHSlIAABUACwAASlJKUlrWHlrWWtYLWtZKUkpSAAARAAdKUlrWJlrWWtYHWtZKUg0ABwAA
+ SlIuWtZa1gdKUgAACQAHAABKUi5a1lrWB0pSAAAJAAdKUlrWLlrWWtYPWtZKUgAAAAAAAEpS
+ ElrWWtYPWtYAAQABWtZa1gABGlrWWtYLSlIAAAAASlISWtZa1hNa1gABAAFa1lrWAAEAAVrW
+ FlrWWtYLSlIAAAAASlISWtZa1hNa1gABAAFa1lrWAAEAAQABFlrWWtYLSlIAAEpSWtYSWtZa
+ 1hda1gABAAFa1lrWAAEAAQABAAFa1hJa1lrWC1rWSlJKUlrWElrWWtYPWtYAAQABWtZa1gAB
+ CgABAAESWtZa1gta1kpSSlJa1hJa1lrWD1rWAAEAAVrWWtYAAQoAAQABBwABWtYOWtZa1gta
+ 1kpSSlJa1hJa1lrWD1rWAAEAAVrWWtYAAQ4AAQABDlrWWtYLWtZKUkpSWtYSWtZa1g9a1gAB
+ AAFa1lrWAAEKAAEAAQcAAVrWDlrWWtYLWtZKUkpSWtYSWtZa1g9a1gABAAFa1lrWAAEKAAEA
+ ARJa1lrWC1rWSlJKUlrWElrWWtYXWtYAAQABWtZa1gABAAEAAQABWtYSWtZa1gta1kpSSlJa
+ 1hJa1lrWE1rWAAEAAVrWWtYAAQABAAEWWtZa1gta1kpSAABKUhJa1lrWE1rWAAEAAVrWWtYA
+ AQABWtYWWtZa1gtKUgAAAABKUhJa1lrWD1rWAAEAAVrWWtYAARpa1lrWC0pSAAAAAEpSNlrW
+ WtYPSlIAAAAAAABKUlrWLlrWWtYHWtZKUgkABwAASlIuWtZa1gdKUgAACQAHAABKUi5a1lrW
+ B0pSAAANAAdKUlrWJlrWWtYHWtZKUhEACwAASlJKUlrWHlrWWtYLWtZKUkpSAAAVAAcAAEpS
+ HlrWWtYHSlIAAB0AC0pSSlJKUlrWDlrWWtYLWtZKUkpSSlIlAAcAAEpSDkpSSlIHSlIAABUA' readStream) contents) atKey: #StepMePressed!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage75 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage75
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEAGx94AAAJQAAACEAAAApAAAAOcAAACkAAAAoIQAAABxxAAAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-FontStyle'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage76 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage76
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'A/AA8BTwVPFV8VjwVPZV8JUwADAAMAAAAAAAAVoAVQQAAAAAAAQAMAAwADQA8APwVPVV8A/w
+ A/AA8A/w' readStream) contents) atKey: #'Halo-Grab'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage77 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage77
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 9@16 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'UEUABwABAAANAAsAAAABAAEAAA0ABwABAAENAAcAAAABDgABAAEHAAEAABIAAQABBQAHAAAA
+ AQ4AAQABDwABAAAAAAAAAAEAAREACwAAAAEAAQAAEQAHAAEAAFkA' readStream) contents) atKey: #NewGets!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage78 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage78
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@29 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4bNja/Nr82/0X7F39mfza/Rr9Gv0a/Vr9Gf0a/Rr9Gv0Z/Rn82v1b/Rr9Gv0a/Vv9Gv0Z/Nv
+ 9GPSc/Zn82v0a/Nr82v0b/Rn82vza/Vr9Gv0a/Rr9Gf0a/Rr9Gf0a/Rr82f0Cmv0a/Rna/Rn
+ 82/0Z9Jz9mv0Z/Rr9Gfyb/Rr82Pxa/Rn8mvza/Nn82vzZ/Nr8mfzZ/Jr8mfya/Nn8WfyZ/Jr
+ 9GfyZ/Jn82Pyc/Zj8Wfza/Jj8mfza/Nr8mfza/Nv9Gv0a/Nn8mfza/Jn8w5n8mfy4WNn8mvy
+ Z/Nn8mv0b/Rr9Gv0Y/Fr9GfyZ/Jv9mv0Y/Rv9kbsX5Jr9Wf0Z/Vr9Gf0Z/Rr9Gf0a/Nn82fy
+ Z/Nr9Gf0a/Vr9mv2Y9Rr9kbNa/Zn9Gv1a/Rj1HP3Z/QVQELLGYJCqmv1Z/Vr9Wv0Z/Rr9Gv0
+ Z/Rr82fza/Rr82Pza/Vv91+zRs0VYkKsEUBv9mPyZ/Nn1G/3VzA6aWv2b/cp5UbMa/Zn1HP2
+ Z/Rr9GPSc/Zn82/0Z/Rv9WfTb/Zv9j6sLedr1mfVQqtTD2v1a/Rz+GfURqxTL2/3a/Vjs0ru
+ Qqtv9l/Sb/Vv9mvza/Rr9Wfyc/Vn9G/1a/ZCq0ata/dv92v2Tu5K7Wv0a/Vr82/zQstbTm/1
+ Y7Jz9WfTKgNv82/0a/Nr8mvzb/Nj8G/za/Nn8W/za/Qlw3P1a/Rr9G/0V05Cqmvzb/Jr03P1
+ QspCinP1b/Vn0m/0V24+iG/0a/Nr8mfyCmvyb/Pkj2/za/M+iVdOZ9Nv9Gv0b/RK7Ebqa/Nr
+ 8m/0a/RXbjZHZ/Nv9Gfza/Nj8x2gZ/Jr9G/zZ/Nn8mPxb/VfsGPyc/UVYG/0Z/Jr9Gvyb/Qy
+ ZlNOa/Nn8mvza/Nr9CoEa/Nj0W/2a/Rv9E8sa/Rn8l/Ra/Jv9GvzY/N39m/1X9FXbmfSa/Nn
+ 82vzb/Ml42PRa/Rn8mv1Z/Vj9B2iZ/Vr9mf2Z/Vj9Gv2Y/Rr9Wv2Z/Vj82f1Z/Zf02v3Z/Vn
+ 9G/3Z/Nn9Wv1Y/Mdwmf1a/Zn9Wv1Y/Rr9iXkU3Fv91+ya/dn9Wf1OokZojrKY/Rn9Gf1Z/Y2
+ ihmiPsxn9Gv1Z/Rn9Gf0W7AhxGf1Z/Vn9Wf1a/Vn81NuNmhr9Gv2a/Zn10qvAEAEoBDgX1Jz
+ 9nP2SrEAAQigHSRfc2/Xa/Vr9Wv0OodXT2fzZ/Vn9GPTZ/Zr9GPyMkZj02v2a/Zv+CWmACAl
+ pnv7Sq5v1G/2KYkEQCVmd/xGrXP4b/Vv9WfzLiVn82/1Y/Nv9mfza/Rr82v0Z/Jv9Gv0a/Vr
+ 1kbNAEAAQABAW1Fv9G/1Sq8AQABAACBjkmv2Z7Nr02/1Z/Jn82vza/Rn8mfzb/Vn82fyc/Vn
+ 82v0c/Zr9mvWUxFGrVcxa7V39mv0b9dS8UJMX1Jn1W/Vc/dz9WPyc/Vr82fya/Rn82v0a/Rj
+ s3P2Y9Jv9mOzVzBz+Wv3b/hrt2vWb/dr9m/1a9Zz+GvWb/dr1m/2VzFfcm/3b/Vn82/2Z/Nn
+ 02v1Uy4qBSGjHYEp5CnFMichhSGFJaYpx2e2RqwAQABgQoxntimlJaQhhSnFLecp5iXEHWEd
+ gi4mSuxz9iGEQoxr12vWd/pTMj5sOis6bT5NNkw+bWN2AEAAQABgAGBbcz5sPmw2K0KNNkxG
+ r1MSd/pr12vXRq0dYmvWa/dv9ynGGUM6TFtTVzJfdltUVzNnl2O3AGAAQABAAGBr1l+VVzJf
+ dVcyX3VK8T5tFQIt6GvXb/dv92/2Qqs6Smv2a9VfdEKsRo06azpqOmpPEGv3W3I6azZKX7Jj
+ 01MvPos2ST6MQq1CrFt0c/hr1TpqQqxr1VtRX3Jv92vVTxAdY3P4a9Zn1m/3a/Zr93P5a/Zn
+ 1nP5Z/Rv9Wv2a/Vn9m/3b/hr9yGlQoxv+HP3X5JfkmvyZ/Fr8mvzPqlr82fza/Nr8mvzb/Jj
+ 8WfxZ/Jn82/0Z/Fn8WvyZ/Jr82fyZ/Jn82fyTyxfkG/zZ/Fr82vya/Jz9WPxa/Rv9GvzZ/Nr
+ 8mvya/Jn8mvzb/Rv9GPyb/Nr8Wfya/Jn82vyZ/Nv9XP0X9Fz9HP1a/Jn8mfwb/Nj8Wfyb/Vn
+ 8mvzZ/Jn8Wfwa/Fr8WfxZ/Fr82fzY/Fn8WfxZ/Jn8mvxZ/Jn8WvyY/Fj8WfwZ/Jr82vxY/Bz
+ 9GfzX9Fr82fyb/Rr8Wfxa/Fr8WvyZ/Fn82/zZ/Fr82vyZ/Jn8WvyZ/Jn8GPyb/Jr82/za/Nr
+ 8mv1Y/Nj9Gv1Y/Vv92v1Y/Rn82fyZ/Jr8mv1a/Rn9Gf1Y/Rn9WfzY/Rj82v1a/Rr9W/1Z/Rn
+ 82PzZ/Rn9Q==' readStream) contents) atKey: #squeakyMouse!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage79 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage79
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'V6VVoV+gV6VVoVugV6VVoVpgVmAVYApQAVQAUQVQAVQAUAVQBlAVYFpgVmVVoVugV6VVoV+g
+ V6VVoV+g' readStream) contents) atKey: #PinkX!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage8 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage8
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqIAVQVVAqSAqIqqgqSgqKqqoqSgqKqqoqSgV6VVgqSAqIVVAV0AqgqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-ScalePressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage80 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage80
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 12@12 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'DAf/8AAAKoAQAAAH//AAAA==' readStream) contents) atKey: #CheckBoxOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage81 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage81
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 42@28 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5JjkmQAW/4CAgGUAB/+AgIAtAB7/gICAWQAO/4CAgCkAIv+AgIBVAA7/gICAKQAO/4CAgAkA
+ Ev+AgIBRAA7/gICAKQAO/4CAgA0AEv+AgIBNAA7/gICAKQAO/4CAgBEADv+AgIAVABb/gICA
+ FQAe/4CAgA0AEv+AgIANAA7/gICAEQAO/4CAgBEAHv+AgIAJACb/gICACQAa/4CAgAkADv+A
+ gIANABL/gICADQAi/4CAgAkAJv+AgIAJAB7/gICABQAm/4CAgA0AEv+AgIANAAr/gICABQAS
+ /4CAgA0ADv+AgIAFAA7/gICACQAO/4CAgAUAIv+AgIARAA7/gICABQAS/4CAgAkADv+AgIAR
+ AA7/gICABQAO/4CAgAkADv+AgIAFACL/gICAEQAa/4CAgBEADv+AgIARAA7/gICABQAO/4CA
+ gAkADv+AgIAFAA7/gICABQAW/4CAgA0AEv+AgIAZABL/gICADQAO/4CAgAUADv+AgIAJAA7/
+ gICABQAO/4CAgA0AFv+AgIAFACb/gICACQAm/4CAgAUAHv+AgIAJAA7/gICAEQAS/4CAgAkA
+ Iv+AgIAJACb/gICACQAa/4CAgA0AB/+AgIAxABb/gICAGQAe/4CAgA0AEv+AgIDj/QA=' readStream) contents) atKey: #CrudeRedoDisabled!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage82 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage82
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4cIVAAcAAGc5Dmc5ZzkHZzkAACUAC2c5ZzlnOX//Dn//f/8Lf/9nOWc5ZzkdAAcAAGc5Hn//
+ f/8HZzkAABUACwAAZzlnOX//Hn//f/8Lf/9nOWc5AAARAAdnOX//Jn//f/8Hf/9nOQ0ABwAA
+ Zzkuf/9//wdnOQAACQAHAABnOS5//3//B2c5AAAJAAdnOX//Ln//f/8Pf/9nOQAAAAAAAGc5
+ En//f/8Pf/8AAQABf/9//wABGn//f/8LZzkAAAAAZzkSf/9//xN//wABAAF//3//AAEAAX//
+ Fn//f/8LZzkAAAAAZzkSf/9//xN//wABAAF//3//AAEAAQABFn//f/8LZzkAAGc5f/8Sf/9/
+ /xd//wABAAF//3//AAEAAQABAAF//xJ//3//C3//ZzlnOX//En//f/8Pf/8AAQABf/9//wAB
+ CgABAAESf/9//wt//2c5Zzl//xJ//3//D3//AAEAAX//f/8AAQoAAQABBwABf/8Of/9//wt/
+ /2c5Zzl//xJ//3//D3//AAEAAX//f/8AAQ4AAQABDn//f/8Lf/9nOWc5f/8Sf/9//w9//wAB
+ AAF//3//AAEKAAEAAQcAAX//Dn//f/8Lf/9nOWc5f/8Sf/9//w9//wABAAF//3//AAEKAAEA
+ ARJ//3//C3//ZzlnOX//En//f/8Xf/8AAQABf/9//wABAAEAAQABf/8Sf/9//wt//2c5Zzl/
+ /xJ//3//E3//AAEAAX//f/8AAQABAAEWf/9//wt//2c5AABnORJ//3//E3//AAEAAX//f/8A
+ AQABf/8Wf/9//wtnOQAAAABnORJ//3//D3//AAEAAX//f/8AARp//3//C2c5AAAAAGc5Nn//
+ f/8PZzkAAAAAAABnOX//Ln//f/8Hf/9nOQkABwAAZzkuf/9//wdnOQAACQAHAABnOS5//3//
+ B2c5AAANAAdnOX//Jn//f/8Hf/9nOREACwAAZzlnOX//Hn//f/8Lf/9nOWc5AAAVAAcAAGc5
+ Hn//f/8HZzkAAB0AC2c5ZzlnOX//Dn//f/8Lf/9nOWc5ZzklAAcAAGc5Dmc5ZzkHZzkAABUA' readStream) contents) atKey: #StepMe!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage83 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage83
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAVVg1VURERERVVVVVVVAFVVVVVEREREREREVVVVVQBVVVVUREREREREREVVVVUAVVVURERE
+ MAAERERERVVVAFVVREREQAAABERERERVVQBVVERERAADRERERERERVUAVVREREAARERERERE
+ REVVAFVERERABEREREREREREVQBURERECUTLRERFAFRERERCEREREREkAERERQBUREREQRER
+ ERERFAAEREUAREREREEUREREQRRAAEREAERERERBFEREREEURAA0RABEQAREQRRERERBFEQw
+ BEQAREAEREEUREREQRREQAREAERABERBFEREREEUREAERABEQANEQRRERERBFERABEQAREMA
+ REEUREREQRREREREAEREAARBFEREREEURERERABUREAAQRERERERFEREREUAVEREAEIRERER
+ ESRERERFAFREREQJRIdEREUAVUREREREREREAERERERVAFVUREREREREQABERERFVQBVVERE
+ REREQwAERERERVUAVVVEREREAAAARERERFVVAFVVVERERAAANEREREVVVQBVVVVURERERERE
+ REVVVVUAVVVVVURERERERERVVVVVAFVVVVVVVEREREVVVVVVVQA=' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-Rot'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage84 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage84
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 52@29 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4XkR5xfn3s3Dqqmampl/jH+AhI2dobDX5h3nH+fex8C+qLimpqWBpZl/jHB/jH5+bm5wgpCh
+ 1ucV5yfn59/HwL67qKalf2ZeS0s+Pj44PktKXl5mbm5vbmZmhKDX5+cR5yfexsK/vaaAXj41
+ MDU1OkBNQUNNQ0A/Ojg+OEpLX2ZuZl1nkLEN5y/n59/M0srFgUs1MC5BWGp1iYmJlIqJfWtk
+ a2tjWFhNPz5KS15uZl1fhtbn5wnnL+fV0+DKgz4qMEBqkaKvlqKioqKvrKKuopSUiol9bGRb
+ RlBKSktebmZVYaHnCecX1OLhnEsqMFCRr7Ozr6+uyM7IyMgJyC/ErpaJbFtIRU1LVGZuS0qG
+ 5ufn5+fn593j4YUuKkCRz9CzycTIyMjIa4nIxA3I40/Ion1bN0VKXl5uXkt05ufn5+fU5t1o
+ LSpqydrQycjOyMjIzpQBLNjIyMjIyM7IyMjEyMjIyM7Irmw9LEFeX25UPnbn5+fV5t9zLSp1
+ 2dHJyZFsfK7OxLIsASmLosjOrmtrosjIyM7Yzsisrs7OokglQGZmbko+oOfm1eefLidq2dHJ
+ yB8DAwMKSMgKAQEBASjYWwoBAQMfos5HKFEQBQgoyM6uSCJBbm9ePjvX1OTjVidDydHJzmQB
+ EX1bCAqiSAMBDQ49ogUFLDMSARjYGAEBAQEBASzOyK4sHWZ/fz44h9PhrTQqddDJxM5rAQci
+ Mj2UzqwDAVvO2DcBDqKLGgEBlCwBCkg9BwEOyMjOfBY6pYFVNVfL0o4uNYmiyMjIyBgBAQEB
+ DZZrAQFj2NgsAQEEBQUFBGs9ARXYzg4BBq7IyK4WHLi4ZzU7vb5xLjV8lMTIyK6JSDIiDQEy
+ ZAEBfVIlPQEBJbWJNzKWPQEV2M4QAQ3EyMjIFhe/vnEuNaelfzA4W33IyM58AwZkfRoBN3wB
+ AT0RAaINARZcLAEDoj0BBh4aBAEpzsjIrhEhysVhKjGbjH84OEVSrMjIyCgFAQEBFaLIGAMD
+ Bj3YfRIBAQEGMtg3AQEBAQEassjIzlsDSeLSSipOq29/Xjg6MlLEyMjOlFtIa8jOyMiUiaLO
+ xM7IbFFbos7YNwEBUmR9yMjIzpQOD7fkni4qed+AZm4+PzkpUsTIyM7Ozs7IyMjIyM7IyMjI
+ yM7OzsjIzjcBAXzYzsjIzpQVAm3n5EwnMbTnoWZmZkpLNiI9lsjIyMjIyMTIyMjIyMjIxMjI
+ yMjIyM43AQFrzsjIzmMOA1Pm5XMtKnnn5+ePXmZmVF4vGiJbrsjIyMjIyMjEyMjEyMjIyMTI
+ yMTIlEhIos7IiSQFC2Xf5IQtJ1rm5+fn5nZUXmZeXkojFh9IisTIzsjIyMjIyMjEyMjIyMjI
+ yM7Y2K5jIgYFJrbj3HItJ0/f5+fn5+fmhl5VX2ZmXz8gFRYiPWuUrsjIyMjOzs7IzsjIyKKJ
+ UiURBQchiNvgnl8qKlrf5+fn5+fn5+egVktdZmZmZlUrGRIQExgiLDdHW1JSSD0yJBgQCAUH
+ F0S8ysXBaDQnMXvnCecv5+e0d0pKXmZubm5uXjoqGxQUCg0KCgoHBwkMFBw8Yai9vr2aZzgq
+ MFqx5+cN5yekdks/S15mb29+jH9vb2ZfXl5eYHGApaa6ubq6mXFLNCowWpcR5yfn57SHYj8+
+ PlReZm5/f4x/jIyMjKWYgYB/Z14+NSowRHix5+cV5x/msZJpQjg4OD8+P0pLS0tLPz44ODUu
+ MDxZeqPmHecX37GVh3ZZREw7ODU4PERXaXmTpN8R5w==' readStream) contents) atKey: #StepPic!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage85 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage85
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 35@40 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4WghAAcAAQEAIQAHAQHhAB0ACwAAAAEB4eEAHQALAAABAeHh4QAdAAsAAQHh4eHhAB0ACwEB
+ 4eHh4W0AGQAPAAAAAQHh4eHhbW0AGQAPAAABAeHh4eFtbW0AGQAPAAEB4eHh4W1tbW0AGQAP
+ AQHh4eHhbW1tAQAAGQAPAeHh4eFtbW0BAQAAGQAPAW3h4W1tbQEBAAAAFQAPAAAAAW1tbW1t
+ bQEBGQAPAAAB4eHhbQEBAQEAGQALAAHh4eHhAQAdAAsB4eHhAQEAABkADwAAAAHh4eEBAQAA
+ ABUADwAAAQEBGxsb4eEBARkADwEBAeHhGxsb4QEBABUAEwAAAAEB4eHhGxsBAQEBAAAVABMA
+ AAEB4eEbGxsBAQEBAQAAFQATAAEB4eEbGxsBAQEBAQEAABUAEwAB4RsbGxsbAQEBAQEAAAAV
+ AA8B4RsbGxsbAQEBAQEVABMA3NwBGxsBAQEBAQEBAQEAFQAH3NwBAQkBBwEAAAARAA8AANzc
+ 3Nzc3NwAAAAZAAsA3Nzc3NzcAB0ACwHc3NzcAAAAHQAHAdzcACEABwHcAABJAAcAANwAIQAL
+ AADc3NwAAAAdAAsAANzc3NzcAB0ACwAAANzc3NzcIQAF3CEAB9zcAABBAAsAAP///wAAABkA' readStream) contents) atKey: #PaintBrush!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage86 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage86
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AAAR+A/4+AEBAQEB
+ +Pj4AfgJ+Af4+AH4HfgH+PgAABH4Cvj4+AEN+Af4AQH4HfgH+PgAABH4Cvj4+AEK+PgB+A8B
+ Afj4+PgB+PgBAfgZ+Af4+AAAEfgK+Pj4AQv4AQH4+AEBAQr4+AH4BwH4+PgZ+Af4+AAAEfgL
+ +Pj4AQEBAfgO+PgB+Af4+AEBHfgH+PgAABH4C/j4+AH4+Pj4Evj4AfgHAfj4+Bn4B/j4AAAR
+ +Av4+PgB+Pj4+BL4+AH4B/gB+PgZ+Af4+AAAEfgL+PgBAQH4+PgS+AEBAQf4AQH4GfgH+PgA
+ AEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAEX4B/j4AABF+Af4
+ +AAADfgL+AEBAQEB+Pgx+Af4+AAADfgL+PgB+PgB+Pgx+Af4+AAADfgn+PgB+Pj4+PgB+AEB
+ +PgBAQH4+PgBAQH4+AEBAQH4+AEBAfj4FfgH+PgAAA34J/j4AQEB+PgBAQH4AfgB+Pj4AfgB
+ +Pj4AfgB+PgB+AH4+PgB+BX4B/j4AAAN+Cf4+AH4+Pj4+AH4+Pj4AQEBAQH4AQEBAQH4+PgB
+ +PgBAQEBAfgV+Af4+AAADfgb+PgB+Pj4+PgB+Pj4+AH4+Pj4+AH4+Pj4Cvj4AfgZ+Af4+AAA
+ Dfgn+PgB+Pj4+PgB+Pj4+AH4+PgB+AH4+PgB+AH4+AH4Afj4+AH4FfgH+PgAAA34J/gBAQEB
+ +PgBAQH4+Pj4AQEB+Pj4AQEB+PgBAQEB+PgBAQH4+BX4B/j4AABF+Af4+AAARfgH+PgAAA==' readStream) contents) atKey: #PinkFreezeOn!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage87 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage87
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EA0AKwMAAAABgAAAAMAAABDAAAAYwAAAD8AAAAfgAAAAcAAAADgAAAAYAAANAA==' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Debug'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage88 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage88
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qgqqAqoAqgqqAqEAqQqpAqOAq4qpgqOga6VpoqOgq6qpoqOgq6qpgqOAq4qpAqEAqQqqAqoA
+ qgqqAqoA' readStream) contents) atKey: #'Halo-FontSizePressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage89 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage89
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 24@29 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4VwRAA5FAEUAHQAHAABFABJFAEUAB0UAAAAZAApFAEUAE0UAVKBggFyAROBFAEUARQAVAAcA
+ AEUACkUARQAXWIB4IHggeCBkYEUARQBFAEUAAAARAAcAAEUACkUARQAPXIB4IHggeCBoQEUA
+ CkUARQARABtFAEUANOck7yjtQOFMwGhAeCBwIFDARQAKRQBFABEAF0UAMOkE3wTfBN8c00UA
+ RQBE4EUADkUARQANABMAAEUARQAkzwTfBN8E3xDZFkUARQANABMAAEUARQA84wzbBN8E3yzr
+ FkUARQANAApFAEUAC0DhNOc45UUAEkUARQARABNFAEUARQA5ACFgIWA5AEUAEkUARQARABNF
+ AEUAOQAB4AHgAeAFwDkAEkUARQARABNFAEUAKUAB4AHgAeAB4DEgEkUARQARABNFAEUAPQAR
+ oAHgAeARoD0AFkUARQAHRQAAAAkACkUARQAHMSAxIB5FAEUAC0UAAAAAAAAACkUARQALSUBN
+ oElARQAeRQBFAAUAE0UARQBFAFYgc6BzoHOgUeAeRQBFABdFAAAARQBFAEUAYsBzoHOgc6Bi
+ wB5FAEUAF0UAAABFAEUARQBeYHOgc6BzoF5gKkUARQALSWBV4ElgRQAORQBFAAdFAAAAEkUA
+ RQAHAABFABZFAEUADQAHAABFAApFAEUABQASRQBFAAdFAAAAEQAKRQBFAAUAEkUARQAHRQAA
+ ABEACkUARQAFAAcAAEUADkUARQAHRQAAABEAC0UARQBFAAAACQASRQBFAA0ADwAARQBFAEUA
+ RQAAAAkAEkUARQAHRQAAAAkACkUARQANAAcAAEUAIkUARQARAAcAAEUAGkUARQAHRQAAABkA
+ EkUARQAHRQAAAAkA' readStream) contents) atKey: #PaintTab!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage9 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage9
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 6@6 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'Eg8AAH8Yfxh/GH8YAAAyfxh/GA8AAH8Yfxh/GH8YAAA=' readStream) contents) atKey: #PausedPicOff!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage90 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage90
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 18@18 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'og0ADgvgC+AVABYL4AvgDQAeC+AL4AkAHgvgC+AFAAcAAAvgHgvgC+ALC+AAAAAAC+AKC+AL
+ 4A8L4HwGfAZ8BnwGC+AKC+AL4AcL4AAADgvgC+AOfAZ8BhYL4AvgBwvgfAYOfAZ8Bgd8Bgvg
+ EgvgC+AHC+B8Bg58BnwGB3wGC+ASC+AL4AcL4HwGDnwGfAYHfAYL4BIL4AvgBwvgfAYOfAZ8
+ Bgd8BgvgFgvgC+AOfAZ8Bg4L4AvgBwAAC+AKC+AL4A8L4HwGfAZ8BnwGC+AKC+AL4AsL4AAA
+ AAAL4B4L4AvgCwvgAAAAAAAAHgvgC+AJAB4L4AvgDQAWC+AL4BUADgvgC+ANAA==' readStream) contents) atKey: #RotationCenter!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage91 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage91
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 10@10 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'Mg4AAQABCQAPAAEAAAAAAAAAAAABCQAPAAEAAAAAAAAAAAABCgABAAErAAEAAAAAAAAAAAAB
+ AAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQ4AAQABBQAPAAAAAQAAAAAAAQAACQAPAAAA
+ AQAAAAAAAQAACQAPAAAAAQAAAAAAAQAACQALAAAAAQAAAAASAAEAAQ==' readStream) contents) atKey: #expandBox!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage92 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage92
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 1 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'EBEADwwwAAAOcAAAB+AAAAoDwAAADwfgAAAOcAAADDAAABEA' readStream) contents) atKey: #'SmallHalo-Dismiss'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage93 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage93
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAWIM4iBERERGIiIiIiIAIiIiIgRERERERERiIiIiACIiIiBERERERERERiIiIgAiIiBEQkR
+ 4WsYiIgAiIgREREXYlUmcREREYiIAIiBERETUAAAAAUxEREYiACIgRERJAAAAAAAQhERGIgA
+ iBERFQAABFVAAAAnERGIAIERESAAAnERF1AAAhERGACBERNABGEREREWQAAxERgAgREVAAYR
+ ERERETAAUREYABERcAAhEREREREVAEcREQAREWAAcREREREREwADEREAEREgBBERERERERFA
+ AhERABERUAQRERERERERQAUREQAREVAEEREREREREUAFEREAERFQBBERERERERFAAhERABER
+ YABxERERERETAAMREQAREXQAIRERERERFQAHEREAgREVAAMREREREWAAIREYAIERE0AEYRER
+ ERZABDERGACBEREgAAVxERNQAAYRERgAiBERcgAABERAAAAhERGIAIiBERFkAAAAAABCEREY
+ iACIgRERE1QAAABCcRERGIgAiIgREREXMlUjcREREYiIAIiIgREJETcYiIgAiIiIgRERERER
+ EREYiIiIAIiIiIgRERERERERiIiIiACIiIiIiIEREREYiIiIiIgA' readStream) contents) atKey: #TanO!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage94 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage94
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 16@16 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'gAkABwAAAAEKAAEAAQcAAQAADQALAAAAAQABA/8KA/8D/wsD/wABAAEAAAkABwABA/8SA/8D
+ /w8D/wABAAAAAAAAAAEaA/8D/xMAAQAAAAAAAQP/A/8D/wABCgABAAEfAAED/wP/A/8AAQAA
+ AAED/wP/AAEAAQABA/8D/woAAQABCwABA/8D/wABCgABA/8LAAEAAQP/AAEKAAEAAQoD/wAB
+ CwABAAED/wP/EgABAAELA/8D/wABAAEKAAED/wcD/wABCgABAAEHAAED/woD/wABDwABA/8D
+ /wABAAED/woAAQABGwP/AAEAAQP/A/8AAQABA/8D/wP/A/8AAQoAAQABEwABA/8D/wP/A/8A
+ AQAAAAEaA/8D/wsAAQAAAAAAARoD/wP/DwABAAAAAAAAAAED/xID/wP/BwP/AAEJAAsAAAAB
+ AAED/woD/wP/CwP/AAEAAQAADQAHAAAAAQoAAQABBwABAAAJAA==' readStream) contents) atKey: #Viewer!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage95 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage95
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 41@28 depth: 32 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '5HzkgQAH//8AAB0AB///AABNAAf//wAALQAO//8AABUADv//AABFAA7//wAAKQAO//8AABUA
+ Dv//AABFAA7//wAAKQAO//8AABUADv//AABFAA7//wAAKQAO//8AABUADv//AABFAA7//wAA
+ KQAO//8AABUADv//AAAFAA7//wAABQAO//8AABUAHv//AAANABL//wAADQAO//8AABUADv//
+ AAAFACL//wAACQAm//8AAAkAGv//AAAJAA7//wAAFQAO//8AAAUAIv//AAAJACb//wAACQAe
+ //8AAAUADv//AAAVAAr//wAACQAS//8AAAUADv//AAAFABL//wAADQAO//8AAAUADv//AAAJ
+ AA7//wAABQAO//8AABEADv//AAAJABL//wAABQAO//8AAAUADv//AAARAA7//wAABQAO//8A
+ AAkADv//AAAFAA7//wAAEQAO//8AAAkADv//AAAJAA7//wAABQAO//8AABEADv//AAAFAA7/
+ /wAACQAO//8AAAkADv//AAAJABL//wAACQAO//8AAAkADv//AAAFABL//wAADQAO//8AAAUA
+ Dv//AAAJAA7//wAACQAi//8AAA0ADv//AAAJAA7//wAACQAm//8AAAUAHv//AAARABr//wAA
+ EQAO//8AAAkADv//AAAJACb//wAACQAa//8AABUAEv//AAAZAAf//wAAEQAH//8AABUAHv//
+ AAANABL//wAA4+UA' readStream) contents) atKey: #CrudeUndo!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage96 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage96
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 9@9 depth: 16 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'LQcAADetCjNtM21DM2wzjTeuAAAAADeNKyonCScJJwknCS8rN40AAAAAAAAvTCcJKworKibq
+ KsozbQAAAAAAADeNKwonCisqJqkvCwkADwAAL0snCSbpKso3jQkADwAAM2wnCiapLwsAAAkA
+ DwAAN64rCiaqN20AAA0ACzNMLww3rgAADQAHN603rQkA' readStream) contents) atKey: #DownArrow!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage97 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage97
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 4 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'eAUACwAEREREQAAACQAFRJtEREQAAAAAAAAAAAREREREREREQAAAAAAAAAREREMhERI0RERA
+ AAAAAABEREQREREREURERAAAAAAERERBEREREREURERAAAAABEREEREREREREUREQAAAAERE
+ QxERJERCERE0REQAAAREREERFERERCERJEREQAAERERBESRERERBERREREAABEREQxE0RERE
+ QREURERAAAlEC0RBESREREQACUQLRBERNERERAAJRAtBERFEREREAAlEbxERFEREREQARERE
+ REREREEREUREREREAEREREREREQRERRERERERABERERERERCERFEREREREQAREREREREQRES
+ REREREREAAREREREREERFEREREREQAAERERERERCESREREREREAABERERAlEY0REQAAARERE
+ REREM0RERERERAAAAAREREREQhEkREREREAAAAAERERERDERE0RERERAAAAAAEREREQxERNE
+ REREAAAAAAAEREREQhEkREREQAAAAAAAAAREREQzREREQAkABUQHREREAAkADwAEREREQAAA
+ AAAAAA==' readStream) contents) atKey: #'LargeHalo-HelpPressed'!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage98 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage98
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 30@30 depth: 2 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: 'qflV8VTwVPVV8VDwVPVV8VmwVbVUsVlgVWVUYVlgVWVUYVlgVWVUsVmwVbVV8VDwVPVV8VTw
+ VPlV8qnw' readStream) contents) atKey: #RightCaret!

Item was added:
+ ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland class>>scriptingSystemImage99 (in category 'autogenerated-ScriptingSystem-forms') -----
+ scriptingSystemImage99
+
+ ScriptingSystem saveForm: (Form extent: 70@32 depth: 8 bits: (Base64MimeConverter mimeDecodeToBytes: '4kBFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAAEYEfgYEBAQGBAQEBgYEBgYGBgYEBAYGB
+ gYGBgQGBgRmBB4GBAAARgQuBgYEBgYEBgQmBD4GBAYGBgYGBgQGBgRmBB4GBAAARgRuBgYEB
+ gQGBgYGBgQGBgYGBAQEBgYEBAQEdgQeBgQAAEYEbgYGBAQGBgYGBgQEBgYGBAYGBAYEBgYEB
+ HYEHgYEAABGBD4GBgQEBgYGBgYGBAQqBgQGBB4EBgYEdgQeBgQAAEYEPgYGBAYEBgYGBgYEB
+ DoGBAYEdgQeBgQAAEYELgYGBAYGBAYEKgYGBAQuBgQGBAYGBAR2BB4GBAAARgQeBgQEBCgGB
+ AQEHAYGBgQoBAQGBHYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAARYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAA
+ RYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeBgQAAEYEPgYEBAQGBgYEBAQGBCYEHgQEBgR2BB4GBAAARgQ+B
+ gYEBAYGBgQEBgYEJgQeBgQGBHYEHgYEAABGBH4GBgQEBgYGBAQGBgYEBAQGBgYGBAQEBgYEB
+ AQEZgQeBgQAAEYEbgYGBAYEBgQGBAYGBAYGBgQGBgQGBgQGBCgGBgYEVgQeBgQAAEYEjgYGB
+ AYEBgQGBAYGBAYGBgQGBAYGBgQGBAQEBAQGBgYEVgQeBgQAAEYEfgYGBAYEBgQGBAYGBAYGB
+ gQGBAYGBgQGBAYGBgRmBB4GBAAARgRuBgYEBgYEBgYEBgYEBgYGBAYGBAYGBAYEKAYGBgRWB
+ B4GBAAARgR+BgQEBAYEBgQEBAYGBAQEBgYGBgQEBAYGBAQEBGYEHgYEAAEWBB4GBAABFgQeB
+ gQAARYEHgYEAAEWBB4GBAAA=' readStream) contents) atKey: #KidsModeOn!

Item was changed:
  ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland>>cleanUpEtoys (in category 'utilities') -----
  cleanUpEtoys
  "ReleaseBuilder new cleanUpEtoys"
 
 
  StandardScriptingSystem removeUnreferencedPlayers.
+ self class loadDefaultForms.
  Project removeAllButCurrent.
 
  #('Morphic-UserObjects' 'EToy-UserObjects' 'Morphic-Imported' )
  do: [:each | SystemOrganization removeSystemCategory: each]!

Item was changed:
  ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland>>installPreferences (in category 'utilities') -----
  installPreferences
  "Install desired preferences for the release."
  Preferences cambridge.
  Preferences allPreferenceObjects do: [:each |
  each defaultValue: each preferenceValue].
+
+ "Make fonts larger and the image thus more friendly"
+ Preferences restoreDefaultFonts.
+ #(BalloonHelp Button Code HaloLabel List Menu System) do: [:fnt |
+ | standardFont |
+ standardFont := Preferences perform: ('standard', fnt, 'Font') asSymbol.
+ Preferences
+ perform: ('set', fnt, 'FontTo:') asSymbol
+ with: (standardFont textStyle fontOfPointSize: standardFont pointSize + 3)].
+ Preferences setWindowTitleFontTo: (Preferences standardSystemFont textStyle fontOfPointSize: Preferences standardSystemFont pointSize).
+
+ PluggableButtonMorph roundedButtonCorners: true.
+ FillInTheBlankMorph roundedDialogCorners: true.
+ Preferences enable: #roundedScrollBarLook.
+ Preferences enable: #roundedWindowCorners.
+ Morph preferredCornerRadius: 8.
+ Preferences installPastelWindowColors.
+
+ Preferences enable: #sugarNavigator.
+ Project current showWorldMainDockingBar: false.
+ Flaps disableGlobalFlaps: false.
+ Flaps addAndEnableEToyFlapsWithPreviousEntries: nil.
+ ActiveWorld addGlobalFlaps.
+ SugarNavigatorBar current hideNavBar; showNavBar.
  !

Item was changed:
  ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland>>makeSqueaklandRelease (in category 'squeakland') -----
  makeSqueaklandRelease
+ "self new makeSqueaklandRelease"
- "ReleaseBuilder new makeSqueaklandRelease"
 
  self
  makeSqueaklandReleasePhasePrepare; makeSqueaklandReleasePhaseStripping; makeSqueaklandReleasePhaseFinalSettings; makeSqueaklandReleasePhaseCleanup!

Item was changed:
  ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland>>makeSqueaklandReleasePhaseFinalSettings (in category 'squeakland') -----
  makeSqueaklandReleasePhaseFinalSettings
  "ReleaseBuilder new makeSqueaklandReleasePhaseFinalSettings"
 
  | serverName serverURL serverDir updateServer highestUpdate newVersion |
 
+ "ProjectLauncher splashMorph: (FileDirectory default readOnlyFileNamed: 'scripts\SqueaklandSplash.morph') fileInObjectAndCode."
- ProjectLauncher splashMorph: (FileDirectory default readOnlyFileNamed: 'scripts\SqueaklandSplash.morph') fileInObjectAndCode.
 
  "Dump all morphs so we don't hold onto anything"
+ "World submorphsDo:[:m| m delete]."
- World submorphsDo:[:m| m delete].
 
  #(
  (honorDesktopCmdKeys false)
  (warnIfNoChangesFile false)
  (warnIfNoSourcesFile false)
  (showDirectionForSketches true)
  (menuColorFromWorld false)
  (unlimitedPaintArea true)
  (useGlobalFlaps false)
  (mvcProjectsAllowed false)
  (projectViewsInWindows false)
  (automaticKeyGeneration true)
  (securityChecksEnabled true)
  (showSecurityStatus false)
  (startInUntrustedDirectory true)
  (warnAboutInsecureContent false)
  (promptForUpdateServer false)
  (fastDragWindowForMorphic false)
 
  (externalServerDefsOnly true)
  (expandedFormat false)
  (allowCelesteTell false)
  (eToyFriendly true)
  (eToyLoginEnabled true)
  (magicHalos true)
  (mouseOverHalos true)
  (biggerHandles false)
  (selectiveHalos true)
  (includeSoundControlInNavigator true)
  (readDocumentAtStartup true)
  (preserveTrash true)
  (slideDismissalsToTrash true)
 
  ) do:[:spec|
  Preferences setPreference: spec first toValue: spec last].
  "Workaround for bug"
  Preferences enable: #readDocumentAtStartup.
 
  World color: (Color r: 0.9 g: 0.9 b: 1.0).
 
  "Clear all server entries"
  ServerDirectory serverNames do: [:each | ServerDirectory removeServerNamed: each].
  SystemVersion current resetHighestUpdate.
 
  "Add the squeakalpha update stream"
  serverName _ 'Squeakalpha'.
  serverURL _ 'squeakalpha.org'.
  serverDir _ serverURL , '/'.
 
  updateServer _ ServerDirectory new.
  updateServer
  server: serverURL;
  directory: 'updates/';
  altUrl: serverDir;
  user: 'sqland';
  password: nil.
  Utilities updateUrlLists addFirst: {serverName. {serverDir. }.}.
 
  "Add the squeakland update stream"
  serverName _ 'Squeakland'.
  serverURL _ 'squeakland.org'.
  serverDir _ serverURL , '/'.
 
  updateServer _ ServerDirectory new.
  updateServer
  server: serverURL;
  directory: 'public_html/updates/';
  altUrl: serverDir.
  Utilities updateUrlLists addFirst: {serverName. {serverDir. }.}.
 
  highestUpdate _ SystemVersion current highestUpdate.
  (self confirm: 'Reset highest update (' , highestUpdate printString , ')?')
  ifTrue: [SystemVersion current highestUpdate: 0].
 
  newVersion _ FillInTheBlank request: 'New version designation:' initialAnswer: 'Squeakland 3.8.' , highestUpdate printString.
  SystemVersion newVersion: newVersion.
+ (self confirm: SystemVersion current asString, '
- (self confirm: self version , '
  Is this the correct version designation?
  If not, choose no, and fix it.') ifFalse: [^ self].
  !

Item was changed:
  ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland>>makeSqueaklandReleasePhasePrepare (in category 'squeakland') -----
  makeSqueaklandReleasePhasePrepare
  "ReleaseBuilder new makeSqueaklandReleasePhasePrepare"
 
  Undeclared removeUnreferencedKeys.
  StandardScriptingSystem initialize.
  Preferences initialize.
  "(Object classPool at: #DependentsFields) size > 1 ifTrue: [self error:'Still have dependents']."
+ "Undeclared isEmpty ifFalse: [self error:'Please clean out Undeclared']."
- Undeclared isEmpty ifFalse: [self error:'Please clean out Undeclared'].
 
  "Dump all projects"
  Project allSubInstancesDo:[:prj| prj == Project current ifFalse:[Project deletingProject: prj]].
 
  "Set new look so we don't need older fonts later"
  StandardScriptingSystem applyNewEToyLook.
 
  Browser initialize.
  ScriptingSystem deletePrivateGraphics.
  ChangeSorter removeChangeSetsNamedSuchThat:
  [:cs| cs name ~= ChangeSet current name].
  ChangeSet current clear.
  ChangeSet current name: 'Unnamed1'.
  Smalltalk garbageCollect.
  "Reinitialize DataStream; it may hold on to some zapped entitities"
  DataStream initialize.
  "Remove existing player references"
  References keys do:[:k| References removeKey: k].
 
  Smalltalk garbageCollect.
  ScheduledControllers _ nil.
  Smalltalk garbageCollect.
  !

Item was changed:
  ----- Method: ReleaseBuilderSqueakland>>makeSqueaklandReleasePhaseStripping (in category 'squeakland') -----
  makeSqueaklandReleasePhaseStripping
  "ReleaseBuilder new makeSqueaklandReleasePhaseStripping"
 
  #(#Helvetica #Palatino #Courier #ComicSansMS )
  do: [:n | TextConstants
  removeKey: n
  ifAbsent: []].
  Smalltalk
  at: #Player
  ifPresent: [:superCls | superCls
  allSubclassesDo: [:cls |
  cls isSystemDefined
  ifFalse: [cls removeFromSystem].
  cls := nil]].
  Smalltalk garbageCollect.
+ "Smalltalk discardFFI; discardSUnit; discardSpeech; yourself."
- Smalltalk discardFFI; discardSUnit; discardSpeech; yourself.
  "discardMVC;"
  SystemOrganization removeEmptyCategories.
  Smalltalk garbageCollect.
  ScheduledControllers := nil.
  Behavior flushObsoleteSubclasses.
  Smalltalk garbageCollect; garbageCollect.
  DataStream initialize.
  Smalltalk fixObsoleteReferences!

_______________________________________________
etoys-dev mailing list
[hidden email]
http://lists.squeakland.org/mailman/listinfo/etoys-dev